Publications

Petróczi I. (1996): Lejtősztyepek. In: Kelemen J. (szerk.): Füves élőhelyek természetvédelmi szempontú kezelése (Nature Conservation Management of Grasslands in Hungary). Útmutató kézikönyv. KTM TvH tanulmánykötetei 4., Budapest.
Hiripi L., Nagy L., Kovács A. és Vörös L. (1997): Balatoni kékalgák toxicitásának vizsgálata gerinces és gerinctelen állatokon. (XXXVIII. Hodrobiológus Napok, Tihany, 1996. okt. 2-4.) Hidrológiai közlöny, 77, 67-68.
Nagy L., Hiripi L. (1998): Separation of decarboxylases producing catecholamines, indolalkylamines and phenolamines in locust European Journal of Neuroscience, Volume 10, Supplement 10, 202.46
Nagy L., Hiripi L., Kovács A. és Vörös L. (1998): Cyanobaktériumok toxicitásának vizsgálata balatoni halakon. (XXXIX Hidrobiológus Napok, Tihany, 1997 okt. 1-3.) Hidrobiológiai közlöny, 78, 298-299
Hiripi L., Nagy L., Kalmár T., Kovács A. and Vörös L. (1998): Insect (Locusta migratoria migratorioides) Test Monitoring the Toxicity of Cyanobacteria. NeuroToxicology 19(4-5): 605-608
Petróczi I. és Kopek A. (1999): Balaton-felvidéki Nemzeti Park. In.: Kollarik A. (szerk.): Magyarország Nemzeti Parkjai, Veszprém.
Hiripi L., Nagy L. and R. M. Hollingworth (1999): In vitro and in vivo effects of formamidines in locust (Locusta migratoria migratorioides) (1999) Acta Biologica Hungarica 50(1-3), pp. 81-87
Petróczi I. (2000): Adatok a vidra Veszprém megyei elterjedéséhez. Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 15: 153-159, 1996.
Hiripi L. - Nagy L. (2000): Exoenzimek szerepe a Balaton anyagforgalmában. In A Balaton kutatásának 1999. évi eredményei (Ed.: Somlyódy L. és Banczerowski J.) MTA Budapest
Hiripi L. - Nagy L. (2001): Exoenzimek szerepe a Balaton anyagforgalmában. In A Balaton kutatásának 1999. évi eredményei (Ed.: Mahunka S. és Banczerowski J.) MTA Budapest
Nagy L. and Hiripi L. (2002): Role of tyrosine, DOPA and decarboxylase enzymes in the synthesis of monoamines in the brain of the locust. Neurochem. International, 41, 9-16.
Albert L., Hajtó L., Szinai P. ( 2004): Status of the Mute Swan (Cygnus olor) in Hungary at the beginning of the 21st Century. Aquila 111 19-41.
Szinai P. (2005): The Present status of Pygmy Cormorant (Phalacrocorax pygmeus) in Hungary. Cormorant Research Group Bulletin no. 6. 19-20.
Végvári, Zs., Fenyvesi, L., Kapocsi, I., Kovács, G., Lelkes, A., Pellinger, A., Pigniczki, Cs., Szilágyi, A., Szinai, P. & Vasas, A. (2006):
Population dynamics of the Spoonbill in Hungary its colony site selelection in Hortobágy National Park. EUROSITE Spoonbill network Newsletter Vol. 4, 2006 March 1-7.
Harka Ákos és Nagy Lajos (2007): A Cuhai-Bakony-Ér halai, Pisces Hungarici 2, 157-162.
Csilla Balogh, Ilona B. Muskó, László G.-Tóth and Lajos Nagy (2008): Quantitative trends of zebra mussels in Lake Balaton (Hungary) in 2003–2005 at different water levels, Hydrobiologia 613, 57–69
Nagy Lajos, Vers József, Lelkes András, Vókó László, Fehér Csaba Endre, Novotny Zsolt, Poller Zoltán, Magyari Máté és Fekete Ákos (2009): Vízimadár szinkronszámlálások a Balatonon és ahhoz közeli vizes élőhelyeken, 2003-2007 között, Aquila (2008), 114-115, 27-41.
András Liker and Lajos Nagy (2009): Migration of Mallards Anas platyrhynchos in Hungary: migration phenology, the origin of migrants, and long-term changes, Ringing and Migration, 24, 259-265.
Prommer Mátyás Bagyura János, Csonka Péter, Kazi Róbert, Klébert Antal, Molnár István Lotár, Nagy Lajos, Szita Tamás és Viszló Levente (2009) : Vándorsólyom-védelmi Munkacsoport 2008. évi beszámolója, Heliaca, 26-29.
Béres István, Szitta Tamás, Csonka Péter, Klébert Antal, Molnár István Lotár és Nagy Lajos (2009): Kígyászölyv (Circaetus gallicus) állomány adatok – 2008, Heliaca, 38-39.
Bagyura János, Prommer Mátyás, Nagy Lajos, Váczi Miklós, Molnár István Lothár, Szitta Tamás, Viszló Levente és Fatér Imre (2009): A vándorsólyom dél-európai alfajának (Falco peregrinus brookei) sikeres költése Magyarországon a kezdetektől napjainkig, Heliaca, 48-52.
Albert L. és Szinai P. (2009): Bütykös hattyú. In: Csörgő, T., Karcza, Zs., Halmos, G., Magyar, G. Gyurácz, J., Szép, T., Bankovics, A., Schmidt, A. és Schmidt E. (szerk.): Magyar madárvonulási atlasz, Kossuth kiadó. 106-110.
Szinai P. (2009): Énekes hattyú. In: Csörgő, T., Karcza, Zs., Halmos, G., Magyar, G. Gyurácz, J., Szép, T., Bankovics, A., Schmidt, A és Schmidt E. (szerk.): Magyar madárvonulási atlasz, Kossuth kiadó. 111.
Horváth G. és Szinai P. (2009): Dankasirály. In: Csörgő, T., Karcza, Zs., Halmos, G., Magyar, G. Gyurácz, J., Szép, T., Bankovics, A., Schmidt, A és Schmidt E. (szerk): Magyar madárvonulási atlasz, Kossuth kiadó. 331-334.
Szinai P. (2009): Heringsirály. In: Csörgő, T., Karcza, Zs., Halmos, G., Magyar, G. Gyurácz, J., Szép, T., Bankovics, A., Schmidt, A és Schmidt E. (szerk.): Magyar madárvonulási atlasz, Kossuth kiadó. 337.
Horváth G. és Szinai P. (2009): Ezüstsirály, Sárgalábú sirály, Sztyeppi sirály. In: Csörgő, T., Karcza, Zs., Halmos, G., Magyar, G. Gyurácz, J., Szép, T., Bankovics, A., Schmidt, A és Schmidt E. (szerk.): Magyar madárvonulási atlasz, Kossuth kiadó. 338-340.
Szinai P. (2009): Lócsér. In: Csörgő, T., Karcza, Zs., Halmos, G., Magyar, G. Gyurácz, J., Szép, T., Bankovics, A., Schmidt, A és Schmidt E. (szerk.): Magyar madárvonulási atlasz, Kossuth kiadó. 341.
Nagy Lajos, A Balaton madárvilága (2009): A Balaton-kutatásról mindenkinek c. kötet részeként az MTA BLKI kiadásában, 221-248.
Szinai P. (2009): Küszvágó csér. In: Csörgő, T., Karcza, Zs., Halmos, G., Magyar, G. Gyurácz, J., Szép, T., Bankovics, A., Schmidt, A és Schmidt E. (szerk.): Magyar madárvonulási atlasz, Kossuth kiadó. 343-344.
Nagy Lajos és Poller Zoltán (2011): Vizimadár szinkronszámlálások a várpalotai tavakon (2005-2007), Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis, A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei, 28-2011, 265-275.
Katalin Pap, Lajos Nagy, Csilla Balogh, László G-Tóth and András Liker (2013): Environmental factors shaping the distribution of common wintering waterbirds in a lake ecosystem with developed shoreline, Hidrobiologia 716-2013, 163-176.
Lanszki J. & Magyari M. (2014): Az északi pocok (Microtus oeconomus) új adata a Kis-Balaton II. ütemén. Natura Somogyiensis. 24:287-292, Kaposvár

