Védett állatok listája

  • Közönséges törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus)
  • Nagy pele
  • Éti csiga (Helix pomatia)

Alpesi denevér (Hypsugo savii)

Alpesi gőte (Triturus alpestris)

Anker-araszoló (Erannis ankeraria)

Apácalúd (Branta leucopsis)

Apáca-púposszövő (Furcula bicuspis)

Apró fillércsiga (Anisus vorticulus)

Apró partfutó (Calidris minuta)

Aranyfoltú aranybagoly (Autographa bractea)

Aranylile (Pluvialis apricaria)

Aranyos bábrabló (Calosoma sycophanta)

Aranypettyes futrinka (Carabus hortensis)

Árvácska-gyöngyházlepke (Boloria euphrosyne)

Atalantalepke (Vanessa atalanta)

Bajuszos denevér (Myotis mystacinus)

Bakcsó (Nycticorax nycticorax)

Balin (Aspius aspius)

Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus)

Barátcinege (Parus palustris)

Barátka-púposszövő (Odontosia carmelita)

Barátposzáta (Sylvia atricapilla)

Barátréce (Aythya ferina)

Barázdabillegető (Motacilla alba)

Barbársáska (Calliptamus barbarus)

Barkóscinege (Panurus biarmicus)

Barna (tavaszi) gyapjasszövő (Eriogaster lanestris)

Barna ásóbéka (Pelobates fuscus)

Barna füzike (Phylloscopus fuscatus)

Barna gyalogcincér (Dorcadion fulvum)

Barna hosszúfülű-denevér (Plecotus auritus)

Barna kánya (Milvus migrans)

Barna rétihéja (Circus aeruginosus)

Barna varangy (Bufo bufo)

Batla (Plegadis falcinellus)

Békászó sas (Aquila pomarina)

Berki poszáta (Cettia cetti)

Berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis)

Bíbic (Vanellus vanellus)

Bikapók (Eresus cinnabarinus)

Billegetőcankó (Actitis hypoleucos)

Bonelli-füzike (Phylloscopus bonelli)

Bordás holttettetős-ormányos (Camptorrhinus statua)

Borókacincér (Semanotus russicus)

Borzas gödény (Pelecanus crispus)

Böjti réce (Anas querquedula)

Bölömbika (Botaurus stellaris)

Bőrfutrinka (Carabus coriaceus)

Búbos cinege (Parus cristatus)

Búbos pacsirta (Galerida cristata)

Búbos vöcsök (Podiceps cristatus)

Búbosbanka (Upupa epops)

Búvárpók (Argyronetra aquatica)

Bütykös ásólúd (Tadorna tadorna)

Bütykös hattyú (Cygnus olor)

C-betűs aranybagoly (Lamprotes c-aureum)

C-betűs lepke (Polygonia c-album)

Cigánycsuk (Saxicola torquata)

Cigányréce (Aythya nyroca)

Citromlepke (Gonepteryx rhamni)

Citromsármány (Emberiza citrinella)

Csalitjáró pocok (Microtus agrestis)

Csermelyszitakötő (Cordulegaster bidentatus)

Cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus)

Csicsörke (Serinus serinus)

Csigaforgató (Haematopus ostralegus)

Csíkos medvelepke (Euplagia quadripunctaria)

Csíkosfejű nádiposzáta (Acrocephalus paludicola)

Csillogó boglárka (Polyommatus amandus)

Csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita)

Csipkés iszalagaraszoló (Coenocalpe lapidata)

Csíz (Carduelis spinus)

Csóka (Corvus monedula)

Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus)

Csonkaszárnyú medvelepke (Ocnogyna parasita)

Csonttollú (Bombycilla garrulus)

Csörgő réce (Anas crecca)

Csőröslepke (Libythea celtis)

Csupasz medvelepke (Nudaria mundana)

Csuszka (Sitta europaea)

Csüllő (Rissa tridactyla)

Csüngőaraszoló (Phyllometra culminaria)

Dankasirály (Larus ridibundus)

Darázsölyv (Pernis apivorus)

Daru (Grus grus)

