Publikációk

Petróczi I. (1996): Lejtősztyepek. In: Kelemen J. (szerk.): Füves élőhelyek természetvédelmi szempontú kezelése (Nature Conservation Management of Grasslands in Hungary). Útmutató kézikönyv. KTM TvH tanulmánykötetei 4., Budapest.

Hiripi L., Nagy L., Kovács A. és Vörös L. (1997): Balatoni kékalgák toxicitásának vizsgálata gerinces és gerinctelen állatokon. (XXXVIII. Hodrobiológus Napok, Tihany, 1996. okt. 2-4.) Hidrológiai közlöny, 77, 67-68.

Nagy L., Hiripi L. (1998): Separation of decarboxylases producing catecholamines, indolalkylamines and phenolamines in locust European Journal of Neuroscience, Volume 10, Supplement 10, 202.46

Nagy L., Hiripi L., Kovács A. és Vörös L. (1998): Cyanobaktériumok toxicitásának vizsgálata balatoni halakon. (XXXIX Hidrobiológus Napok, Tihany, 1997 okt. 1-3.) Hidrobiológiai közlöny, 78, 298-299

Hiripi L., Nagy L., Kalmár T., Kovács A. and Vörös L. (1998): Insect (Locusta migratoria migratorioides) Test Monitoring the Toxicity of Cyanobacteria. NeuroToxicology 19(4-5): 605-608

Petróczi I. és Kopek A. (1999): Balaton-felvidéki Nemzeti Park. In.: Kollarik A. (szerk.): Magyarország Nemzeti Parkjai, Veszprém.

Hiripi L., Nagy L. and R. M. Hollingworth (1999): In vitro and in vivo effects of formamidines in locust (Locusta migratoria migratorioides) (1999) Acta Biologica Hungarica 50(1-3), pp. 81-87

Petróczi I. (2000): Adatok a vidra Veszprém megyei elterjedéséhez. Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 15: 153-159, 1996.

Hiripi L. - Nagy L. (2000): Exoenzimek szerepe a Balaton anyagforgalmában. In A Balaton kutatásának 1999. évi eredményei (Ed.: Somlyódy L. és Banczerowski J.) MTA Budapest

Hiripi L. - Nagy L. (2001): Exoenzimek szerepe a Balaton anyagforgalmában. In A Balaton kutatásának 1999. évi eredményei (Ed.: Mahunka S. és Banczerowski J.) MTA Budapest

Nagy L. and Hiripi L. (2002): Role of tyrosine, DOPA and decarboxylase enzymes in the synthesis of monoamines in the brain of the locust. Neurochem. International, 41, 9-16.

Albert L., Hajtó L., Szinai P. ( 2004): Status of the Mute Swan (Cygnus olor) in Hungary at the beginning of the 21st Century. Aquila 111 19-41.
Szinai P. (2005): The Present status of Pygmy Cormorant (Phalacrocorax pygmeus) in Hungary. Cormorant Research Group Bulletin no. 6. 19-20.

Végvári, Zs., Fenyvesi, L., Kapocsi, I., Kovács, G., Lelkes, A., Pellinger, A., Pigniczki, Cs., Szilágyi, A., Szinai, P. & Vasas, A. (2006):
Population dynamics of the Spoonbill in Hungary its colony site selelection in Hortobágy National Park. EUROSITE Spoonbill network Newsletter Vol. 4, 2006 March 1-7.

Harka Ákos és Nagy Lajos (2007): A Cuhai-Bakony-Ér halai, Pisces Hungarici 2, 157-162.

Csilla Balogh, Ilona B. Muskó, László G.-Tóth and Lajos Nagy (2008): Quantitative trends of zebra mussels in Lake Balaton (Hungary) in 2003–2005 at different water levels, Hydrobiologia 613, 57–69


Nagy Lajos, Vers József, Lelkes András, Vókó László, Fehér Csaba Endre, Novotny Zsolt, Poller Zoltán, Magyari Máté és Fekete Ákos (2009): Vízimadár szinkronszámlálások a Balatonon és ahhoz közeli vizes élőhelyeken, 2003-2007 között, Aquila (2008), 114-115, 27-41.

András Liker and Lajos Nagy (2009): Migration of Mallards Anas platyrhynchos in Hungary: migration phenology, the origin of migrants, and long-term changes, Ringing and Migration, 24, 259-265.

