A nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) az egyik legnagyobb európai cincérfaj. Karcsú, fekete, a szárnyfedők vége vörösesbarna. Lárvája öreg tölgyfák törzsében 3-4 évig fejlődik, általában magányosan álló, vagy erdőszéli fákat részesít előnyben. A lárvák a 8 cm-s nagyságot is elérik. Imágója júniusban-júliusban alkonyatkor aktív, ilyenkor repül, vagy fatörzseken mászkál. Táplálék gyanánt fák kicsorgó nedvét nyalogatja. Az öreg tölgyfák ritkulásával állománya erősen megcsappant.

Ugrás a tetejére