Inváziós fajok elleni beavatkozások a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területén 2022-ben

Az idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos intézkedések egyre sürgetőbb feladatot jelentenek a természetes életközösségek védelme érdekében, melyben a nemzeti park igazgatóságok, így a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság is aktívan részt vállal.

Igazgatóságunk területén 2022-ben közel 60 ingatlanon történt természetvédelmi célokat szolgáló, inváziós fajok visszaszorítására, kiirtására irányuló beavatkozás (és ennél is több közvetetten érintett területkezelés), melynek jelentős része saját megvalósításban, vagy pályázati és egyéb forrásból származó megbízási szerződés révén került kivitelezésre, de az Igazgatóság szakmai felügyelete, irányítása mellett. Az inváziós fajok kezelése főleg pontszerű beavatkozásokat jelentett, de az össz kiterjedése megközelíti a 80 ha-t. Elsősorban az Unió számára veszélyt jelentő fajokat érintették a beavatkozások: becslések szerint a közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca) 12000 példányát és a mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima) 1600 példányát. Esetükben kémiai beavatkozások történtek, selyemkóró ellen pontkezelések (felületkenés, pontpermetezés), valamint főleg nagyméretű bálványfa egyedeket érintő törzsinjektálással elvégzett kezelések. A kezelések inváziós vízinövények, valamint halfajok gyérítését is célozta. Továbbá agresszívan terjedő fajok (aranyvessző fajok, cserjés gyalogakác) visszaszorítására is sor került a saját vagyonkezelésű területek tisztítókaszálásával és szárzúzásával.

Szöveg és ábra: Biró Éva

Felhasznált képek: Biró Éva, Magyari Máté, Novotny Zsolt, Sinka Gábor

Kapcsolódó projektek:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

LIFE 4 Oak Forests LIFE16NAT/IT/000245 Természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 tölgyesek biológiai sokfélesége szerkezeti és összetételi növeléséhez

LIFE IP GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU/000018)

Az Agrárminisztérium 2022. évi költségvetésében az „Állat, növény és GMO-kártalanítás” fejezeti kezelésű előirányzat keretéből, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, Természetvédelmi Osztálya által elrendelt Állami védekezés

Ugrás a tetejére