LIFE07NAT/H/000321 Keleti-Bakony Life+ Projekt

Kelet-Bakony térségben lévő honvédségi használatban álló területek természetvédelmi rekonstrukciója a közvetlen brüsszeli finanszírozású LIFE+ közösségi programból.

A projekt fő célkitűzése a Várpalotai lőtér természeti értékeinek és biodiverzitásának megőrzése, a leromlott élőhelyek helyreállítása és egyes fajok populációjának megerősítése, valamint a katonai tevékenységek és a természetvédelmi célok optimális összehangolása. A honvédség által használt természetes területek egyik fő jellemzője, hogy a nagyközönségtől való elszigeteltségük miatt viszonylag érintetlenül őrizték meg a természetes élőhelyeket. A természetvédelmi szempontból értékes, gyakran hatalmas kiterjedésű területek többsége a Natura 2000 hálózat része. Ezek közül több terület is részesült már támogatásban a LIFE közösségi program költségvetéséből. Magyarországon a „Kelet-Bakony” projekt az első LIFE+ program által támogatott természetvédelmi akciócsomag. A nyertes pályázat a Natura 2000-es hálózat továbbfejlesztését kívánja elősegíteni a projekt által érintett területeken. A kelet-bakonyi hegyek gyakorló lőterein és azok környezetében kiemelt fontosságú élőhelyek és jelölő fajok találhatóak. A terület már hosszú évek óta katonai használatban van, amely magába foglal különböző gyakorlatokat, éleslövészetet is. Bár a régió biodiverzitása aránylag jól megőrzött, sok olyan természetes folyamat és katonai tevékenység veszélyezteti, amelyeket a projekt megakadályoz, illetve mérsékel. A projekt öt éves időtartama alatt a kiemelt fontosságú élőhelyek (mint például a pannon molyhos tölgyesek, szubpannon sztyeppék) leromlási folyamatának megállítása és olyan védett fajok, mint a kerecsensólyom és a parlagi sas védelme érdekében folynak az akciók. Ennek érdekében kerül sor a katonai tevékenység miatt keletkezett tüzek megelőzésére, a területen gazdálkodók által történő legeltetés bevezetésére, a fenyőerdők helyett őshonos lombos erdők telepítésére, egykori katonai létesítmények felszámolására, valamint a területek rekultivációjára. A pályázatot benyújtó konzorcium egy olyan kezelési tervet dolgozott ki, amely a jövőben is biztosítani fogja a katonai, illetve természetvédelmi tevékenységek párhuzamos lebonyolítását. A katonai és természetvédelmi hatóságok Kelet-Bakony térségben végzett közös munkája a későbbiekben más területeken is folytatódhat. A Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, a HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és az Aquaprofit Zrt. konzorcium összesen 2 millió 238 ezer 642 eurót fordíthat rekonstrukciós munkákra. Az összeg 75%-a uniós finanszírozású, 25%-a pedig a partnerek önrésze.


Ugrás a tetejére