Prommer Mátyás Bagyura János, Csonka Péter, Kazi Róbert, Klébert Antal, Molnár István Lotár, Nagy Lajos, Szita Tamás és Viszló Levente (2009) : Vándorsólyom-védelmi Munkacsoport 2008. évi beszámolója, Heliaca, 26-29.

Béres István, Szitta Tamás, Csonka Péter, Klébert Antal, Molnár István Lotár és Nagy Lajos (2009): Kígyászölyv (Circaetus gallicus) állomány adatok – 2008, Heliaca, 38-39.

Bagyura János, Prommer Mátyás, Nagy Lajos, Váczi Miklós, Molnár István Lothár, Szitta Tamás, Viszló Levente és Fatér Imre (2009): A vándorsólyom dél-európai alfajának (Falco peregrinus brookei) sikeres költése Magyarországon a kezdetektől napjainkig, Heliaca, 48-52.

Albert L. és Szinai P. (2009): Bütykös hattyú. In: Csörgő, T., Karcza, Zs., Halmos, G., Magyar, G. Gyurácz, J., Szép, T., Bankovics, A., Schmidt, A. és Schmidt E. (szerk.): Magyar madárvonulási atlasz, Kossuth kiadó. 106-110.

Szinai P. (2009): Énekes hattyú. In: Csörgő, T., Karcza, Zs., Halmos, G., Magyar, G. Gyurácz, J., Szép, T., Bankovics, A., Schmidt, A és Schmidt E. (szerk.): Magyar madárvonulási atlasz, Kossuth kiadó. 111.

Horváth G. és Szinai P. (2009): Dankasirály. In: Csörgő, T., Karcza, Zs., Halmos, G., Magyar, G. Gyurácz, J., Szép, T., Bankovics, A., Schmidt, A és Schmidt E. (szerk): Magyar madárvonulási atlasz, Kossuth kiadó. 331-334.

Szinai P. (2009): Heringsirály. In: Csörgő, T., Karcza, Zs., Halmos, G., Magyar, G. Gyurácz, J., Szép, T., Bankovics, A., Schmidt, A és Schmidt E. (szerk.): Magyar madárvonulási atlasz, Kossuth kiadó. 337.

Horváth G. és Szinai P. (2009): Ezüstsirály, Sárgalábú sirály, Sztyeppi sirály. In: Csörgő, T., Karcza, Zs., Halmos, G., Magyar, G. Gyurácz, J., Szép, T., Bankovics, A., Schmidt, A és Schmidt E. (szerk.): Magyar madárvonulási atlasz, Kossuth kiadó. 338-340.

Szinai P. (2009): Lócsér. In: Csörgő, T., Karcza, Zs., Halmos, G., Magyar, G. Gyurácz, J., Szép, T., Bankovics, A., Schmidt, A és Schmidt E. (szerk.): Magyar madárvonulási atlasz, Kossuth kiadó. 341.

Nagy Lajos, A Balaton madárvilága (2009): A Balaton-kutatásról mindenkinek c. kötet részeként az MTA BLKI kiadásában, 221-248.

Szinai P. (2009): Küszvágó csér. In: Csörgő, T., Karcza, Zs., Halmos, G., Magyar, G. Gyurácz, J., Szép, T., Bankovics, A., Schmidt, A és Schmidt E. (szerk.): Magyar madárvonulási atlasz, Kossuth kiadó. 343-344.

Nagy Lajos és Poller Zoltán (2011): Vizimadár szinkronszámlálások a várpalotai tavakon (2005-2007), Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis, A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei, 28-2011, 265-275.

Katalin Pap, Lajos Nagy, Csilla Balogh, László G-Tóth and András Liker (2013): Environmental factors shaping the distribution of common wintering waterbirds in a lake ecosystem with developed shoreline, Hidrobiologia 716-2013, 163-176.

Lanszki J. & Magyari M. (2014): Az északi pocok (Microtus oeconomus) új adata a Kis-Balaton II. ütemén. Natura Somogyiensis. 24:287-292, Kaposvár

Patalenszki A., Ambrus A., Cservenka J., Mészáros A. (2021): Hangyaboglárka lepkék (Maculinea spp.) állománybecslési módszertanának fejlesztése (https://termeszetem.hu/hu/hirek/hangyaboglarka-lepkek-maculinea-spp-allomanybecslesi-modszertananak-fejlesztese)

Kenyeres Z, Bauer N., Cservenka J., Szabó Sz., Tóth S. (2021): Basic characteristics of microhabitats of snake-eyed skink (Ablepharus kitaibelii) in Western Hungary. Hacquetia Vol. 20. No. 1., pp. 189-196.

