Tapolcai medence – Az országos tájképvédelmi övezet módosítása

  • Tapolcai-medence tájképvédelmi terület övezete
  • Tapolcai-medence tájképvédelmi terület övezete - módosított

A Tapolcai-medence Magyarország egyik legszebb fekvésű, páratlan táji adottságokkal rendelkező vidéke, melyre a környező tanúhegyekről egyedülálló panoráma tárul fel.

Ennek ellenére a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság településfejlesztéssel és tájvédelemmel foglalkozó munkatársai azzal szembesültek, hogy ez a terület jelenleg semmiféle tájképi védelmet nem élvez. Ez sajnos lehetőséget adhat a tájképet kedvezőtlenül befolyásoló beruházások megvalósítására, melyekre az utóbbi időben megnövekedett igény jelentkezett (pl. nagy kiterjedésű naperőműparkok).

Tapolca város belterületétől északra és keletre már több kisebb naperőmű beruházás is megvalósult, melyek a környező kilátó pontokról zavaró látványt nyújtanak. További beruházások kapcsán felmerül a veszélye annak, hogy a már meglévő naperőművekkel összeadódó negatív tájképi hatásuk a jelenlegi tájképi potenciált gyökeresen megváltoztatná, és így a terület jelentős táji értékvesztést szenvedne el. A Balaton-felvidék tanúhegyei, melyekről a Tapolcai-medencére a szélrózsa minden irányából rálátás nyílik, hazánk kiemelt turisztikai célpontjai. A Tapolcai-medence tehát tájképileg érzékeny, kitett terület, melynek egyik legnagyobb értéke maga a feltáruló tájkép.

Ezt a kedvezőtlen tendenciát a védendő értékű tájon meg kell állítani, ezért Igazgatóságunk 2023. évben elindította a tájképvédelmi övezet módosításának eljárását, melyre a jogszabályi hátteret a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban MaTrT) biztosítja. A törvény 22-23. §-a lehetőséget ad a térségi övezetek módosítására az illetékes téradatgazdák, jelen esetben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság egyetértése vagy kezdeményezése esetén.

A jelenlegi tájképvédelmi terület övezeteinek lehatárolása országos szinten megegyezik a MaTrT által hatályon kívül helyezett Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban OTrT) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezetének lehatárolásával. Az OTrT-ben az akkori szempontok alapján, kizárólag digitális módszerekkel kerültek meghatározásra a tájképvédelmi övezet fedvényei, melyek helyi terepi ismeretek alapján történő kiigazítására adott esetben szükség lehet. Jelen esetben olyan jellegű módosítás történt, mely a Tapolca Város közigazgatási területének jelentős részén, és kisebb mértékben Zalahaláp, Gyulakeszi és Lesencetomaj települések külterületén a hiányzó övezeti lefedettséget pótolja, kiegészíti úgy, hogy a jelenleg meglévő „lyukat befoltozva” egységes, összefüggő övezet jöjjön létre.

A MaTrT 4. § 43. bekezdése értelmében a tájképvédelmi terület övezetébe azok a területek tartozhatnak, amelyek a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása következtében a táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak. A Tapolcai-medence és a tőle elválaszthatatlan tájképi látványkapcsolatban álló tanúhegyek a táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak, tehát a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása révén a tájképvédelmi terület övezetének való megfelelés kétséget kizáróan fennáll.

A tájképvédelmi övezet módosítására irányuló kezdeményezésünket az Agrárminisztérium Nemzetiparki és Tájvédelmi Főosztálya szakmailag támogatta, így 2024. január 1-től az Igazgatóságunk által javasolt lehatárolás a hatályos. A tájvédelem eszköztárának bővítésével a Tapolcai-medence kedvező látképének megóvását kellő módon lehet biztosítani a településrendezési és különböző hatósági eljárások során, ugyanis a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4. § (4) pontja szerint „A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani.”

Szöveg és fotók: Bubics Tamásné

Fotómontázs: Sándor Krisztina

Drónfelvétel: Sinka Gábor

Ugrás a tetejére