Délvidéki poszméh (Bombus argillaceus)

Diófacincér (Aegosoma scabricorne)

Díszes légivadás (Coenagrion ornatum)

Díszes nünüke (Meloe decorus)

Díszes tarkalepke (Euphydryas maturna)

Dolomit-kéneslepke (Colias chrysotheme)

Domború futrinka (Carabus glabratus)

Dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus)

Dunántúli kékfutrinka (Carabus germarii)

Dunántúli vízifutrinka (Carabus nodulosus)

Durvavitorlájú törpedenevér (Pipistrellus nathusii)

Egerészölyv (Buteo buteo)

Ékfarkú halfarkas (Stercorarius parasiticus)

Elegáns mocsáritegzes (Limnephilus elegans)

Énekes hattyú (Cygnus cygnus)

Énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris)

Énekes rigó (Turdus philomelos)

Erdei béka (Rana dalmatina)

Erdei cankó (Tringa ochropus)

Erdei cickány (Sorex araneus)

Erdei fülesbagoly (Asio otus)

Erdei homokfutrinka (Cicindela sylvicola)

Erdei pacsirta (Lullula arborea)

Erdei pinty (Fringilla coelebs)

Erdei pityer (Anthus trivialis)

Erdei poszméh (Bombus silvarum)

Erdei sikló (Elaphe longissima)

Erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia)

Erdei szürkebegy (Prunella modularis)

Erdei vöröshangya (Formica rufa)

Északi boglárka (Plebejus idas)

Északi búvár (Gavia stellata)

Északi pocok (Alexandromys oeconomus méhelyi)

Éti csiga (Helix pomatia)

Eurázsiai hód (Castor fiber)

Ezerjófűbagoly (Pyrrhia purpurites)

Ezüstlile (Pluvialis squatarola)

Ezüstsirály (Larus argentatus)

Fakó boglárka (Cupido decolorata)

Fakó gyöngyházlepke (Boloria selene)

Fakó rétihéja (Circus macrourus)

Fali gyík (Podarcis muralis)

Farkas (Canis lupus)

Farkasalmalepke (Zerynthia polyxena)

Farkos állaspók (Tetragnatha reimoseri)

Fattyúszerkő (Chlidonias hybrida)

Fecskefarkú lepke (Papilio machaon)

Fehér gólya (Ciconia ciconia)

Fehérfarkú lilebíbic (Vanellus leucurus)

Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos)

Fehérsávos földibagoly (Euxoa hastifera)

Fehérszárnyú szerkő (Chlidonias leucopterus)

Fehérszélű törpedenevér (Pipistrellus kuhlii)

Fehértorkú denevér (Vespertilio murinus)

Fekete cirpelőfutó (Cychrus caraboides)

Fekete gólya (Ciconia nigra)

Fekete harkály (Dryocopus martius)

Fekete réce (Melanitta nigra)

Feketerigó (Turdus merula)

Fekete sas (Aquila clanga)

Feketelábú szitakötő (Gomphus vulgatissimus)

Feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis)

Felpillantó küllő (Gobio uranoscopus)

Fenékjáró küllő (Gobio gobio)

Fenyérfutó (Calidris alba)

Fénylő boglárka (Polyommatus dorylas)

Fenyőpinty (Fringilla montifringilla)

Fenyőrigó (Turdus pilaris)

Fenyvescinege (Parus ater)

Fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus)

Fogasfarkú szöcske (Polysarcus denticauda)

Foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus)

Folyami rák (Astacus astacus)

Függőcinege (Remiz pendulinus)

Fülemüle (Luscinia megarhynchos)

Fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon)

Füles vöcsök (Podiceps auritus)

Füleskuvik (Otus scops)

Fűrészlábú szöcske (Saga pedo)

Fürge cselle (Phoxinus phoxinus)

Fürge gyík (Lacerta agilis)

Fürj (Coturnix coturnix)

Füsti fecske (Hirundo rustica)

Füstös cankó (Tringa erythropus)

Füstös réce (Melanitta fusca)

Fütyülő réce (Anas penelope)

Galajszender (Hyles galii)

