Természetvédelmi őrszolgálat

A természetvédelmi őr jogintézménye Magyarországon 35 éve létezik, jogállása, feladatai, jogosultságai és kötelességei azonban az utóbbi másfél évtizedben jelentősen megváltoztak. A természetvédelmi őr 1992 óta köztisztviselő, jogosultságait és kötelességeit pedig az 1997. évi CLIX. törvény II. fejezete, majd annak 2005. évi módosítása a korábbiakhoz képest jelentősen kibővítette. Feladatellátásának részletes szabályait a miniszteri rendeletként 2000-ben megjelent és 2006-ban módosított Szolgálati Szabályzat állapítja meg.

A gyűjtőfogalomként alkalmazott „természetvédelmi őr” a különböző szolgálati beosztású állami természetvédelmi őröket és az önkormányzati természetvédelmi őrt együttesen jelenti.

Az állami természetvédelmi őrök a nemzeti park igazgatóságok szervezetében működő Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai. A szolgálat illetékessége kiterjed az ország teljes közigazgatási területére. Feladata a természeti és a védett természeti területek és értékek, továbbá a régészeti lelőhelyek és leletek megóvása, őrzése, károsításának megelőzése. A kis létszámú Természetvédelmi Őrszolgálat kiemelt feladata az ország 840 ezer hektár védett természeti területének és a védett természeti értékeknek az őrzése, felügyelete. A hazai növény- és gombafajok közül 735, az állatfajok közül pedig 965 faj védett. Feladat emellett a természet általános védelme, vagyis a kiemelt oltalom alatt nem álló természeti értékek és területek, így például az erdők, a vad- és a természetes halállomány természetvédelmi őrzése, valamint a régészeti lelőhelyek felügyeleti ellenőrzése is.
A természetvédelmi őrök munkáját az állampolgárok önkéntesen és intézményesen polgári természetőrként segíthetik.

Természetvédelmi Őrszolgálat, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Telefon: 06 87 555 260 | Fax: 06 87 555 261
E-mail: bfnp (@) bfnp (.) hu

Ugrás a tetejére