Jogszabályi háttér

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság jogállása, irányítása - fogalmak
(Írta: dr. Gabler Júlia)

Tisztelt Látogató!

A nemzeti park igazgatóság szervezetrendszere a miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszerének területi szerve a Nemzeti Park Igazgatóság.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a földművelésügyi vidékfejlesztési miniszter által irányított, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

Az Igazgatóság a Természetvédelmi Őrszolgálat működtetésére közhatalmi jogkörrel rendelkezik.

Az Igazgatóság működési területén a védett természeti területek kezeléséért felelős szerv.

A földművelésügyi miniszter az általános szervezetirányítási jogokat munkaszervezete, a Földművelésügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth tér 11.) (a továbbiakban: FM) útján gyakorolja.

Az Igazgatóság elnevezését, székhelyét, működési területét, valamint az állami alaptevékenységét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet tartalmazza.

Általános adatok

Elnevezése: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Rövidített neve: BfNPI
Angol nyelvű elnevezése: Balaton-felvidéki National Park Directorate
Székhelye: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.

Telephelyei:
Telephely 1.: Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház, 8369 Keszthely-Fenékpuszta
Telephely 2.: Zalaegerszegi Iroda, 8900 Zalaegerszeg, Azáleás u. 7.

A létrehozásáról rendelkező jogszabály: a nemzeti park igazgatóságokról és a természetvédelmi igazgatóságokról szóló 3/1990. (XI.27.) KTM rendelet

Alapításának időpontja: 1990. december 1.

Jogállása és gazdálkodási rendje: a vidékfejlesztési miniszter által irányított, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

Előirányzatai felett rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező

Számlavezetője: Magyar Államkincstár
Előirányzat felhasználási keretszámla száma: 10048005-01711954-00000000
Adóigazgatási azonosító száma: 15325770-2-19, ÁFA alany
PIR törzsszám: 325774
ÁHT azonosító: 039255

Az Igazgatóság működési területe

3.1. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. fejezet 2. pontjában meghatározott terület.

Az Igazgatóság illetékességi területe közhatalmi tevékenysége ellátása során megegyezik a 3.1. pontban meghatározott működési területtel.

a) Veszprém megye.

b) Győr-Moson-Sopron megye területén:
Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Fenyőfő,
Románd,
Sikátor,
Veszprémvarsány
települések közigazgatási területe.

c) Zala megye területe - kivéve
Csöde,
Felsőszenterzsébet,
Magyarföld,
Szentgyörgyvölgy,
Zalalövő
települések közigazgatási területén az Őrségi Nemzeti Park területe.

d) Somogy megye területén:
Ádánd,
Nagyberény,
Nyim,
Som,
Szőkedencs
települések közigazgatási területe, valamint
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó települések, kivéve Marcali település teljes közigazgatási területét.

Alapfogalmak:

A nemzeti park (mint pl. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park) egyfajta országos jelentőségű védettségi kategória.

A védett természeti területek a védelem kiterjedtségének, céljának, hazai és nemzetközi jelentőségének megfelelően az alábbi kategóriákba sorolhatók:

  • nemzeti park
  • tájvédelmi körzet
  • természetvédelmi terület
  • természeti emlék

A nemzeti park az ország jellegzetes, természeti adottságaiban lényegesen meg nem változtatott, olyan nagyobb kiterjedésű területe, melynek elsődleges rendeltetése a különleges jelentőségű, természetes növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai sokféleség és természeti rendszerek zavartalan működésének fenntartása, az oktatás, a tudományos kutatás és a felüdülés elősegítése.

Tájvédelmi körzet az ország jellegzetes természeti, tájképi adottságokban gazdag nagyobb, általában összefüggő területe, tájrészlete, ahol az ember és természet kölcsönhatása esztétikai, kulturális és természeti szempontból jól megkülönböztethető jelleget alakított ki, és elsődleges rendeltetése a tájképi és a természeti értékek megőrzése.

Természetvédelmi terület az ország jellegzetes és különleges természeti értékekben gazdag, kisebb összefüggő területe, amelynek elsődleges rendeltetése egy vagy több természeti érték, illetve ezek összefüggő rendszerének a védelme.

Természeti emlék valamely különlegesen jelentős egyedi természeti érték, képződmény és annak védelmét szolgáló terület - védett forrás, víznyelő, kunhalom, földvár természeti emléknek minősül.

Natura 2000 terület (európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület): külön jogszabályban meghatározott különleges madárvédelmi terület, különleges természetmegőrzési, valamint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek kijelölt terület, illetve az Európai Unió által jóváhagyott különleges természetmegőrzési, valamint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület.

A Közérdekű adatok menüpont oldalának megtekintése

Ugrás a tetejére