Janka-sallangvirág

  • Janka-sallangvirág (Himantoglossum jankae)
  • Janka-sallangvirág (Himantoglossum jankae)
  • Janka-sallangvirág (Himantoglossum jankae) elterjedése

A Janka-sallangvirág (Himantoglossum jankae) fényigényes orchidea faj. Molyhos tölgyes szegélyekben, felnyíló cserjésekben és sztyeppréteken él. Legnagyobb állomá­nyaira rendszerint pionír, másodlagos termőhelyeken akad­hatunk. Nemzeti Parkunk működési területén számos egykori előfordulását nem sikerült megerősíteni, egyetlen biztos állományunk útszegélyben, kissé bolygatott élőhelyen található. Tőlevelei már ősszel megjelennek és nyár elejéig megtalálhatóak. Néhány hétig tartó nyí­lása hazánkban általában június végén kezdődik, ilyenkor virágai erőteljes bakkecske szagot árasztanak. Megporzói méhfajok, melyek a nektár nélküli virágot jelenleg még ismeretlen okból látogatják. Valószínű, hogy a növény illata és megjelenése megtéveszti megporzóit, melyek jelentős nektárforrást feltételezve keresik fel.
Azt gondolnánk, hogy a 21. századra Közép-Európában már az összes növényfaj leírásra került, különösen igaznak gondoljuk ezt a számos botanikust foglalkoztató orchideák esetén. Növénytudósaink egészen a közelmúltig úgy tudták, hogy a bíbor sallangvirág (Himantoglossum caprinum) nevű sallangvirág Kis-Ázsiától, a Krím-félszigeten, a Balkánon át egészen a Kárpát-medencéig előfordul. A Himantoglossum caprinum fajt a Krím-félszigetről írták le, mely területre a 20. század nagyobb részé­ben nyugat- és közép-európai botanikusok nem juthattak el, s az otta­ni növényt nem ismerték. Így történhetett meg az, hogy egy magyar botanikus­csapat – első krími útja során – az ottani sallangvirág állományokat vizsgálva meglepő következtetésre jutott: az ott élő növények nem azonosak a nálunk és a Balkánon előforduló fajjal. Bebizonyosodott, hogy a Krímből leírt Himantoglossum caprinum és a később Törökország területéről leírt Himantoglossum affine nevek egyazon növényfajra vonatkoznak. Ilyen esetekben a nevezéktan szabá­lyai szerint a korábban megjelent ne­vet kell alkalmazni (ez az úgyneve­zett prioritás-elv). Az eddig hagyományosan Himantoglossum caprinum-nak neve­zett (és hazánkban is előforduló) növényt eddig nem írták le faji ran­gon, tehát az egy eddig fel nem is­mert faj. A jelentős magyar felfedezést követően, az új fajt a Balkán-félsziget kiváló flórakutatójának, Janka Viktornak (1837-1890) tiszteletére Janka-sallangvirágnak, azaz Himantoglossum jankae-nek nevezték el.

Ugrás a tetejére