Tudományos konferencia ülés-előadás

Petróczi I. (1995): Az üreginyúl fészekanyag választásának vizsgálata. XXII. Országos TDK Konferencia, Gödöllő
Petróczi I. (1995): Az üreginyúl (Oryctolagus cuniculus) fészekanyag választásának vizsgálata. VII. Magyar Etológiai Kongresszus, Göd
Petróczi I. és Magyari M. (2007): A Kis-Balaton természetvédelmi monitorozása. 10 éves a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer Konferencia, MTA Budapest
Albert L. és Szinai P. (2008): A bütykös hattyú (Cygnus olor) hazai kutatásának legújabb eredményei, Ornis Hungarica, 2008. 15/16. évf. 71-72. MME 6. Tudományos Ülése, Debrecen, 2004.

Tudományos témájú kutatási és projekteket bemutató poszter

Dr. Med. Mózes M., Csiszár V., Dr. Med. Békefi F., Dr. Med. Bergmann A. (2002): The First 200 Years of Thermal Bath Hévíz. 34th World Congress of the International Society of Medical Hydrology and Climatology, Budapest, Hévíz
Dr. Med. Mózes M. and Csiszár V. (2002): Microorganisms of the Curative Lake Hévíz. 34th World Congress of the International Society of Medical Hydrology and Climatology, Budapest, Hévíz
Szinai P. és Nagy L. (2008): Staus of the Mute Swan (Cygnus olor) on Lake Balaton.The 1st European Swan Conference. Swan Ecology and Biology 08-11.10.2008. Daugavpils, Latvia.
Erdős Sarolta, Báldi András, Rozner György (2008): Intenzív és extenzív mezőgazdasági területek telelő madárvilágának összehasonlítása: MTBK 2008, Nyíregyháza
Rozner György, Ferincz Árpád, Lendvay Bertalan, Sudár Viktória (2009): Jellegzetes lápi élőhelyek összehasonlító értékelése a Balatoni Nagyberekben a futóbogár közösségek (Coleoptera, Carabidae) alapján: MÖK 2009, Szeged
Csordás Lilla, Ferincz Árpád, Lőkkös Andor, Rozner György (2009): A fokozottan védett ritka hegyi szitakötő (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) élőhelyeinek vizsgálata: Hidrobiológus napok, 2009, Tihany
Csordás Lilla, Ferincz Árpád, Lőkkös Andor, Rozner György (2009): Újabb adatok a ritka hegyiszitakötő (Cordulegaster heros, Theischinger, 1979) zselici elterjedéséhez; III. „Dél-Dunántúl Zöld Szigetei” Tanácskozás, Konferencia a Zselicért 2009. október 14. Kaposvári Egyetem

Scroll to top