Gatyás ölyv (Buteo lagopus)

Gólyatöcs (Himantopus himantopus)

Gulipán (Recurvirostra avosetta)

Guvat (Rallus aquaticus)

Gyászcincér (Morimus funereus)

Gyászlepke (Nymphalis antiopa)

Gyöngybagoly (Tyto alba)

Gyurgyalag (Merops apiaster)

Hajnalmadár (Tichodroma muraria)

Halálfejes lepke (Acherontia atropos)

Halászsas (Pandion haliaetus)

Halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus)

Hamvas küllő (Picus canus)

Hamvas rétihéja (Circus pygargus)

Hamvas tölgybagoly (Dichonia aeruginea)

Hangyabogáncs-törpearaszoló (Eupithecia graphata)

Hantmadár (Oenanthe oenanthe)

Harangvirág-csuklyásbagoly (Cucullia campanulae)

Harántfogú törpecsiga (Vertigo angustior)

Haris (Crex crex)

Hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana)

Hatcsíkú földibagoly (Xestia sexstrigata)

Havasi cincér (Rosalia alpina)

Havasi partfutó (Calidris alpina)

Havasi pityer (Anthus spinoletta)

Havasi sziklaaraszoló (Charissa ambiguata)

Havasi szürkebegy (Prunella collaris)

Havasi tűzlepke (Lycaena hippothoe)

Házi görény (Mustela putorius)

Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros)

Házi veréb (Passer domesticus)

Hegyesorrú denevér (Myotis blythis)

Hegyi billegető (Motacilla cinerea)

Hegyi fakusz (Certhia familiaris)

Hegyi réce (Aythya marila)

Hengeres szalmacincér (Theophilea subcylindricollis)

Heringsirály (Larus fuscus)

Hermelin (Mustela erminea)

Hiúz (Lynx lynx)

Holló (Corvus corax)

Homoki gyík (Podarcis taurica)

Horgasszőrű denevér (Myotis nattereri)

Hósármány (Plectrophenax nivalis)

Hosszúcsápú szalmacincér (Calamobius filum)

Illír tarsza (Isophya modestior)

Imádkozó sáska (Mantis religiosa)

Jégmadár (Alcedo atthis)

Kabasólyom (Falco subbuteo)

Kacagócsér (Gelochelidon nilotica)

Kakukk (Cuculus canorus)

Kanalas réce (Anas clypeata)

Kanalasgém (Platalea leucorodia)

Kardoslepke (Iphiclides podalirius)

Karéjos keresztespók (Argiope lobata)

Karmazsinpirók (Carpodacus erythrinus)

Kárókatona (Phalacrocorax carbo)

Karvaly (Accipiter nisus)

Karvalyposzáta (Sylvia nisoria)

Kecskebéka (Rana esculenta)

Kecskerák (Astacus leptodactylus)

Kék cinege (Parus caeruleus)

Kék galamb (Columba oenas)

Kékvércse (Falco vespertinus)

Kékbegy (Luscinia svecica)

Kékes rétihéja (Circus cyaneus)

Kéköves bagoly (Catocala fraxini)

Keleti cickány (Crocidura suaveolens)

Keleti kékfutrinka (Carabus violaceus)

Keleti lápibagoly (Arytrura musculus)

Keleti mustárlepke (Leptidea morsei)

Keleti sün (Erinaceus concolor)

Kenderike (Carduelis cannabina)

Kendermagos réce (Anas strepera)

Kenti csér (Thalasseus sandvicensis)

Kerceréce (Bucephala clangula)

Kerecsensólyom (Falco cherrug)

Kerekvállú állasbogár (Rhysodes sulcatus)

Keresztcsőrű (Loxia curvirostra)

Kerti csiga (Cepaea hortensis)

Kerti geze (Hippolais icterina)

Kerti poszáta (Sylvia borin)

Kétfoltú szitakötő (Epitheca bimaculata)

Kétszínű fogólábú-fátyolka (Mantispa styriaca)

Kígyászölyv (Circaetus gallicus)

Kis apollólepke (Parnassius mnemosyne)

