A berek rovarvilágának egyik érdekes képviselője

  • Sisakos sáska (Acrida hungarica)
  • Sisakos sáska (Acrida hungarica)

A sisakos sáska (Acrida hungarica) Magyarország egyik legkülönlegesebb megjelenésű sáska faja. Vastag csápjai, és a csápjaival szinte azonos hosszúságúra elnyúlt feje miatt könnyen felismerhető. Hossza 3–6 cm, kecses testalkatú. Elterjedése szempontjából egy elsősorban mediterrán térségben élő fajról beszélhetünk. Hazánkban elsősorban a száraz, füves puszták, sztyepprétek, szikesek lakója, de megtalálható szórványosan a homokos vagy kötött talajú területeken, kopár legelőkön is. Elterjedésének északi határa a Kárpát-medence. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén csak szórványos, szigetszerű állományait ismerjük. Védett faj, a természetvédelmi értéke 50 000 Ft. A rá leselkedő veszélyeztető tényezők közül kiemeljük a faj számára alkalmas élőhelyek helytelen kezelését, az élőhelyeinek feldarabolódását és megszűnését. Ahol nagyobb egyedszámban él, a táplálékhálózatban is fontos szerepet tölthet be. Ősszel az élőhelyén vonuló madár fajok jelentős táplálék állata. Somogy megye legészakibb sisakos sáska populációi az Ordacsehi-berekben a magasabban fekvő szikesedő szigeteken, illetve a Látrányi pusztában élnek.

Írta: Szász Bence, BfNPI

Ugrás a tetejére