Védett növények listája

Agárkosbor (Orchis morio)

Alacsony pozdor (Scorzonera humilis)

Apró füzény (Lythrum tribracteatum)

Apró nőszirom (Iris pumila)

Árvalevelűlen (Linum tenuifolium)

Babérboroszlán (Daphne laureola)

Bakonyi berkenye (Sorbus bakonyensis)

Bakszarvú lepkeszeg (Trigonella gladiata)

Balatoni berkenye (Sorbus balatonica)

Balti szegfű (Dianthus arenarius)

Bartling vajvirág (Orobanche bartlingii)

Bársonyos kakukkszegfű (Lychnis coronaria)

Békakonty (Listera ovata)

Berzedt tőzegmoha (Sphagnum squarrosum)

Bíboros kosbor (Orchis purpurea)

Bodzaszagú ujjaskosbor (Dactylorhiza sambucina)

Bókoló gyöngyvirágoskörtike (Orthilia secunda)

Bókoló keltike (Corydalis intermedia)

Bokros koronafürt (Hippocrepis emerus)

Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus)

Borostyán-vajvirág (Orobanche hederae)

Borsóképű lednek (Lathyrus pisiformis)

Borzas szulák (Convolvulus cantabrica)

Borzas vértő (Onosma visianii)

Bozontos árvalányhaj (Stipa dasyphylla)

Bozontos csukóka (Scutellaria columnae)

Bugás sás (Carex paniculata)

Buglyosszegfű (Dianthus superbus)

Bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon)

Buxbaum-sás (Carex buxbaumii)

Büdös poloskavész (Cimicifuga europaea)

Cifra (medvefül) kankalin (Primula auricula)

Cseh tyúktaréj (Gagea bohemica)

Cselling (Cheilanthes marantae)

Csermelyaszat (Cirsium rivulare)

Csillag őszirózsa (Aster amellus)

Csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima)

Csinos tárnicska (Gentianella amarella)

Csónakos tőzegmoha (Sphagnum palustre)

Déli berkenye (Sorbus graeca)

Délvidéki árvalányhaj (Stipa eriocaulis)

Deres csenkes (Festuca pallens)

Díszes vesepáfrány (Polystichum setiferum)

Dombi ibolya (Viola collina)

Dunai berkenye (Sorbus danubialis)

Dunántúli sás (Carex fritschii)

Egypelyvás csetkáka (Eleocharis uniglumis)

Elbai nőszőfű (Epipactis albensis)

Epergyöngyike (Muscari botryoides)

Erdei békaszem (Omphalodes scorpioides)

Erdei borkóró (Thalictrum aquilegiifolium)

Erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens)

Erdei holdviola (Lunaria rediviva)

Erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris)

Ezüstaszott (Paronychia cephalotes)

Ezüstös útifű (Plantago argentea)

Farkasboroszlán (Daphne mezereum)

Farkasölő sisakvirág (Aconitum vulparia)

Fehér acsalapu (Petasites albus)

Fehér madársisak (Cephalanthera damasonium)

Fehér sás (Carex alba)

Fehér tündérrózsa (Nymphaea alba)

Fehér zászpa (Veratrum album)

Fehérmájvirág (Parnassia palustris)

Fekete fodorka (Asplenium adiantum-nigrum)

Fekete galagonya (Crataegus nigra)

Fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans)

Fekete madárbirs (Cotoneaster niger)

Fekete ribiszke (Ribes nigrum)

Fényes poloskamag (Corispermum nitidum)

Fénylő zsoltina (Serratula lycopifolia)

Fogaslevelű bükköny (Vicia narbonensis)

Füles fűz (Salix aurita)

Füles kosbor (Orchis mascula)

Fürtös gyűrűvirág (Carpesium abrotanoides)

Fürtös kőtörőfű (Saxifraga paniculata)

Fűzlevelű ökörszem (Buphthalmum salicifolium)

Gáyer-berkenye (Sorbus gayerana)

Gázló (Hydrocotyle vulgaris)

Gérbics (Limodorum abortivum)

Gímpáfrány (Asplenium scolopendrium)

Gombos varjúköröm (Phyteuma orbiculare)

Gömbtermésű sárma (Ornithogalum sphaerocarpum)

Gyapjas gyűszűvirág (Digitalis lanata)

Gyapjasmagvú sás (Carex liparicarpos)

Gyepes nefelejcs (Myosotis laxa)

Gyérvirágú csetkáka (Eleocharis quinqueflora)

Gyilkos csomorika (Cicuta virosa)

Halvány sáfrány (Crocus vittatus)

Halvány ujjaskosbor (Dactylorhiza ochroleuca)

Hármaslevelű vidrafű (Menyanthes trifoliata)

Havasi hagyma ((Allium victorialis)

Havasi ribiszke (Ribes alpinum)

Havasi szittyó (Juncus alpinoarticulatus)

Havasi turbolya (Anthriscus nitidus)

Házi berkenye (Sorbus domestica)

Hengeresfészkű peremizs (Inula germanica)

Henye boroszlán (Daphne cneorum)

Heverő iszapfű (Lindernia procumbens)