Malkócs T., Almerekova S., Bereczki J., Cservenka J., Meglécz E., Sramkó G. (2019): Isolation and characterization of 15 SSR loci for the endangered European tetraploid species Gladiolus palustris (Iridaceae) Applications In Plant Sciences Vol.7., 206

Kenyeres Z, Bauer N., Cservenka J., Szabó Sz. (2019): Az eurázsiai rétisáska (Stenobothrus eurasius) élőhelyi viszonyai a Kárpát-medencében – előzetes eredmények. Natura Somogyiensis 33: 13-20. Kaposvár

Hardy F., Dr. Kopek A., Józsa E., Dr. Cservenka J. (2018): A sokarcú Somló. Természetbúvár 73. évfolyam, 2018/5. szám. 22-25. o.

Cservenka J., Magyari M., Petróczi I., Békássy G. (2017): A magas aranyvessző visszaszorítása a szigligeti Felső-Kongó réteken in Özönnövények visszaszorításának gyakorlati tapasztalatai 2. javított kiadás, Rosalia Kézikönyvek 3. pp 65-70, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Cservenka J., Magyari M., Petróczi I., Békássy G. (2015): The control of giant goldenrod in the Felső-Kongó meadows by Szigliget in Practical Experiences in Invasive Alien Plant Control (ed. Csiszár Á., Korda M.) Rosalia Handbooks, pp. 61-66 Duna-Ipoly National Park Directorate

Kenyeres Z., Cservenka J. (2014): Effects of Climate Change and Various Grassland Management Practices on Grasshopper (Orthoptera) Assemblages. Advances in Ecology, Volume 2014, Article ID 601813, 10 pages

Bódis J., Cservenka J., Farkas S., Somogyi G.: Lumnitzer-szegfű in Haraszthy L. (szerk.) 2014: Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár 34-36 o.

Cservenka J. (2004): Aszimmetrikus primula hibrid zónák sajátosságai, a hibridek természetvédelmi és gyakorlati jelentősége. PhD-értekezés, Szegedi Tudományegyetem (http://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/147/1/2004_cservenka_judit.pdf)

Bauer N., Cservenka J. (2002): Habitat preference of Primula x brevistyla in the Cuha-valley (Bakony Mountains, Hungary). Acta Botanica Hungarica 44(3-4), pp. 209-222, 2002

Cservenka J., Bauer N. (2002): Egy bakonyi Primula hibrid populáció természetvédelmi szempontú vizsgálata – Gondolatok a természetes hibridek konzervációjáról. Kitaibelia VII. évf. 2. szám. pp.:257-266. Debrecen

Cservenka J., Mihalik E., Endre G. (2002): Phenotypic and genetic pattern of the populations of Primula veris L., Primula vulgaris Huds. and their hybrids (Primula x brevistyla DC.). Proceedings of the International Conference on Medicinal and Aromatic Plants. Possibilities and Limitations of Medicinal and Aromatic Plant Production in the 21st Century. Acta Horticulturae No. 576. pp. 75-81.

Mihalik E., Kálmán K., Medvegy A., Gocs K., Cservenka J., Németh A. (2001): Studies on some seed traits of Iris pumila L., Adonis vernalis L., Primula veris Huds., and Alkanna tinctoria (L.) Tausch. Int. Journal of Hort. Science. Vol. 7, Number 2, pp. 36-40.

Cservenka J., Aszalós R., Bráz E., Petőházi A., Rossmann Z. (2000): A Primula x brevistyla DC. hibrid kankalinfaj előfordulásának predikciós térképezése a bakonyi Cuha-völgyben. Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis. A bakonyi Természettudományi Múzeum közleményei. Zirc, 15-1996 (2000); 17-30.

Tudományos konferencia ülés-előadás

Petróczi I. (1995): Az üreginyúl fészekanyag választásának vizsgálata. XXII. Országos TDK Konferencia, Gödöllő

Petróczi I. (1995): Az üreginyúl (Oryctolagus cuniculus) fészekanyag választásának vizsgálata. VII. Magyar Etológiai Kongresszus, Göd

Petróczi I. és Magyari M. (2007): A Kis-Balaton természetvédelmi monitorozása. 10 éves a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer Konferencia, MTA Budapest

Albert L. és Szinai P. (2008): A bütykös hattyú (Cygnus olor) hazai kutatásának legújabb eredményei, Ornis Hungarica, 2008. 15/16. évf. 71-72. MME 6. Tudományos Ülése, Debrecen, 2004.

