Kedvezmények - Levendula Ház

2023. évi igazgatói utasítás (ld. Letöltések) 4. pontja: Kedvezmények

4.1.
a) A kedvezményes belépődíj ára bruttó 1 500 Ft/fő.

b) A kedvezményes vízi szakvezetés ára bruttó 2 500 Ft/fő.

4.2. A Látogatóközpontot az alábbi szervezetek tagjai, valamint a magyar állampolgárok és az EU-tagállamok állampolgárai közül kedvezménnyel látogathatják a következők:

a) nappali tagozatos diák,
b) pedagógus,
c) nyugdíjas,
d) a Magyar Madártani Egyesület tagja, a Magyar Csillagászati Egyesület tagja, a Magyar Turista Egyesület tagja és a Magyar Természetjáró Szövetség rendes tagja,
e) szerződéses turisztikai partnerek által közvetített vendég,
f) a térségben oklevelet szerzett, érvényes együttműködési megállapodással rendelkező Geopark Partner geotúra-vezető geotúráján résztvevő felnőttek,
g) Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja,
h) nemzetközi diákigazolvánnyal rendelkező diák,
i) az Igazgatóság lepecsételt minileporellójával rendelkező vendégek.

4.3. A fogyatékkal élők (vak, gyengénlátó, hallássérült, értelmi fogyatékos és a mozgásszervi fogyatékos személy) gyermekjegy (3-14 év) váltására jogosultak.

4.4. A 4.2. és a 4.3. bekezdésben meghatározott kedvezményezettek által bemutatandó igazolások:

Kedvezményezettek

Bemutatandó igazolás

Nappali tagozatos diák

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet alapján kiadott érvényes nappali diákigazolvány.

Pedagógus

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet alapján kiadott érvényes pedagógusigazolvány.

Magyar nyugdíjas állampolgár

Személyi igazolvány, vagy névre szóló nyugdíjasok utazási utalványa, vagy bármely más, a személyi azonosításra alkalmas fényképes okmány.

62 évnél idősebb, EU tagállam nyugdíjas állampolgára

Személyi igazolvány, vagy bármely más, a személyi azonosításra alkalmas fényképes okmány.

A Magyar Madártani Egyesület tagja, Magyar Csillagászati Egyesület, a Magyar Turista Egyesület tagja, a Magyar Természetjáró Szövetség rendes tagja (az MTSZ alapszabályából: 6. § (1) A Szövetség tagja egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet; a Szövetség tagja természetes személy nem lehet). 6. § (2) A Szövetség tagja olyan az (1) bekezdésben szereplő szervezet, mely az alapszabály 2. §-ban felsorolt tevékenységek valamelyikét folytatja (gyalogos turista és azzal rokon tevékenységet folytató szervezetek munkáját elősegítő, természetjáró érdekeket képviselő civil szervezetek).

TEKA kártyával rendelkező

A tagságot igazoló érvényes igazolvány/tagsági kártya és személyi azonosításra alkalmas fényképes okmány, Természetjáró Kedvezménykártya (TEKA).

Szerződéses turisztikai partnerek által közvetített vendég

Az Igazgatóság által elfogadott utalvány, belépőjegy, menetjegy, Megyekártya, Balaton Best kártya.

Az Igazgatóság lepecsételt minileporellójával rendelkező vendégek

Partner vagy saját bemutatóhely által lepecsételt minileporelló.

A térségben oklevelet szerzett, érvényes együttműködési megállapodással rendelkező Geopark Partner geotúra-vezető geotúráján résztvevő felnőttek

Geotúra-vezető igazolása

Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja

A tagságot igazoló érvényes igazolvány/tagsági kártya és személyi azonosításra alkalmas fényképes okmány.

Nemzetközi diákigazolvánnyal rendelkező diák

Érvényes ISIC nemzetközi diákigazolvány

Vak, vagy gyengénlátó személy

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványa (MVGYOSZ) vagy Siketvakok Országos Egyesületének érvényes fényképes igazolványa

Hallássérült személy

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének (SINOSZ) érvényes arcképes igazolványa

Értelmi fogyatékos személy

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének érvényes igazolványa (ÉFOESZ) vagy Autisták Országos szövetségének érvényes igazolványa (AOSZ)

Mozgásszervi fogyatékos személyt

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének érvényes igazolványa

4.5. A MÁK kártya – Magyar Államkincstár Hatósági Igazolvány – sem kedvezményes, sem ingyenes belépésre nem jogosít!

4.6. A Látogatóközpontot az alábbi szervezetek, a magyar állampolgárok és az EU-tagállamok állampolgárai közül ingyenesen látogathatják a következők:

a) a magyarországi nemzeti park igazgatóságok dolgozói és közvetlen családtagjai
b) a 3 év alatti gyermek,
c) a fogyatékkal élő látogató 1 fő kísérője,
d) minden 15 fő után 1 fő kísérő (pedagógus, idegenvezető, szülő),
e) sajtó képviselője,
f) a térségben oklevelet szerzett, érvényes együttműködési megállapodással rendelkező Geopark Partner geotúra-vezető,
g) Nagycsaládosok Országos Egyesülete tagjának családi csomagban meghatározott gyermeklétszám feletti gyermeke,
h) a Tihanyi Levendula Erdei Iskolában nem erdei iskola programban részt vevő vendég.

4.7. Vízi szakvezetésen a magyar állampolgárok és az EU-tagállamok állampolgárai közül ingyenesen vehetnek részt a következők:
a) minden 15 fő után 1 fő kísérő (pedagógus, idegenvezető, szülő),
b) sajtó képviselője előzetes bejelentkezés alapján.

4.8. Az 4.6. a) pontjának alkalmazása szempontjából közvetlen családtagnak kizárólag a kedvezményezett dolgozó házastársát, élettársát, szülőjét, testvérét, nevelőszülőjét és gyermekét, nevelt gyermekét kell érteni.

Ingyenességre jogosultak

Bemutatandó igazolás

A sajtó képviselője

Érvényes fényképes sajtóigazolvány

A térségben oklevelet szerzett, érvényes együttműködési megállapodással rendelkező Geopark Partner geotúra-vezető

Érvényes geotúra-vezetői igazolvány (az adott térség és az aktuális év szerepel rajta)

A fogyatékkal élő látogató 1 fő kísérője

A fogyatékkal élő látogató érvényes igazolványa

Nagycsaládosok Országos Egyesülete tagjának családi csomagban meghatározott gyermeklétszám feletti gyermekeSzemélyi igazolvány, vagy bármely más, a személyi azonosításra alkalmas okmány
Tihanyi Levendula Erdei Iskolában nem erdei iskola programban részt vevő vendégAz Igazgatóság Tihanyi Levendula Erdei Iskola szervezésével megbízott munkatársa által a vendég nevére kiállított igazolás

4.9. A kedvezményt, illetőleg az ingyenességet kizárólag a kedvezményre/ingyenességre jogosító, érvényes okmány vagy igazolás (hatósági igazolvány, útlevél, személyi igazolvány, munkáltatói igazolás, diákigazolvány, stb.) felmutatásával lehet igénybe venni. Ennek hiányában az üzemeltető/szakvezető jogosult és köteles a kedvezményes/ingyenes belépőjegy kiállítását megtagadni.

4.10. Az igazgató egyedi kérelem és egyedi elbírálás, mérlegelés alapján további kedvezményt adhat.

4.11. A fogyatékkal élő látogatóknak a látogatóhelyre csoportosan, legalább 10 fő (kísérőkkel együtt) együttes érkezése esetén előzetes bejelentkezés szükséges.

Ugrás a tetejére