Műhelytalálkozót rendeztünk Zalában a gyepgazdálkodásról

  • Kaszálórét, Kerka-mente
  • Homoki gyep, Dél-zalai homokvidék
  • Búzás Előd prezentációja
  • Magyari Máté prezentációja
  • Právics Márk prezentációja
  • Szunyogh András prezentációja
  • Tóth Péter prezentációja

Igazgatóságunk az EcoBridge (HUHR/1901/2.2.1/0117) határon átnyúló, magyar-horvát Interreg projekt keretében szakmai műhelytalálkozót rendezett Letenyén a Natura 2000 és bioszféra-rezervátum területek értékőrző gyepterületeinek kezeléséről és állapotáról.

Május 19-én Letenye városában szakmai műhelytalálkozó keretében láttuk vendégül a Zala megyei Natura 2000 területek és az Ötoldalú Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum területén fekvő értékes gyepterületek állapotával, kezelésével, ellenőrzésével vagy a környezet-agrárgazdálkodási támogatási rendszer vonatkozásaival foglalkozó szervezeteket, szakértőket, kutatókat, valamint egy legeltetési mintaprojekt vezetőjét. A MATE Georgikon Kar botanikus kutatói, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakpolitikai programvezetője, a természetvédelmi és az agrártámogatásokat ellenőrző hatóságok képviselői, a Nemzeti Agrárkamara szakértője számos eltérő aspektusból mutatta be, elemezte és értékelte a gyepgazdálkodással kapcsolatos tapasztalatait. A BfNPI munkatársai a gyepek táji és természeti értékének fontosságáról, az Igazgatóság gyepekkel kapcsolatos feladatrendszeréről és projektjeiről, a magas biodiverzitású gyepek természetvédelmi kezelésének nehézségeiről, valamint a gyepekhez kötődő védett lepkefajok életmódjáról és helyi állományairól tartottak prezentációt. Bemutatásra került egy országosan is egyedülálló Zala megyei legeltetési mintaprojekt elvi háttere és gyakorlati működtetése is a meghívott gazdálkodó jóvoltából.

A konstruktív, széles spektrumú párbeszéd jegyében az érintettek saját szempontjaik alapján értékelték a felmerült kérdéseket. A rendezvény eredményeképpen körvonalazódni látszódnak azok az együttműködési irányok, melyen előre haladva az érdekeltek közötti súrlódások mértékének csökkentésével és az új fejlesztési ciklusban várható támogatási források célzott felhasználásával a Natura 2000 területek és a bioszféra-rezervátum területén folyó extenzív gyephasználat és a természetmegőrzés átfedő céljainak érdekében előrelépés érhető el középtávon.

Ugrás a tetejére