Cservenka J. (2021): Proceedings of the final conference of the Military LIFE for Nature project. Brno, 2021.09. 02-03. (1632909926_0_sbornik_konference_military-life-for-nature_2021_web-pdf.pdf) 12-15 o.

Cservenka J. (2018): A tavaszi és a szártalan kankalin kereszteződésével létrejövő hibrid típusok és kialakulásuk. „Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében XII. 2018. február 23-25. Debrecen” nemzetközi konferencia, Program és összefoglalók c. kötetben (37. o.)

(https://www.researchgate.net/publication/322887350_Program_es_osszefoglalok_XII_Aktualis_Flora-_es_Vegetaciokutatas_a_Karpat-medenceben_nemzetkozi_konferencia_Programme_and_Abstracts_12th_International_Conference_Advances_in_research_on_the_flora_and_#fullTextFileContent)

Malkócs T., Almerekova S., Laczkó L., Meglécz E., Cservenka J., Bereczki J., Sramkó G. (2018): A Gladiolus palustris populációgenetikai vizsgálata a Kárpát‐medencében. „Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében XII. 2018. február 23-25. Debrecen” nemzetközi konferencia, Program és összefoglalók c. kötetben (37. o.) (https://www.researchgate.net/publication/322887350_Program_es_osszefoglalok_XII_Aktualis_Flora-_es_Vegetaciokutatas_a_Karpat-medenceben_nemzetkozi_konferencia_Programme_and_Abstracts_12th_International_Conference_Advances_in_research_on_the_flora_and_#fullTextFileContent)

Cservenka J. (2015): Inváziós fajok védett természeti és természetközeli területeken. „Éghajlatváltozással kapcsolatba hozható természeti hatások következményei a Balaton térségének élővilágára” konferencia, Balatoni Fejlesztési Tanács, Siófok 2015. október 20.

Cservenka J. (2015): Élőhely-helyreállítás és gyepkezelés a Felső-Kongó-mezőn /Tapolcai-medence/ XIII. Természetvédelmi Szeminárium A hazai LIFE Nature projektek és fajmegőrzési tervek gyakorlati tapasztalatai és eredményei 2015. március 24-25-26. Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Túrkeve

Vidéki R., Cservenka J. (2012): Landscape history researches on wetlands of special importance founding their climate adapted management plans. International Conference on Managing Protected Areas under Climate Change – IMPACT 24-26 September 2012, Dresden/Germany

Cservenka J., Doma Cs., Dancza I. (2011): A kaukázusi medvetalp (Heracleum mantegazzianum Somm. Et Lev.) elleni védekezés tapasztalatai. Absztrakt in Növényvédelmi Tudományos Napok 2011 (57.) Program és előadások kötet. Szerkesztők: Kőmíves Tamás, Haltrich Attila, Molnár János. Magyar Növényvédelmi Társaság 48. o.

Cservenka J., Petróczi I. (2011): Élőhely-helyreállítás és gyepkezelés a Tapolcai-medencében, A LIFE06 NAT/H/000102 projekt eredményei. Előadás az „Az Ipoly-vízgyűjtő vizes élőhelyeinek komplex felmérése, közösségi jegyzékeinek kidolgozása” c. konferencián, 2011. február 10-11., Felsőtárkány


Tudományos témájú kutatási és projekteket bemutató poszter

Dr. Med. Mózes M., Csiszár V., Dr. Med. Békefi F., Dr. Med. Bergmann A. (2002): The First 200 Years of Thermal Bath Hévíz. 34th World Congress of the International Society of Medical Hydrology and Climatology, Budapest, Hévíz

Dr. Med. Mózes M. and Csiszár V. (2002): Microorganisms of the Curative Lake Hévíz. 34th World Congress of the International Society of Medical Hydrology and Climatology, Budapest, Hévíz

Szinai P. és Nagy L. (2008): Staus of the Mute Swan (Cygnus olor) on Lake Balaton.The 1st European Swan Conference. Swan Ecology and Biology 08-11.10.2008. Daugavpils, Latvia.

