Feladat

Az állami természetvédelmi őr sokrétű szakmai, természetvédelmi kezelési feladatot lát el. Emellett intézkedésre jogosult és kötelezett, önvédelmi és más technikai eszközökkel ellátott hatósági személy, fokozott büntetőjogi védelemmel. 

Feladata nem csak a védett természeti területekre koncentrálódik, hanem az adott nemzeti park igazgatóság teljes működési területét lefedi, amely így az ország egészére kiterjed. A feladat ellátás szervezése területi egységek szerinti felosztásban történik a Nemzeti Park Igazgatóság működési területén belül, természetvédelmi tájegységenként, amelyeket természetvédelmi őrkerületek alkotnak.

Törvényi felhatalmazás alapján az állami természetvédelmi őr legáltalánosabb jogosultsága és egyben kötelessége:
 
•  a természet és a régészeti örökség védelmére vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése. Ez a védett és védelem alatt nem álló természeti értékek és területek, valamint a régészeti lelőhelyek és leletek védelmére vonatkozó valamennyi jogszabály és hatósági előírás (határozat) betartásának az ellenőrzését jelenti.
•  működési területén a természetvédelmi célú létesítmények, valamint az igazgatóság vagyonkezelésében lévő vagyontárgyak, műtárgyak védelme, őrzése, megóvása, károsításuk megelőzése.                                          
  
További jogosultságai és kötelességei:
 
•   a természet és a régészeti örökség védelmének érdekeit sértő, természeti értéket, területet, vagy régészeti lelőhelyet veszélyeztető vagy károsító jogellenes cselekményt elkövető vagy azzal alaposan gyanúsítható személy feltartóztatása és igazoltatása, csomagjának, ruházatának és járművének átvizsgálása,
•   jogellenesen szerzett természeti érték vagy régészeti lelet, és a veszélyeztetéshez vagy károsításhoz használt eszköz visszatartása,
•   a természet vagy a régészeti örökség védelmével összefüggő bűncselekmény elkövetésének tettenérése vagy megalapozott gyanúja esetén az elkövető személy elfogása, rendőri szervhez előállítása vagy visszatartása,
•   jogszerű intézkedéssel szembeni ellenszegülés megszüntetésére kényszerítő eszköz (testi kényszer, bilincs, rendőrségi gázspray, szolgálati kutya) alkalmazása,
•   a természet vagy a régészeti örökség védelmével összefüggő jogszabálysértés esetén szabálysértési vagy büntető, illetve közigazgatási eljárás kezdeményezése, 
•   jogszabályokban meghatározott esetekben helyszíni bírság kiszabása.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata több mint 1 000 000 ha-on látja el feladatát, lefedve Veszprém- és Zala megye teljes területét, a Balaton D-i partját Somogyban, és csippentve Győr-Moson-Sopron megyéből. Ebből 87 758 ha az országos jelentőségű védett természeti terület.

Az Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata 26 főből áll, akik 6 természetvédelmi tájegységbe (ezeken belül 18 természetvédelmi őrkerületbe) osztva végzik munkájukat.

A természetvédelmi tájegységek az alábbiak:

I.   Magas-Bakony Természetvédelmi Tájegység
II.   Tihany Természetvédelmi Tájegység
III.   Badacsony – Káli-medence Természetvédelmi Tájegység
IV.  Kis-Balaton Természetvédelmi Tájegység
V.   Nyugat-Zala Természetvédelmi Tájegység
VI.  Észak-Somogy Természetvédelmi Tájegység

Ugrás a tetejére