Az Igazgatóság alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Az Igazgatóság a feladatait az Alapító Okiratban meghatározottak szerint látja el.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:

841216 Környezet- és természetvédelem igazgatása

 

Jogszabályi háttér

Szervezeti és Működési Szabályzat

Titokvédelmi Szabályzat

Biztonsági Szabályzat

Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat

Közérdekű adatok menüpont oldalának megtekintése

Scroll to top