Erdős Sarolta, Báldi András, Rozner György (2008): Intenzív és extenzív mezőgazdasági területek telelő madárvilágának összehasonlítása: MTBK 2008, Nyíregyháza

Rozner György, Ferincz Árpád, Lendvay Bertalan, Sudár Viktória (2009): Jellegzetes lápi élőhelyek összehasonlító értékelése a Balatoni Nagyberekben a futóbogár közösségek (Coleoptera, Carabidae) alapján: MÖK 2009, Szeged

Csordás Lilla, Ferincz Árpád, Lőkkös Andor, Rozner György (2009): A fokozottan védett ritka hegyi szitakötő (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) élőhelyeinek vizsgálata: Hidrobiológus napok, 2009, Tihany

Csordás Lilla, Ferincz Árpád, Lőkkös Andor, Rozner György (2009): Újabb adatok a ritka hegyiszitakötő (Cordulegaster heros, Theischinger, 1979) zselici elterjedéséhez; III. „Dél-Dunántúl Zöld Szigetei” Tanácskozás, Konferencia a Zselicért 2009. október 14. Kaposvári Egyetem

Cservenka J., Mészáros A., Simon P., Bauer N.(2014): Új Primula farinosa L. állomány a Tapolcai-medencében (New locality of Primula farinosa L. in the Tapolca Basin (Balaton Uplands). X. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében nemzetközi konferencia. Recent Flora- and Vegetation Research in the Carpathian Basin X. International Conference. Sopron, 2014. március 7-9.

Vági B., Kovács T., Cservenka J., Telbisz T. (2013):Common lizard: microhabitat choice in a subarctic habitat. 17th European Congress of Herpetology, Veszprém, Hungary. Programme & Abstracts, p. 305

Cservenka J., Mészáros A., Simon P., Nagy A., Rozner Gy., Nagy L.:Ökológiai állapot-változás vizsgálata a MAL Zrt. inotai telephelyén Avagy milyen értékeket rejt egy ipari szennyezéssel súlyosan érintett terület? VII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia „Többfrontos természetvédelem: önkéntesek, hivatásos természetvédők és kutatók összefogása természeti értékeink megőrzéséért”, Debrecen, 2011. november 3-6. (absztrakt a Lengyel Sz., Varka K., Kosztyi B. (szerk.) VII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia program és absztrakt-kötetében. Magyar Biológiai Társaság, Bp.)

Petróczi I., Cservenka J. (2011): Élőhely-helyreállítás és gyepkezelés a Tapolcai-medencében (absztrakt a Lengyel Sz., Varka K., Kosztyi B. (szerk.) VII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia program és absztrakt-kötetében. 78. o. Magyar Biológiai Társaság, Bp.)

Cservenka J., Csete S., Vidéki R. (2011): A klímaváltozáshoz alkalmazkodó kezelési tervek kialakításának első lépései a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság célterületein. (absztrakt a Lengyel Sz., Varka K., Kosztyi B. (szerk.) VII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia program és absztrakt-kötetében. 98 o. Magyar Biológiai Társaság, Bp.)

Cservenka J., Sztefanov A. (2002): Természetes Primula populációk flavonoidösszetételének vizsgálata, Gyógynövények Kutatása és Felhasználása 2002 Konferencia, Kecskemét, 2002. november 13-15. Abstract P-6, 89. és 190 old.

Bauer N., Cservenka J. (2002): A Primula x brevistyla DC. élőhely-preferenciájának vizsgálata a Cuha-völgyben (Bakony-hegység). Aktuális flóra-és vegetációkutatások a Kárpát-medencében V. 2002. március 8-10. Pécs, Összefoglalók p. 87.

Cservenka J., Endre G., Mihalik E. (2001): Phenotypic and genetic pattern of the populations of Primula veris L., Primula. vulgaris Huds. and their hybrids (Primula x brevistyla DC). World Conference on Medicinal and Aromatic Plants. Budapest, Hungary, 8-11th July 2001. Abstracts, p. 103.

Aszalós R., Cservenka J. (2000): A Primula x brevistyla DC. hibrid kankalinfaj előfordulásának predikciós térképezése a bakonyi Cuha-völgyben. Acta Biologica Debrecina. Supplementum Oecologica Hungarica Fasc. 11/1, 2000. 183. old.

Cservenka J. (2000): Primula fajok (P. veris L. és P. vulgaris Huds.) és hibridjeik zörög-hegyi populációinak struktúrája. Acta Biologica Debrecina. Supplementum Oecologica Hungarica Fasc. 11/1, 2000. 206. old.

Mihalik E., Kálmán K., Medvegy A., Angyalné-Kovács A.,Cservenka J. (1999): Seed production, seed size, and ornamentation of seed coat in two Primula veris populations. X. Hung. Symp. of Plant Anatomy. Abstracts p. 109.
Ugrás a tetejére