Kis bábrabló (Calosoma inquisitor)

Kis bukó (Mergus albellus)

Kis csér (Sternula albifrons)

Kis eredei-vöröshangya (Formica polyctenarufa)

Kis fakopáncs (Dendrocopos minor)

Kis fehérsávoslepke (Neptis sappho)

Kis fémesszarvasbogár (Platycerus caraboides)

Kis goda (Limosa lapponica)

Kis hattyú (Cygnus columbianus)

Kis hőscincér (Cerambyx scopolii)

Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus)

Kis kócsag (Egretta garzetta)

Kis légykapó (Ficedula parva)

Kis lile (Charadrius dubius)

Kis lonclepke (Limenitis camilla)

Kis ökörszemlepke (Pyronia tithonus)

Kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros)

Kis poszáta (Sylvia curruca)

Kis rókalepke (Nymphalis urticae)

Kis sárszalonka (Lymnocryptes minimus)

Kis sirály (Larus minutus)

Kis sólyom (Falco columbarius)

Kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus)

Kis színjátszólepke (Apatura ilia)

Kis tarkalepke (Melitaea trivia)

Kis tavibéka (Rana lessonae)

Kis tűzlepke (Lycaena thersamon)

Kis vízicsibe (Zapornia parva)

Kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis)

Kisasszony-szitakötő (Calopteryx virgo)

Kislilik (Anser erythropus)

Kockás sikló (Natrix tessellata)

Kockás tarkalepke (Melitaea diamina)

Kontyos réce (Aythya fuligula)

Kormos légykapó (Ficedula hypoleuca)

Kormos szerkő (Chlidonias niger)

Kormos varjú (Corvus corone)

Kőforgató (Arenaria interpres)

Kökény-tükrösdíszbogár (Capnodis tenebrionis)

Kökörcsinvirág-földibagoly (Chersotis fimbriola)

Kőrisfa-övesbagoly (Catocala diversa)

Kövi csík (Barbatula barbatula)

Kövi rák (Austropotamobius torrentium)

Kövirigó (Monticola saxatilis)

Közép fakopáncs (Dendrocopos medius)

Közönséges denevér (Myotis myotis)

Közönséges holdszarvú-ganéjtúró (Copris lunaris)

Közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus)

Közönséges szemeslepke (Arethusana arethusa)

Közönséges tarajosgőte (Triturus cristatus)

Közönséges törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus)

Közönséges vízicickány (Neomys fodiens)

Kucsmás poszáta (Sylvia melanocephala)

Kucsmás sármány (Emberiza melanocephala)

Kurta baing (Leucaspius delineatus)

Kuvik (Athene noctua)

Küszvágó csér (Sterna hirundo)

Lábatlan gyík (Anguis fragilis)

Láncos futrinka (Carabus problematicus)

Lángszínű nádibagoly (Phragmatiphila nexa)

Lápi acsa (Anaciaeschna isosceles)

Lápi busalepke (Spialia sertorius)

Lápi póc (Umbra krameri)

Lápi álarcos-szitakötő (Leucorrhinia pectoralis)

Lápi tarkaaraszoló (Chariaspilates formosarius)

Lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia)

Lapos kékfutrinka (Carabus intricatus)

Laposcsőrű víztaposó (Phalaropus fulicarius)

Lappantyú (Caprimulgus europaeus)

Lassú szitaköt (Sympetrum depressiusculum)

Léprigó (Turdus viscivorus)

Ligeti csiga (Cepaea nemoralis)

Ligeti futrinka (Carabus nemoralis)

Ligeti poszméh (Bombus ruderatus)

Lilebíbic (Vanellus gregarius)

Lócsér (Sterna caspia)

Macskabagoly (Strix aluco)

Magyar aknászpók (Nemesia pannonica)

Magyar futrinka (Carabus hungaricus)

Magyar gyászbogár (Pedinus hungaricus)

Magyar kutyatejcincé (Oberea euphorbiae)

Magyar nadály (Hirudo verbana)

Magyar tarsza (Isophya costata)

Magyar virágdíszbogár (Anthaxia hungarica)

