A Pápai-Bakonyalja kistájon belül található terület, mely a Kalapács-ér mentén helyezkedik el, egykor gazdag vízhálózattal bírt, mivel a bakonyi karsztvíz egyik forrásfője a közelben található. A TT területe elsősorban a botanika szerelmeseinek nyújt sok érdekességet. A növénytársulások és a flóra kis területen belüli változatossága a vízellátottságbéli különbségeken alapul. A területen található élőhely és vegetációtípusok közül jelentősebbek az üde láprétek, kiszáradó kékperjés láprétek, zsombékosok, nem zsombékoló magassásrétek bokorfüzesek és égerligetek. Ez utóbbi és a peremén kialakult magassásos foltok őrzik a terület egyik legértékesebb botanikai ritkaságát, reliktum faját a zergeboglárt (Trollius europaeus). A zergebogláron kívül számos védett növényfajjal találkozhatunk még a lápréten, ezek közül néhány: tavaszi csillagvirág (Scilla vindobonensis), lápi nyúlfarkfű (Sesleria uliginosa), szibériai nőszirom (Iris sibirica), magyar lednek (Lathyrus pannonicus subsp. Pannonicus), szártalan kankalin (Primula vulgaris), szarvas hagyma (Allium carinatum). Állatvilágából számos sáska és szöcske fajjal találkozhatunk a területen. A nappali lepkék képviselőit is megtalálhatjuk itt, mint például a lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia), vérfű boglárka (Maculinea teleius) és a kis apollólepke (Parnassia mnemosyne). Számos védett futóbogár fajjal, pók fajjal, pl. négyes keresztespók (Araneus quadratus) is találkozhat az érdeklődő. Kétéltűek közül az erdei békának (Rana dalmatina), a barna varangynak (Bufo bufo), és a zöld levelibékának (Hyla arborea), hüllők közül a fürge gyíknak (Lacerta agilis) nyújt élőhelyet a terület. A láprét és környezete számos védett madárfaj élőhelye, mint például a tövisszúró gébics (Lanius collurio), énekes rigó (Trudus philomelos), barátposzáta (Sylvia articapilla), barát cinege (Parus palustris).

A TT 1990-ben került természetvédelmi oltalom alá, megőrizve a terület természeti értékeit.

Ugrás a tetejére