Közérdekű adatok

/Frissítve: 2024.02.05./

Részletek az oldal szélén található menülistában vagy az alábbi lista megfelelő pontjára kattintva olvashatóak.


ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv) 1. melléklete szerint


I. Szervezeti, személyzeti adatok

1-4. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségek
Szervezeti felépítés
A szervezet vezetői, elérhetőségeik
Ügyfélkapcsolat, ügyfélfogadási rend

5. Testületi szerv: a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnál nem működik testületi szerv

6. A felügyelt költségvetési szervek
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt nem áll más közfeladatot ellátó költségvetési szerv.

7. Gazdálkodó szervezetek
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet nincs.

8. Közalapítványok
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság nem alapított közalapítványt.

9. Költségvetési szervek
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság nem alapított költségvetési szervet.

10. Lapok

11. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Az Igazgatóság alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Jogszabályi háttér

Alapító okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Titokvédelmi Szabályzat

Biztonsági Szabályzat

Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat

2.-3. Az Info tv 1. melléklet / II. 2.-3.pontja nem vonatkozik Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságra

4. Hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság kizárólag a Természetvédelmi Őrszolgálat működtetése tekintetében rendelkezik közhatalmi jogkörrel.

5. Közszolgáltatások
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Alapító Okirat 4.1. pontja szerinti közfeladata: Természetvédelmi közszolgáltatás és jogszabályban meghatározott közhatalmi tevékenység. Díjak, kedvezmények igazgatói utasításban rögzítettek.
Fő tevékenységeink
Természetvédelem
Ökoturizmus, szemléletformálás

6. Nyilvántartások

7. Nyilvános kiadványok

8. Döntéshozatal, ülések
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságra nem vonatkozó közzétételi kötelezettség, mert nem testületi szerv.

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek, előterjesztések
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságra nem vonatkozó közzétételi kötelezettség, mert nem testületi szerv.

10. Hirdetmények, közlemények
Az Igazgatóság saját honlapján közzétett hírei
Az Igazgatóság elektronikus hírlevele

11. Igazgatóság által kiírt pályázatok

Felhívások – nem Kbt. hatálya alá tartozó hirdetmények.

Közbeszerzési információk a Gazdálkodási adatok menüponthoz tartoznak.

Vetélkedők, felhívások környezeti nevelési céllal (elsősorban iskolásoknak, gyermekeknek)

12. Vizsgálatok, ellenőrzések

13. Közérdekű adatok igénylése ; Közérdekű bejelentések és panaszok

14. Az Igazgatóság tevékenységére vonatkozó jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

18. Közzétételi listák

Adatvédelem
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Integritás

Visszaélés-bejelentés

III. Gazdálkodási adatok

1. Költségvetés, számviteli beszámolók

2. Foglalkoztatottak

3. Támogatások
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság költségvetéséből támogatást nem nyújt.

4. Szerződések

5. Koncessziók
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság nem írt ki koncessziós pályázatot, illetve nem kötött koncessziós szerződést..

6. Nem alapfeladat ellátására fordított kifizetések
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság nem támogat sem érdekképviseleti szervezetet, sem alapítványt, illetve más egyesületet.

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

8. Közbeszerzési információk

Közérdekű adatok archívuma

KÖZADATKERESŐ – az egységes közadatkereső rendszer

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy az informatikáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet.

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz. Ezért az intézményeknek nem csak arról kell gondoskodniuk, hogy saját honlapjukon közzétegyék adataikat, hanem a közadatkereső részére el kell készíteniük az adataikat leíró adatokat is.

A keresőben nem található meg az intézmények teljes közzétett közérdekű adata, csak az a része, melyről elkészültek, és átadásra kerültek a leíró adatok.

Ezek az adatok az egységes közadatkereső rendszerben, az alábbi linken érhetőek el:

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a saját honlapja nyitólapján és minden aloldalán elhelyezett hivatkozással ( a „közadatkereső” logó útján) elérhetővé tette az egységes közadatkereső rendszert (www.kozadat.hu).

Az egységes közadatkereső rendszerben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság intézményi adatlapja közvetlenül ezen a linken érhető el, amelyen belül a "Rekordok" hivatkozáson keresztül lehet megtekinteni az Igazgatóság által közzétett adatokat, illetve az arra utaló hivatkozásokat.

Ugrás a tetejére