Naturschutzmonitoring und Forschung

A védett természeti területeken folyó és/vagy védett természeti értékekhez kötődő kutatási tevékenységek az aktív természetvédelmi tevékenységekhez, a nemzetközi normáknak megfelelő védelmi kategóriák kialakításához, valamint a Natura 2000-es jelölő fajok és élőhelyek vizsgálatához szükséges adatok beszerzésére irányulnak:

  • Növénytani kutatások: védett területek vegetációtérképezése; a védett növényfajok állományainak felmérése;
  • Állattani kutatások: madártani megfigyelések, denevér-, vidra- és ürgefelmérések, veszélyeztetett lepkefajok és populációk felmérése, monitorozása, rovar- és halfaunisztikai vizsgálatok;
  • Országos rétegtani alapszelvények és egyéb geológiai feltárások, földtani és felszínalaktani értékek kutatása;
  • A források közhiteles nyilvántartásának létrehozása céljából folyó kutatások;
  • A kunhalmok és földvárak természetvédelmi, tájvédelmi értékeinek kutatása;
  • Az egyedi tájértékek kutatása, listájuk összeállítása.

NBmR
A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Szakállamtitkársága irányításával működő országos program, melynek feladata a magyarországi biológiai sokféleség (biodiverzitás) állapotának és változásainak hosszú távú megfigyelése. Magyarország 1994-ben ratifikálta a Biológiai Sokféleségről szóló Egyezményt, melynek kihirdetésével (1995. évi LXXXI. Tv.) törvényi szinten kötelezettséget vállalt az egyezményben foglaltak betartására. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szintén előírja a biológiai sokféleség természetvédelmi célú megfigyelését, mintavételezését. Az NBmR kiépítése során először a program kidolgozása történt meg, majd ezt követően megindult az adatgyűjtés is. A nemzetközi szinten is elismert program több mint tíz éves tapasztalattal rendelkezik a természetvédelmi monitorozás terén. A monitorozás célja lehet valamilyen ismert vagy előrebecsült környezeti változás élővilágra gyakorolt várható hatásának vizsgálata is, mint pl. a talajvízszint süllyedése vagy a klímaváltozás. A hazai monitorozó tevékenység kijelölését a következő fő szempontok befolyásolják: védett, veszélyeztetett természeti értékek állapotának nyomon követése, Magyarország élővilágának, életközösségeinek általános állapotát jelző elemek megfigyelése, valamilyen emberi tevékenység vagy környezeti tényező közvetlen vagy közvetett hatásának vizsgálata. Részletes információ a programról az www.nbmr.hu honlapon található. A természetvédelem iránt elkötelezett, önkéntes megfigyelőknek ajánljuk a "Vadonleső" programhoz való csatlakozást; a www.vadonleso.hu honlapon keresztül leggyakoribb és legkönnyebben megfigyelhető védett fajainkkal kapcsolatos megfigyeléseiket egyénileg rögzíthetik.

TIR
A Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) kialakításának célja alapadatok/komplex információk biztosítása a természetvédelmi stratégiai tervezéshez, a hatósági tevékenységhez, Magyarország mindenkori természeti állapotára vonatkozóan hazai és nemzetközi jelentésekhez, a nyilvánosság igényeinek kiszolgálásához, illetve célja a természetvédelmi kezelések, beavatkozások és egyéb külső hatások következményei értékelésének támogatása is. Feladatai: földrajzi helyhez kötődő adatok gyűjtése, és tárolása (a védett objektumok), egységes adatkezelés (nyilvántartások vezetése). elemzés (leíró-, helyzeti adat, és adatkapcsolat elemzés a hatósági- és szakhatósági feladatok, kezelési terv-készítés, monitorozási- és kutatási programok értékelésében), megjelenítés (eredmények, monitorozási tevékenység, őr- és közönségszolgálat). A TIR Közönségszolgálati Modulja a http://web.okir.hu/hu/tart/index/234/Interaktiv_termeszetvedelmi_terkep oldalról érhető el.

Scroll to top