Közbeszerzési eljárások AT-HU ETE 2007-2013 L00038 PaNaNet

Projektmenedzsment 
Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napja: 2009/03/30
Hirdetmény közzététele nélkül induló egyszerű közbeszerzési eljárás
A közbeszerzés tárgya: "PaNaNet – Burgenlandi és nyugat-dunántúli természetvédelmi területek hálózata – projektmenedzsmenti feladatok elvégzése” 
Ajánlattételi dokumentáció - letöltés 
ajánlattételi felhívás - letöltés
Megbízási szerződés - letöltés 
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről:
Hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/12/23 | K.É.-38402/2010. |
adatlap | hirdetmény 
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről:
Hirdetmény közzétételének dátuma: 2012/01/04 | K.É.-0353/2012. | adatlap |hirdetmény 
Pénzügyi ellenszolgáltatásra vonatkozó adatok: A szerződés szerinti rész-számlák kiegyenlítésre kerültek.

Rendezvényszervezés
Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napja: 2009/03/30
Hirdetmény közzététele nélkül induló egyszerű közbeszerzési eljárás
A közbeszerzés tárgya:  „PaNaNet – Burgenlandi és nyugat-dunántúli természetvédelmi területek hálózata – rendezvények szervezése, megvalósítása”
Ajánlattételi dokumentáció - letöltés 
ajánlattételi felhívás - letöltés 
Megbízási szerződés - I. sz. részfeladat - letöltés | II. sz. részfeladat -letöltés | III. sz. részfeladat - letöltés | IV. sz. részfeladat - letöltés 
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről - I. sz. részfeladat | Hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/11/08 | K.É.-33353/2010. | adatlap |hirdetmény
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről - II. sz. részfeladat | Hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/11/08 | K.É.-33354/2010. | adatlap |hirdetmény 
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről - III. sz. részfeladat | Hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/11/08 | K.É.-33355/2010.| adatlap |hirdetmény
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről - IV. sz. részfeladat | Hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/11/08 | K.É.-33358/2010.| adatlap |hirdetmény 
A szerződések 2010.10.24-én megszűntek. 

Pénzügyi ellenszolgáltatásra vonatkozó adatok: a teljesített feladatokhoz kapcsolódó rész-számlák szerződés szerint kiegyenlítésre kerültek.

Könyv készítése és kiadása
Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napja: 2009/03/30
Hirdetmény közzététele nélkül induló egyszerű közbeszerzési eljárás
A közbeszerzés tárgya:  "PaNaNet – Burgenlandi és nyugat-dunántúli természetvédelmi területek hálózata – könyv készítése és kiadása”
Ajánlattételi dokumentáció - letöltés 
ajánlattételi felhívás - letöltés 
Vállalkozási szerződés - letöltés | Vállalkozási szerződés módosítása - letöltés
Tájékoztató a szerződés módosításáról | Hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/11/23 | K.É.-34927/2010 | adatlap hirdetmény 
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről | Hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/12/23 | K.É.- 38408/2010 | adatlap | hirdetmény 
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről | Hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/07/19 | K.É.-18435/2011 | adatlap | hirdetmény 
Pénzügyi ellenszolgáltatásra vonatkozó adatok: Vállalkozó szerződés szerint teljesítette feladatait. A szerződés szerinti rész-számlák és végszámla kiegyenlítésre kerültek.

Vízitúra kikötőhely és kapcsolódó létesítményei kivitelezési tervének elkészítése
Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napja: 2012/07/16
Kbt. 121.§ (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 94.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
A közbeszerzés tárgya: "Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósuló PaNaNet című, L00038 számú projekt keretében vízitúra kikötőhely és kapcsolódó létesítményei kivitelezési tervének elkészítése."
Ajánlattételi felhívás - letöltés
Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény KE 13508/2012 | adatlap | hirdetmény
Tervezési szerződés - letöltés 
Pénzügyi ellenszolgáltatásra vonatkozó adatok: Tervező szerződés szerint teljesítette feladatait. A szerződés szerinti számlák kiegyenlítésre került.

Vízitúra kikötőhely és kapcsolódó létesítményei kivitelezése
Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napja: 2012/12/21
Kbt. Harmadik rész 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárás 
A közbeszerzés tárgya: „Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósuló PaNaNet című, L00038 számú projekt keretében vízitúra kikötőhely és kapcsolódó létesítményei kivitelezése vállalkozási szerződés keretében.” 
Ajánlattételi felhívás és dokumentáció - letöltés
Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény KE 2082/2013 | adatlap | hirdetmény
Vállalkozási szerződés - letöltés | 1. sz. módosítás - letöltés | 2. sz. módosítás - letöltés 
Tájékoztató a szerződés módosításáról - 1. sz. módosítás KE 8221/2013 | adatlap | hirdetmény
Tájékoztató a szerződés módosításáról - 2. sz. módosítás KE 9230/2013 |adatlap | hirdetmény 
Pénzügyi ellenszolgáltatásra vonatkozó adatok: Vállalkozó szerződés szerint teljesítette feladatait. A szerződés szerinti rész-számlák kiegyenlítésre kerültek. A szerződés teljesítésének időpontja (hiánymentes műszaki átadás): 2013.07.23. A végszámla pénzügyi teljesítésének időpontja: 2013.08.27. 
A szerződés teljesítésére vonatkozó hirdetmény KÉ 17878/2013 | hirdetmény

Ugrás a tetejére