Management and Maintenance Plans

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 36. § (2) bekezdésében szereplő meghatározás alapján védett természeti érték, továbbá védett természeti terület felmérése, nyilvántartása, megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása és helyreállítása érdekében végzett tevékenységek minősülnek természetvédelmi kezelésnek.
A védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervként a 347/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet a nemzeti park igazgatóságokat (NPI) jelöli ki. Ugyanez a jogszabály rendelkezik arról, hogy védett és fokozottan védett természeti értékek, illetve természeti területek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat általánosságban az NPI-k látják el, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni.
A Tvt. előírása alapján minden védett természeti terület esetében el kell készíteni a természetvédelmi kezelési tervet, amelyet legalább 10 évenként felül kell vizsgálni. A természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokat a 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet tartalmazza. A természetvédelmi kezelési tervet a védett természeti területre és védetté nyilvánító eljárás alá volt területre kell elkészíteni.

A természetvédelmi kezelési terv - jogszabályban meghatározott definíciója szerint - olyan dokumentum, amely a védett természeti terület és természeti értékei megóvását, fenntartását, helyreállítását, valamint bemutatását szolgáló természetvédelmi kezelési módokat, továbbá a felsoroltak érdekében meghatározott korlátozásokat, tilalmakat és egyéb kötelezettségeket tartalmazza, ezekre vonatkozó előírásokat állapít meg.

Országos jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelési tervének előkészítéséért az a NPI felelős, amelynek a működési területén a tervezési terület található. A szakmai előkészítő munkában az NPI-k szakreferensei, illetve a területen dolgozó munkatársak (természetvédelmi őrök stb.) mellett megbízás alapján igen gyakran részt vesznek egyetemek, kutatóintézetek, civil szervezetek, múzeumok stb. szakemberei is.

A természetvédelmi kezelési tervek fentiek szerint történő, egységes előkészítését a környezetvédelmi és vízügyi miniszter az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv dokumentációjának elkészítéséről szóló 9/2009. (VII. 17.) KvVM utasításában szabályozza. Az országos jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelési tervének jogszabályban való kihirdetését széles körű egyeztetés előzi meg.

Helyi jelentőségű védett természeti terület természetvédelmi kezelési tervének elkészítéséért az illetékes önkormányzat felelős. A helyi jelentőségű védett természeti terület védetté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendeletbe foglalt természetvédelmi kezelési terv tervezetét a jegyző megkeresése esetén a működési területével érintett NPI szakmai szempontok szerint véleményezi.

Jogszabályban megjelent természetvédelmi kezelési tervek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
• Attyai-láprét Természetvédelmi Terület: 19/2004. (X. 25.) KvVM rendelet;
• Bakonygyepesi-zergebogláros Természetvédelmi Terület: 30/2005. (XII. 15.) KvVM rendelet;
• Balatonkenesei-tátorjános természetvédelmi terület: 104/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet;
• A Hévízi-tó Természetvédelmi Terület bővítése: 23/2006. (IV. 20.) KvVM rendelet;
• Mura menti Tájvédelmi Körzet: 10/2007. (III. 30.) KvVM rendelet;
• Nyirádi Sár-álló Természetvédelmi Terület: 17/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet;
• Somlóvásárhelyi Holt-tó Természetvédelmi Terület: 36/2006. (VIII. 11.) KvVM rendelet;
• Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület: 13/2009. (VIII. 19.) KvVM rendelet;
• Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület: 29/2007. (X.6.) KvVM rendelet;
• Uzsai csarabos erdő természetvédelmi terület: 122/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet;
• Várpalotai homokbánya természetvédelmi terület: 9/2009. (VI. 9.) KvVM rendelet;
• Zirci Arborétum természetvédelmi terület: 10/2008. (IV. 28.) KvVM rendelet.

További információk: http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_547

Scroll to top