Holuby-bangó (Ophrys holubyana)

Hólyagos kerekesféreglakta-májmoha (Frullania inflata)

Homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica)

Homoki bakszakáll (Tragopogon floccosus)

Homoki fátyolvirág (Gypsophila fastigiata)

Homoki imola (Centaurea arenaria)

Homoki korcsord (Peucedanum arenarium)

Homoki nőszirom (Iris arenaria)

Homoki szalmagyopár (Helichrysum arenarium)

Homoki varjúháj (Sedum hillebrandtii)

Homoki vértő (Onosma arenaria)

Hosszúlevelű aggóvirág (Tephroseris longifolia)

Hosszúlevelű árvalányhaj (Stipa tirsa)

Hóvirág (Galanthus nivalis)

Hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata)

Ibolyás nőszőfű (Epipactis purpurata)

Illatos bibircsvirág (Gymnadenia odoratissima)

Illatos hagyma (Allium suaveolens)

Janka-sallangvirág (Himantoglossum jankae)

Kacstalan lednek (Lathyrus nissolia)

Kálmos (Acorus calamus)

Kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum)

Karcsú sisakvirág (Aconitum variegatum)

Karcsú tőzegmoha (Sphagnum recurvum)

Kardos madársisak (Cephalanthera longifolia)

Karéjos vesepáfrány (Polystichum aculeatum)

Kékes borkóró (Thalictrum pseudominus)

Keleti zergevirág (Doronicum orientale)

Keménytövisű lucerna (Medicago rigidula)

Kereklevelű körtike (Pyrola rotundifolia)

Kései prémestárnics (Gentianopsis ciliata)

Kései szegfű (Dianthus serotinus)

Keskenylevelű gyapjúsás (Eriophorum angustifolium)

Keszthelyi berkenye (Sorbus decipientiformis)

Kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia)

Kígyónyelv (Ophioglossum vulgatum)

Királyné gyertyája/genyőte (Asphodelus albus)

Kis holdruta (Botrychium lunaria)

Kis körtike (Pyrola minor)

Kis rence (Utricularia minor)

Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum)

Kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis)

Kislevelű nőszőfű (Epipactis microphylla)

Kisvirágú hunyor (Helleborus dumetorum)

Konkoly (Agrostemma githago)

Kormos csáté (Schoenus nigricans)

Kornistárnics (Gentiana pneumonanthe)

Kőrislevelű nagyezerjófű (Dictamnus albus)

Kövér daravirág (Draba lasiocarpa)

Kövi pimpó (Potentilla rupestris)

Közönséges harangláb (Aquilegia vulgaris)

Közönséges tölgyespáfrány (Gymnocarpium dryopteris)

Közönséges vízilófark (Hippuris vulgaris)

Kúszó/lápi csalán (Utrica kioviensis)

Láperdei tőzegmoha (Sphagnum teres)

Lápi békabuzogány (Sparganium natans)

Lápi hízóka (Pinguicula vulgaris)

Lápi nádtippan (Calamagrostis stricta)

Lápi nyúlfarkfű (Sesleria uliginosa)

Lápi sás (Carex davalliana)

Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis)

Légybangó (Ophrys insectifera)

Levéltelen bajuszvirág (Epipogium aphyllum)

Ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis)

Lila csenkesz (Festuca amethystina)

Lisztes berkenye (Sorbus aria)

Lisztes kankalin (Primula farinosa)

Lónyelvű csodabogyó (Ruscus hypoglossum)

Macskahere (Phlomis tuberosa)

Madárfészek (Neottia nidus-avis)

Magas borsó (Pisum elatius)

Magyar gurgolya (Seseli leucospermum)

Magyar látonya (Elatine hungarica)

Magyar lednek (Lathyrus pannonicus)

Magyar perje (Poa pannonica)

Magyar pikkelypáfrány (Ceterach javorkaeanum)

Magyar repcsény (Erysimum odoratum)

Martilapu-vajvirág (Orobanche flava)

Méhbangó (Ophrys apifera)

Mezei szegfű (Dianthus deltoides)

Mocsári aggófű (Senecio paludosus)

Mocsári békaliliom (Hottonia palustris)

Mocsári csorbóka (Sonchus palustris)

Mocsári kardvirág (Gladiolus palustris)

Mocsári kígyófű (Triglochin palustre)

Mocsári kocsord (Peucedanum palustre)

Mocsári kosbor (Anacamptis palustris)

Mocsári lednek (Lathyrus palustris)

Mocsári nőszőfű (Epipactis palustris)

Mohos csitri (Moehringia muscosa)

Müller-nőszőfű (Epipactis muelleri)

Nádi boglárka (Ranunculus lingua)

Nagy aggófű (Senecio umbrosus)

Nagy gombafű (Androsace maxima)

Nagy pacsirtafű (Polygala major)

Nagy szegfű (Dianthus giganteiformis)

Nagyvirágú fényperje (Koeleria majoriflora)

Nagyvirágú gyíkfű (Prunella grandiflora)

Négysarkú piramismoha (Pyramidula tetragona)

Nemes májvirág (Hepatica nobilis)

