Community service

A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (Értelmező rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés)

2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel az iskolai közösségi szolgálat keretében 50 órát teljesíteni.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén - Veszprém, Zala és Somogy megyében - jelenleg 10 középiskolával kötött szerződést, amellyel lehetőséget biztosít ezen intézményekben tanuló diákok számára a közösségi szolgálat teljesítésére.

A szerződések mellékletében tételesen feltüntettük azt, hogy milyen időpontban, milyen tevékenységre fogadjuk a tanulókat, amelyre előzetesen a diákoknak be kell jelentkezniük.

Tevékenységek, amelyek lehetőséget adnak az 50 óra letöltésére:

  • A diákok részt vehetnek az éves programtervünkben szereplő rendezvényeken, amely során animátori tevékenységet végeznek, segítve a programon résztvevőket.
  • Bekapcsolódhatnak a természetvédelmi őrök fajmegőrző munkájába (madár odútelep ellenőrzés, odútelep tisztítás, ürgetelepítés, békamentés, fecskefészek felmérés, védett növény felmérés, védett- és fokozottan védett állat felmérés)
  • A Levendula Ház Látogatóközpontunk egész évben - nyitva tartási időben - várja a diákokat, ahol animátori tevékenységet végeznek.

A diákoknak alkalmakként max. 3 óra kerül jóváírásra a magukkal hozott, intézményük által elfogadott formanyomtatványon.

Bővebb tájékoztatás: versreka kukac gmail pont com

Scroll to top