Szöcskék, sáskák, tücskök nyomában

  • Szöcskék, sáskák, tücskök nyomában
  • Szöcskék, sáskák, tücskök nyomában

A Magyar Rovartani Társaság egyenesszárnyúakkal foglalkozó szakértői június végén Nyugat-Zala Tájegységünkben tartották meg éves találkozójukat.

Az összejövetel célja nem csupán a közös érdeklődési kör és a szakmai tapasztalatok megosztása volt, hanem az erősen adathiányos országrész tudományos szintű feltérképezésének megkezdése. A régió egyenesszárnyúival korábban nemigen foglalkoztak részletesen a szakma mesterei. Így a tudományos szintű előadásokon kívül időt szakítottak arra is, hogy egy egész napon keresztül, négy kutatócsapatra osztva, a tájegység munkatársainak kalauzolásával a térség jellegzetes gyepes élőhelyein megmintázzák a szöcske- és sáskafaunát. 27 helyszínen végeztek alapos szemrevételezést, s a hosszú, fárasztó nap végére, a Zala és Kerka menti síkvidéki gyepeken, a Nagykanizsa melletti homokvidéken és a megye számos szőlőhegyének lejtős rétjein összesen 15 szöcskefajt, 24 sáskafajt és 3 tücsökfajt mutattak ki.

A szöcskék közül kiemelendő a védett fogasfarkú szöcske felbukkanása, a sáskák közül pedig a ritkaságnak számító tundrasáska, a déli hegyisáska, a Schmidt-hegyisáska és a Bolivar-tövishátúsáska megtalálása. A tücsökfajok közül a szórványosan mutatkozó, ritkán szem elé kerülő mocsári tücsök érdemel említést.

Reményeink szerint a rendkívül motivált kutatók hamarosan visszatérnek hozzánk, s további értékes fajok jelenlétének bizonyításával tovább növelik ismert természeti értékeink hosszú sorát.


Magyari Máté
tájegységvezető
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Nyugat-Zala Tájegység

Fotók: dr. Lőkkös Andor természetvédelmi őr, BfNPI

Scroll to top