Activity data

Részletek az oldal szélén található menülistában vagy az alábbi lista megfelelő pontjára kattintva olvashatóak.

1. Az Igazgatóság alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Jogszabályi háttér

Alapító okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Titokvédelmi Szabályzat

Biztonsági Szabályzat

Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat

2.-3. Az Info tv 1. melléklet / II. 2.-3.pontja nem vonatkozik Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságra

4. Hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság kizárólag a Természetvédelmi Őrszolgálat működtetése tekintetében rendelkezik közhatalmi jogkörrel.

5. Közszolgáltatások
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Alapító Okirat 4.1. pontja szerinti közfeladata: Természetvédelmi közszolgáltatás és jogszabályban meghatározott közhatalmi tevékenység. Díjak, kedvezmények igazgatói utasításban rögzítettek.
Fő tevékenységeink
Természetvédelem
Ökoturizmus, szemléletformálás (Terepi foglalkozások, filmvetítések)

6. Nyilvántartások

7. Nyilvános kiadványok (ld. Letöltések)

8. Döntéshozatal, ülések
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságra nem vonatkozó közzétételi kötelezettség, mert nem testületi szerv.

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek, előterjesztések
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságra nem vonatkozó közzétételi kötelezettség, mert nem testületi szerv.

10. Hirdetmények, közlemények
Az Igazgatóság saját honlapján közzétett hírei
Az Igazgatóság elektronikus hírlevele

11. Igazgatóság által kiírt pályázatok

Felhívások – nem Kbt. hatálya alá tartozó hirdetmények.

Közbeszerzési információk a Gazdálkodási adatok menüponthoz tartoznak.

Vetélkedők, felhívások környezeti nevelési céllal (elsősorban iskolásoknak, gyermekeknek)

12. Vizsgálatok, ellenőrzések

13. Közérdekű adatok igénylése ; Közérdekű bejelentések és panaszok

14. Az Igazgatóság tevékenységére vonatkozó jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

18. Közzétételi listák

Adatvédelem
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Integritás

Vissza a Közérdekű adatok menüpont kezdőoldalára

Scroll to top