Magyar zsályacincér (Agapanthiola leucaspis)

Málna-gyöngyházlepke (Brenthis daphne)

Mannakabóca (Cicada orni)

Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes)

Menyét (Mustela nivalis)

Mezei cickány (Crocidura leucodon)

Mezei futrinka (Carabus granulatus)

Mezei hörcsög (Cricetus cricetus)

Mezei pacsirta (Alauda arvensis)

Mezei poszáta (Sylvia communis)

Mezei veréb (Passer montanus)

Miller-vízicickány (Neomys anomalus)

Mocsári béka (Rana arvalis)

Mocsári szitakötő (Libellula fulva)

Mocsári teknős (Emys orbicularis)

Mocsári tűzmoly (Ostrinia palustralis)

Mogyorós pele (Muscardinus avellanarius)

Mókus (Sciurus vulgaris)

Molnárfecske (Delichon urbica)

Molnárgörény (Mustela eversmanni)

Molyhostölgy-levélaraszoló (Ennomos quercarius)

Molyhostölgy-levélaszoló (Ennomos quearius)

Nádi állaspók (Tetragnatha striata)

Nádi sármány (Emberiza schoeniclus)

Nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides)

Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus)

Nagy bukó (Mergus merganser)

Nagy fakopáncs (Dendrocopos major)

Nagy fülemüle (Luscinia luscinia)

Nagy goda (Limosa limosa)

Nagy gyöngyházlepke (Argynnis paphia)

Nagy halfarkas (Stercorarius skua)

Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)

Nagy kócsag (Egretta alba)

Nagy molnárpoloska (Gerris najas)

Nagy őrgébics (Lanius excubitor)

Nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum)

Nagy pávaszem (Saturnia pyri)

Nagy pele (Glis glis)

Nagy póling (Numenius arquata)

Nagy rókalepke (Nymphalis polychloros)

Nagy sárszalonka (Gallinago media)

Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus)

Nagy színjátszólepke (Apatura iris)

Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)

Nagyfogú csiga (Perforatella bidentata)

Nagyfülű denevér (Myotis bechsteini)

Nagyszemes boglárka (Glaucopsyche alexis)

Nappali pávaszem (Inachis io)

Narancsszínű kéneslepke (Colias myrmidone)

Négypúpú karmosbogár (Macronychus quadrituberculatus)

Nyaktekercs (Jynx torquilla)

Nyílfarkú réce (Anas acuta)

Nyírfa-csücsköslepke (Thecla betulae)

Nyírfa-púposszövő (Pheosia gnoma)

Nyolcpettyes virágbogár (Gnorimus variabilis)

Nyugati csüngőlepke (Zygaena fausta)

Nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus)

Nyúldomolykó (Leuciscus leuciscus)

Nyuszt (Martes martes)

Óriás bocskorosgomba (Volvariella bombycina)

Óriás-énekeskabóca (Tibicina haematodes)

Óriás-keresztespók (Araneus grossus)

Orrszarvúbogár (Oryctes nasicornis)

Orvosi pióca (Hirudo medicinalis)

Ökörszem (Troglodytes troglodytes)

Örvös bukó (Mergus serrator)

Örvös légykapó (Ficedula albicollis)

Örvös légykapó (Ficedula albicollis)

Örvös lúd (Branta bernicla)

Örvös rigó (Turdus torquatus)

Őszapó (Aegithalos caudatus)

Őszi nünüke (Meloe autumnalis)

Öves homokfutrinka (Cicindela hybrida)

Pajzsoscankó (Philomachus pugnax)

Pannon gyík (Ablepharus kitaibelii)

Parlagi pityer (Anthus campestris)

Parlagi sas (Aquila heliaca)

Parti lile (Charadrius hiaticula)

Parti vidrapók (Dolomedes plantarius)

Partifecske (Riparia riparia)

Pataki szitakötő (Orthetrum brunneum)

Pehelyréce (Somateria mollissima)

Pettyes fehéraraszoló (Orthostixis cribraria)

Pettyes gőte (Lissotriton vulgaris)

Pettyes vízicsibe (Porzana porzana)

