• apró füzény (Lythrum tribracteatum)
  • Apró füzény (Lythrum tribracteatum)
  • Apró füzény (Lythrum tribracteatum) elterjedése

Az apró füzény (Lythrum tribracteatum) hazánkban főként a Tiszántúl belvizes szántóin, szikes laposain, ártéri rétjeinek iszapos mélyedéseiben fordul elő. A Keleti-Bakony előterében annak hegylábfelszínén egy különlegesen jó vízzáró tulajdonságú agyagos-kavicsos üledék is megtalálható Öskünél, mely területén csapadékos években kiterjedt vízállások alakulnak ki. Nagy meglepetést okozva itt is előkerült az apró füzény több száz töves állománya. A faj egyedszáma nagyon ingadozó, csak igazán vizes és csapadékos években jellemző a termőhelyén. A faj éppen a változó vízjárású élőhelyhez kötődik, száraz években nyoma sincs sem vizes élőhelynek sem az apró füzény populációnak. Csapadékos, vízállásos években azonban más a helyzet, a területen a száraz években jellemző évelő vegetáció kipusztul, a szabad vízfelületek és iszapfelszínek pedig kedvezőek a kérészéletű apró füzény számára, mely faj magvai a talajban várják a kedvező alkalmat a csírázásra. Növényünk magvai több évtizedre is elfekszenek a talajban. A talaj felszínén kúszó, sokszorosan elágazó, rózsaszín virágú faj az iszapfelszíneken igen gyorsan eljut a virágzásig, majd magvak tömegét érlelve biztosítja a következő apró füzény generáció jövőjét.

Ugrás a tetejére