A vízitúrázás szabályai a Hévízi-csatornán

1. A Hévízi csatornán a vízitúrázás a természetvédelmi érdekek figyelembevételével csak 2020. október 31-től 2021. március 15-ig terjedő időszakban folytatható.

2. A Hévízi csatornán az egy napra kiadható maximális vízitúra létszám 250 fő + 10%. A napi limittől 10%-kal indokolt esetben (protokoll rendezvények, sajtó rendezvények, filmforgatás) lehet eltérni. Az engedélyes köteles megtiltani a 250 fős kereten felüli vízre szállást.

3. A maximálisan elindítható csoport létszám: 50 fő/csoport, ami azt jelenti, hogy egy napra, egy vízitúraszervező részére maximum 50 db tevékenységre jogosító igazolás adható ki. A túraszervezőnek, túravezetőnek gondoskodnia kell a vízitúra során a csoport egyben tartásáról, ennek érdekében minden csoportban legalább 25 túrázónként biztosítani kell egy-egy fő túravezető jelenlétét, akit/akiket a tevékenységre jogosító igazolásban azonosítható módon meg kell nevezni.

4. A Hévízi csatornán a vízre szállás minden nap délelőtt 09:00 és 12:00 közötti időszakban lehetséges a Hévízi-tó Déli-zsilipjénél (GPS koordináták (WGS84): Északi szélesség: 46,782358’, Keleti hosszúság: 17,196087’). Más helyeken a vízre szállás tilos!

5. A Hévízi-csatornán a vízitúra lebonyolítása szigorúan egyirányú. A vízitúrázás a Hévízi-tó Déli-zsilipjétől, a 76-os számú főút fenékpusztai áteresze irányába (északról dél felé, a folyással megegyező irányban), az átereszig engedélyezett. A Hévízi-csatornának a 76-os számú főúttól délre eső szakasza már a Kis-Balatoni Vízvédelmi Rendszer részét képezi. A Kis-Balatonon az ideiglenes üzemeltetési szabályzatnak megfelelően csak munkavégzés és kutatás céljából lehet vízi járművel és vízi sporteszközzel közlekedni.

6. A Hévízi-csatornán a vízre szállástól számított 4 órán belül, de legkésőbb napnyugtáig a vízfolyás területét és a töltést is el kell hagyni a vízi járművekkel, vízi sporteszközökkel, és a gépjárművekkel.

7. A Hévízi-csatorna töltésein tilos a vízitúrázókat gépjárművel kísérni. A töltéseken történő gépjárművel való közlekedés csak a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság által kiadott díjköteles (töltésen történő közlekedésre jogosító) hozzájárulás birtokában lehetséges, kivételt képez az esetlegesen bekövetkező baleset (borulás, vízbe esés) esetén a mentéshez, vízisporteszköz kiemeléséhez és elszállításához szükséges mértékű behajtás.

8. A fenékpusztai kiszállóhelyhez (Egyesített-övcsatorna fenékpusztai átereszénél lévő töltések) gépjárművel történő behajtás a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság által kiadott (díjköteles) hozzájárulás (töltésen történő közlekedésre) birtokában lehetséges. A vízitúra szervezők és a túravezetők felelőssége ennek a hozzájárulásnak a beszerzése.

9. A Hévízi-csatornán a vízitúrák lebonyolításának rendjét a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának tagjai jogosultak önállóan, vagy a Rendőrség, a Természetvédelmi Hatóság, és a Vízügyi Hatóság munkatársainak bevonásával közösen helyszíni ellenőrzés keretében leellenőrizni.

10. A vízitúra szervező és a túravezető(k) felelőssége, hogy a vízitúra során a túravezető(k) maguknál tartsák a vízitúra igazolást vagy másolatát és személyazonosító okmányaikat valamint, hogy a vízitúrán részt vevők a vízitúra igazolás mellékletét képező egyedi azonosítóval ellátott karszalagokat viseljék a túra során, mert egy ellenőrzés esetén ezekkel tudják igazolni a vízitúra igazolás meglétét.

11. A vízitúrán bekövetkező esetleges balesetekért, tárgyi és/vagy személyi sérülésekért, károkért a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság semmilyen felelősséget nem vállal.

Scroll to top