Pézsmacincér (Aromia moschata)

Piroslábú cankó (Tringa totanus)

Pitypangszövő (Lemonia taraxaci)

Pokoli cselőpók (Lycosa vultuosa)

Porfírbagoly (Lycophotia porphyrea)

Pöszörszender (Hemaris tityus)

Pusztai tarsza (Isophya modesta)

Ragyás futrinka (Carabus cancellatus)

Rajzos bödöncsiga (Theodoxus danubialis)

Recés tarkalepke (Melitaea aurelia)

Rejtett állaspók (Tetragnatha shoshone)

Réti cankó (Tringa glareola)

Réti csík (Misgurnus fossilis)

Réti fülesbagoly (Asio flammeus)

Réti pityer (Anthus pratensis)

Réti rabló (Lestes dryas)

Réti tücsökmadár (Locustella naevia)

Rétisas (Haliaeetus albicilla)

Rezes futrinka (Carabus ulrichii)

Rézsikló (Coronella austriaca)

Ritka légivadász (Coenagrion scitulum)

Rózsás gödény (Pelecanus onocrotalus)

Rozsdás csuk (Saxicola rubetra)

Rozsdás nádiposzáta (Acrocephalus agricola)

Rozsdástorkú pityer (Anthus cervinus)

Rozsdaszínű gyöngyházlepke (Brenthis hecate)

Rőt koraidenevér (Nyctalus noctula)

Rövidcsőrű lúd (Anser brachyrhynchus)

Rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla)

Sápadt éjicincér (Trichoferus pallidus)

Sápadt szemeslepke (Lopinga achine)

Sárga billegető (Motacilla flava)

Sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax)

Sárga poszméh (Bombus muscorum)

Sárgacsőrű kenderike (Carduelis flavirostris)

Sárgafejű királyka (Regulus regulus)

Sárgafoltos szitakötő (Somatochlora flavomaculata)

Sárgafoltos zömökdíszbogár (Acmaeodera degener)

Sárgahasú unka (Bombina variegata)

Sárgaholdas púposszövő (Phalera bucephaloides)

Sárgalábú cirpelőfutó (Cychrus attenuatus)

Sárgalábú sirály (Larus michahellis)

Sárgarigó (Oriolus oriolus)

Sárgás szitakötő (Stylurus flavipes)

Sárjáró (Limicola falcinellus)

Sarki búvár (Gavia arctica)

Sarki partfutó (Calidris canutus)

Sarlós partfutó (Calidris ferruginea)

Sarlósfecske (Apus apus)

Sárszalonka (Gallinago gallinago)

Sávos pohók (Lemonia dumi)

Selymes futrinka (Carabus convexus)

Seregély (Sturnus vulgaris)

Sisakos sáska (Acrida hungarica)

Sisegő füzike (Phylloscopus sibilatrix)

Skarlátbogár (Cucujus cinnabarinus)

Sordély (Eberiza calandra)

Sötét hangyaboglárka (Maculinea nausithous)

Steven-turzásfutó (Stenolophus steveni)

Sujtásos küsz (Alburnoides bipunctatus)

Süvöltő (Pyrrhula pyrrhula)

Szalakóta (Coracias garrulus)

Szalmasárga búzabagoly (Oria musculosa)

Szarkalábbagoly (Periphanes delphinii)

Szárnyas futrinka (Carabus clathratus)

Szávai vízicsiga (Amphimelania holandri)

Szegélyes futrinka (Carabus marginalis)

Szegélyes vidrapók (Dolomedes fimbriatus)

Szélesfarkú halfarkas (Stercorarius pomarinus)

Szemvidító araszoló (Perizoma minorata)

Széncinege (Parus major)

Szerecsenboglárka (Aricia agestis)

Szerecsensirály (Larus melanocephalus)

Sziklai fehérlepke (Pieris ergane)

Szilfaaraszoló (Discoloxia blomeri)

Szilfa-csücsköslepke (Satyrium w-album)

Szilfa-púposszövő (Dicranura ulmi)

Szilvafa-csücsköslepke (Satyrium pruni)

