Miért van szükség a korlátozásokra?

A Hévízi-csatorna a téli időszakban nagyon sok védett és fokozottan védett állatfajnak biztosít élő, táplálkozó, pihenő vagy búvóhelyet. Ezen a fajok egyedeinek a zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tiltott tevékenység.

Annak érdekében, hogy a vízitúrázók a lehető legkisebb mértékű zavarást okozzák az itt előforduló védett és fokozottan védett állatfajok egyedeinek - betartva a jogszabályi előírásokat – szükséges volt a fenti korlátozások elrendelése.

Milyen indokok alapján kerültek meghatározásra a korlátozás sarokszámai?

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálata által a 2017-2018-as vízitúraszezonban (2017. november 26-tól 2018. március 18-ig terjedő időszak) végzett dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzései alapján megállapítást nyert, hogy a Hévízi-csatorna turisztikai célú hasznosítása (vízitúrázás) olyan méreteket öltött az elmúlt évek során, mely nem összeegyeztethető a természetvédelmi célkitűzésekkel, ezért azt szabályozni szükséges.

A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya által a 2017-2018-as vízitúraszezonra kiadott engedélyeinek részét képezte egy felhívás, melyben a hatóság kötelezte az engedélyeseket, hogy egy webes felületen történő regisztrálás után rögzítsék a lebonyolításra kerülő túráikkal kapcsolatban az alábbi adatokat:

- mely naptári napon,

- melyik túraszervező szervezésében,

- hány hajó egységgel,

- hány fő részvételével bonyolították le a túráikat.

Az így összegyűjtött adatok elemzése és a szúrópróba szerűen lefolytatott helyszíni bejárások (ellenőrzések) során tapasztaltak alapján az alábbiak kerültek megállapításra:

1. A 2017-2018-as vízitúraszezonban (a 2017. november 26. és 2018. március 18. közötti időszakban), a webes felületen keresztül az engedélyesek által szolgáltatott adatok alapján, 47 alkalommal (47 naptári napon), 23 engedélyes (túraszervezők, egyesületek, magánszemélyek együtt) szervezésében, 130 vízitúra került lebonyolításra, melyeken összesen 4532 fő túrázó vett részt.

2. A helyszíni bejárások és a webes felületen keresztül az engedélyesek által szolgáltatott adatok összehasonlítása során megállapításra került, hogy egyes napokon, a webes felületen bejelentettnél jóval nagyobb létszámú túrázó vett részt a vízitúrákon, nem ritkán akár a bejelentett létszám duplája (300-400 fő/nap).

3. Azokon a napokon, amikor 250 főnél többen vettek részt vízitúrán, a reggel 9 órától sötétedésig terjedő időszakban olyan mértékű volt a zavarás a Hévízi-csatorna teljes területén (Hévíz-folyás, Páhoki-övcsatorna, Egyesített-övcsatorna, Gyöngyös-folyás) a folyamatos emberi jelenlét miatt, hogy a területen előforduló (élő, átvonuló, telelő, táplálkozó) védett vagy fokozottan védett állatfajok minden egyede elhagyta a csatornát és közvetlen környezetét.

4. A Hévízi-csatorna menti területeken (vízre szállás és kiszállás területe) nem áll rendelkezésre a túrákon részt vevők személyes higiénés szükségleteinek kielégítéséhez semmilyen infrastruktúra (nyilvános WC), így a vízitúrázók a környező természeti területeket szennyezik szükségleteik kielégítésével.

5. A 2018 szeptember 27-én Fenékpusztán megtartott egyeztetés során, a meghívott és jelen lévő vízitúra szervezők, egyesületek képviselői, a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Kis-Balatoni Üzemmérnöksége, a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, valamint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai együttesen alakították ki azokat a „sarokszámokat”, idő intervallumokat, melyek lehetővé teszik a természetvédelmi érdekek érvényesítését.

Scroll to top