Norden-nőszőfű (Epipactis nordeniorum)

Nyárfa-pókhálósgomba (Cortinarius paracephalixus)

Nyugati csillagvirág (Scilla drunensis)

Nyugati pikkelypáfrány (Asplenium ceterach)

Nyúlánk sárma (Ornithogalum pyramidale)

Óriás pókhálósgomba (Cortinarius praestans)

Osztrák galaj (Galium austriacum)

Örménygyökér (Inula helenium)

Őszi csillagvirág (Scilla autumnalis)

Őszi füzértekercs (Spiranthes spiralis)

Palkasás (Carex bohemica)

Pázsitos nőszirom (Iris graminea)

Pettyes orbáncfű (Hypericum maculatum)

Pilisi bükköny (Vicia sparsiflora)

Piros madársisak (Cephalanthera rubra)

Piros mécsvirág (Silene dioica)

Piros pozdor (Scorzonera purpurea)

Pirotógyökér (Tamus communis)

Pókbangó (Ophrys sphegodes)

Poloskaszagú kosbor (Anacamptis coriophora)

Pompás kosbor (Orchis laxiflora)

Posvány kakastaréj (Pedicularis palustris)

Pusztai árvalányhaj (Stipa pennata)

Pusztai meténg (Vinca herbacea)

Rákosi csenkesz (Festuca wagneri)

Réti kardvirág (Gladiolus imbricatus)

Réti szegfű (Dianthus deltoides)

Rojtos tőzegmoha (Sphagnum fimbriatum)

Rostostövű sás (Carex appropinquata)

Sápadt kosbor (Orchis pallens)

Sárga koronafürt (Coronilla coronata)

Sárga kövirózsa (Jovibarba globifera)

Sárga len (Linum flavum)

Sárgaliliom (Hemerocallis lilio-asphodelus)

Selymes boglárka (Ranunculus illyricus)

Selymes peremizs (Inula oculus-christi)

Sokvirágú habszegfű (Silene multiflora)

Sömörös kosbor (Orchis ustulata)

Sulyoktáska (Aethionema saxatile)

Sulyom (Trapa natans)

Sugaras zsoltina (Serratula radiata)

Sűrű csetkáka (Eleocharis carniolica)

Szakállas orbáncfű (Hypericum barbatum)

Szálkás árvalányhaj (Stipa bromoides)

Szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana)

Szártalan bábakalács (Carlina acaulis)

Szártalan kankalin (Primula vulgaris)

Szarvas hagyma (Allium carinatum)

Széles pajzsika (Dryopteris dilatata)

Széleslevelű gyapjúsás (Eriophorum latifolium)

Széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine)

Széleslevelű ujjaskosbor (Dactylorhiza majalis)

Szent László-tárnics (Gentiana cruciata)

Szennyes ínfű (Ajuga laxmannii)

Szibériai nőszirom (Iris sibirica)

Sziki árokvirág (Samolus valerandi)

Sziklai kövifoszlár (Cardaminopsis petraea)

Színes békaszőlő (Potamogeton coloratus)

Szirti madárbirs (Cotoneaster integerrimus)

Sziklai ternye (Aurinia saxatilis)

Színes békaszőlő (Potamogeton coloratus)

Szőke oroszlánfog (Leontodon incanus)

Szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadenia conopsea)

Szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus)

Szürke bogáncs (Carduus glaucus)

Szürkés ördögszem (Scabiosa canescens)

Tallós-nőszőfű (Epipactis tallosii)

Tarka imola (Centaurea triumfettii)

Tarka kosbor (Neotinea tridentata)

Tarka lednek (Lathyrus venetus)

Tarka nádtippan (Calamagrostis varia)

Tarka nőszirom (Iris variegata)

Tarka sáfrány (Crocus reticulatus)

Tarka zsurló (Equisetum variegatum)

Tátorján (Crambe tataria)

Tavaszi görvélyfű (Scrophularia vernalis)

Tavaszi hérics (Adonis vernalis)

Tavaszi tőzike (Leucojum vernum)

Téli zsurló (Equisetum hyemale)

Téltemető (Eranthis hyemalis)

Tengeri szittyó (Juncus maritimus)

Terpedt koronafürt (Coronilla vaginalis)

Törpe mandula (Prunus tenella)

Töviskés lucerna (Medicago rigidula)

Tőzegpáfrány (Thelypteris palustris)

Turbánliliom (Lilium martagon)

Tündérfátyol (Nymphoides peltata)

Vastaggallyú körte (Pyrus nivalis)

Vetővirág (Sternbergia colchiciflora)

Vitézkosbor (Orchis militaris)

Vitézvirág (Anacamptis pyramidalis)

Vízparti deréce (Chamaenerion dodonaei)

Vörösbarna nőszőfű (Epipactis atrorubens)

Vöth-nőszőfű (Epipactis voethii)

Zergeboglár (Trollius europaeus)

Zöld fodorka (Asplenium viride)

Zöld seprőmoha (Dicranum viride)

Zöldes körtike (Pyrola chlorantha)

Zöldike (Dactylorhiza viridis)

Ugrás a tetejére