Szirti sas (Aquila chrysaetos)

Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus)

Szongáriai cselőpók (Lycosa singoriensis)

Szoprán törpedenevér (Pipistrellus pygmaeus)

Szőlőrigó (Turdus iliacus)

Szőrös szarvasbogár (Aesalus scarabaeoides)

Szőrőskarú koraidenevér (Nyctalus leisleri)

Sztyeppi sirály (Larus cachinnans)

Szürke cankó (Tringa nebulari)

Szürke gém (Ardea cinerea)

Szürke hosszúfülű-denevér (Plecotus austriacus)

Szürke légykapó (Muscicapa striata)

Szürkés hangyaboglárka (Maculinea alcon)

Szürkés zanótaraszoló (Chesias legatella)

Tarka szemeslepke (Chazara briseis)

Tarkaszövő (Endromis versicolora)

Tavi béka (Rana ridibunda)

Tavi cankó (Tringa stagnatilis)

Tavi denevér (Myotis dasycneme)

T-betűs pávaszem (Aglia tau)

Temminck-partfutó (Calidris temminckii)

Tengelic (Carduelis carduelis)

terekcankó (Xenus cinereus)

Tompa folyamkagyló (Unio crassus)

Tölgyfa-csücsköslepke (Satyrium ilicis)

Tölgyfa-csücsköslepke (Satyrium ilicis)

Tölgyfalepke (Neozephyrus quercus)

Tölgyfaszender (Marumba quercus)

Tőrös szöcske (Gampsocleis glabra)

Törpebusalepke (Spialia orbifer)

Törpecickány (Sorex minutus)

Törpeegér (Micromys minutus)

Törpegém (Ixobrychus minutus)

Törpesármány (Emberiza pusilla)

Törpesas (Hieraaetus pennatus)

Törpeszender (Proserpinus proserpina)

Törpevízicsibe (Porzana pusilla)

Tövisszúró gébics (Lanius collurio)

Tükrös busalepke (Heteropterus morpheus)

Tülkös szarvasbogár (Sinodendron cylindricum)

Tüskés bíbic (Vanellus spinosusus)

Tüzesfejű királyka (Regulus ignicapillus)

Ürge (Spermophilus citellus)

Üstökösgém (Ardeola ralloides)

Vadgerle (Streptopelia turtur)

Vadmacska (Felis silvestris)

Vágó csík (Cobitis taenia)

Vájárfutó (Scarites terricola)

Vakond (Talpa europaea)

Változékony poszméh (Bombus humilis)

Változó futrinka (Carabus scheidleri)

Vándorpartfutó (Calidris melanotos)

Vándorsólyom (Falco peregrinus)

Vasvirág-csuklyásbagoly (Cucullia xeranthemi)

Vékonycsőrű víztaposó (Phalaropus lobatus)

Vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius)

Vetési varjú (Corvus frugilegus)

Vidra (Lutra lutra)

Viharsirály (Larus canus)

Vízi denevér (Myotis daubentonii)

Vízirigó (Cinclus cinclus)

Vízisikló (Natrix natrix)

Vízityúk (Gallinula chloropus)

Vörös ásólúd (Tadorna ferruginea)

Vörös csüngőlepke (Zygaena laeta)

Vörös gém (Ardea purpurea)

Vörös kánya (Milvus milvus)

Vörös vércse (Falco tinnunculus)

Vörösbegy (Erithacus rubecula)

Vöröshasú unka (Bombina bombina)

Vörösnyakú lúd (Branta ruficollis)

Vörösnyakú vöcsök (Podiceps grisegena)

Wilson-víztaposó (Phalaropus tricolor)

Zátonykócsag (Egretta gularis)

Zöld acsa (Aeshna viridis)

Zöld gyík (Lacerta viridis)

Zöld küllő (Picus viridis)

Zöld levelibéka (Hyla arborea)

Zöld varangy (Bufo viridis)

Zöldes gyöngyházlepke (Argynnis pandora)

Zöldike (Carduelis chloris)

Zörgőbagoly (Rileyana fovea)

Zsezse (Carduelis flammea)Ugrás a tetejére