KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0026 - Láprétek, gyepek és fáslegelők

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból nyert támogatást.

Projekt címe:
Láprétek, gyepek és fás-legelők természetvédelmi értékeinek védelme és vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
Projekt regisztrációs száma: KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0026

Projekt résztvevői: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Projektpartnerek: -

A projekt célja: A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, mint projektgazda illetékességi területén fellelhető természetvédelmi értékek megőrzésének biztosítsa. Az egyszeri, projektszerű beavatkozások élőhelyeket és életközösségeket (élőhelyrekonstrukciók, élővilágvédelmi átjárók) érintenek. A projekten belül hat beruházási elem keretében tíz olyan beruházási helyszínen történik beavatkozás, amelyek védettek és/vagy tagjai az Európai Únió Natura 2000 hálózatának. A projekt ezzel a tevékenyéggel hozzájárul a természetvédelmi és közösségi szempontból kiemelkedő értéket képviselő fajok és élőhelyek megőrzéséhez.

BfNPI projekt költségvetésének bruttó összege:  273 949 732, Ft
Forrása: 100% Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzat
A projekt időtartama: 2011.06.23 – 2015.06.30.

A projekt során szakmailag eltérő jellegű tevékenységek valósulnak meg. A beruházási elemek egy részének célja a degradálódott élőhelyek állapotának visszaállítása. Ezek az élőhelyek jelenleg már olyan szukcessziós stádiumban vannak, amit már csak egy egyszeri, jelentős bevatkozással lehet újra olyan állapotba hozni, amely képes az önfenntartásra, vagy olyan átalakítás végrehajtására nyílik lehetőség, amelyek után a természetvédelmi kezelési tervekben meghatározott kezelésekkel a kedvező ökológiai állapot hosszú távon is fenntartható lesz. A hatodik beruházási elem egy veszélyeztetett állatcsoport, a kétéltűek életfeltételeinek javítását célozza speciális, út alatti élővilágvédelmi átjárók megépítésével.

A projekt keretében olyan helyszíneken történik bevatkozás, beruházás amelyek a projektgazda természetvédelmi kezelésében és a Magyar Állam tulajdonában vannak. Az ezeken a területeken található természeti értékek megóvása, hosszú távú fennmaradásuk biztosítása egyrészt intézményi feladat, másrészt a Magyar Köztársaság vállalt kötelezettséget rá a Natura 2000 hálózat kialakításával és fenntartásával.

A projekt beruházási elemei az alábbiak:
1. Természetközeli gyepek és erdők rekonstrukciója a Tihanyi Tájegységben
2. Természetközeli száraz és nedves gyepek rekonstrukciója a Káli-medencében
3. Természetközeli nedves gyepek rekonstrukciója a Magas-Bakony Tájegységben
4. Batyki-láprét rehabilitáció
5. Fás legelők és kaszálók tisztítása a Keszthelyi-hegység medencéiben
6. Békaátjárók létesítése a Töreki halastavak mentén

A különböző helyszíneken megvalósításra tervezett beavatkozások a projekt kommunikációs tervében rögzített elemekkel felhívják a figyelmet a természetvédelmi célú élőhelyrekonstrukciók fontosságára. A békaátjárók létesítése a veszélyeztetett kétéltűek életfeltételeinek javításán túl a mesterséges környezet okozta károk tudatos enyhítésének fontosságát is hirdeti.

A beavatkozásokat követően szükség van a változások dokumentált követésére. Ahol szükséges,  monitoring rendszer kerül kiépítésre ahhoz, hogy az adatok kiértékelésével az érintett területek kezelése hosszú távon is optimális lehessen.
A programban kiemelkedő hangsúlyt kap a rekonstruált területek természeti értékeinek megismertetése az érdeklődők széles körével. Tanösvények kialakítása segíti az ismeretek természetközeli átadását.

Szerződések:

Összesítő táblázat a Projekt keretében létrejött szerződésekről és a nem közbeszerzés hatálya alá tartozó szerződések a Dokumentumok közül letölthetőek!

Közbeszerzések
 | részletek 

Ugrás a tetejére