Eco Bridge

Projekt címe: Eco Bridge

Projekt azonosító száma: HUHR/1901/2.2.1/0117

Partnerek:

Vezető partner: Csáktornya város (Cakovec - HR)

Projekt partnerek:

Muraköz (Međimurje) megye - HR

Međimurje Nature (természetvédelmi civil szervezet – HR)

Letenye város

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Projekt célja:

A projekt ötlete azon a tényen alapult, hogy Magyarország és Horvátország megosztja a természeti erőforrásokat, amelyek országaik határai mentén vannak, és összekapcsolódnak a Mura és a Dráva folyóval. Projektünkben a helyi ökoszisztémák és táji értékek stabilitásával, az őshonos fajok - különösen a madarak - élőhelyeivel és az inváziós fajok által okozott károkkal foglalkozunk. Mivel ezek az élőhelyek Magyarország és Horvátország határa mentén helyezkednek el a Mura-Dráva-völgy mentén, Letenye (Zala megye) és Čakovec (Međimurje megye) közös erőfeszítésével kell értékelni és megvédeni ezeket a területeket, és - mivel vadon élő állatok a városok területén is előfordulnak - azt is kutassa, hogyan tudunk ezeknek az állatoknak jobb életkörülményeket biztosítani városi környezetben. Stratégiánkkal úgy gondoljuk, hogy képesek vagyunk segíteni az ökológiai sokféleség helyreállítását a határ menti térségben. Célunk a jelenlegi helyzet felmérése egy átfogó tanulmány segítségével, amelyet támogató intézményeink - például hivatásos természetvédők, madárszakértők mindkét oldalról. Az összesített eredmények alapján közösen kidolgozunk egy cselekvési tervet, amelynek középpontjában a különleges madárvédelmi területek kialakítása és a nemzeti parkokban vagy a lakott területeken található élőhelyeik megőrzésének módjai állnak. Ezért a projekt átfogó célja a természetes élőhelyek ökológiai állapotának javítása Međimurje és Zala megye területén. A projekt konkrét célkitűzései a következők: kutatás és monitoring rendszer felállítása annak biztosítása érdekében, hogy az „A: kiváló védettséggel rendelkező” élőhelyek száma növekedjen; a biológiai sokféleség javítása és a természetes élőhelyek minőségének javítása Čakovec és Letenye kísérleti helyszínein; felhívni a figyelmet a természetvédelemre és elősegíteni a természeti területek felelős kezelését. Kijelölt projektterületeink a Mura-Dráva-völgy és a két város (Čakovec és Letenye) környezete, illetve Zala megye egyéb jelentős madárélőhelyei. A projekt tervezett időtartama 24 hónap, 2020-2022 között. A projekt célcsoportjai a lakosság, az óvodás és általános iskolás gyermekek, egyetemi hallgatók, kutatók és a kutatóintézetek, civil szervezetek tagjai, a projektpartner szervezeteinek szakértői, a helyi politikai döntéshozók és tervezők. A projekt megvalósításán 5 partner dolgozik: Čakovec városa (LB); Međimurje megye (B1); Međimurje Nature (B2); Letenye város (B3); Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (B4). A projekt 5 tevékenységcsoportot tartalmaz: 1. Projekt adminisztráció és menedzsment; 2.Tájékoztatás és nyilvánosság; 3. Biodiverzitás-hatáskutatás Međimurje és Zala határvidékén, valamint Zala megyei Natura 2000 területeken; 4. A határmenti parkok revitalizálásának kísérleti projektjei; 5. Az ökológiai tudatosság növelése Međimurje és Zala megye határvidékén. Minden partner bekerül az összes fent említett tevékenységi csoportba, és tevékenységeikért felelősek tevékenységeikért. A projekt várható eredményei: 1. Kidolgozott cselekvési terv a madár-élőhelyek megőrzésének feltételeit megalapozó tanulmányokkal, kutatásokkal kiegészítve; 2. A biológiai sokféleség javítása és a természetes élőhelyek minőségének javítása kis léptékű beruházások megvalósításával kísérleti helyszínként Čakovecben és Letenyén; 3. Pozitív szemlélet és fokozott tudatosság kialakítása a természetvédelem és a biológiai sokféleség fontosságának hangsúlyozásával.

A projekt teljes költségvetése: 1 372 557,10 EUR

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság költségvetése: 188 600 EUR

Finanszírozás: 100%, ebből 85% EU hozzájárulás, 15% Magyar kormányzati társfinanszírozás

Projekt időtartama: 28 hónap, 2020.09.01 – 2022.12.31.

Projektmenedzser:

Papp Ágnes

Mobil: +36 70 469 2286

E-mail: pappagnes (@) bfnp (.) hu

Új filmünk: Élő hidak, éltető tájak Dél-Zalában

Örömmel tesszük közzé, hogy Eco Bridge elnevezésű, magyar-horvát határon átnyúló Interreg projektünk keretében elkészült új, közel fél órás filmünk, mely a pályázatban végzett nagyszabású természetvédelmi kutatásokon keresztül igyekszik bemutatni a dél-zalai régió Natura 2000 területeit és a Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátumot. A projekt egyik alapelve, hogy a határfolyó és az azt kísérő táj, az ott jellemző élőhelyek és természeti értékek közösek. Madártani és haltani felmérések, inváziós fajokat célzó akcióterv elkészítése és városi madárélőhelyek felmérése egyaránt részét képezte az összetett feladatnak, melyeket a film készítői másfél éven át végigkísérve szőtték látványosra a képi világot és egyben informatívra a mondanivalót. A Mura folyó élővilágán kívül megismerkedhetünk a 2021-ben kibővített határvonalú bioszféra-rezervátum egyéb kiemelt területeivel is, mint például a Kerka mente, a Vétyem erdőtömbje, a Mórichelyi-halastavak. Kitekintést kapunk a fontos vonulási útvonalon fekvő, ezért madártani szempontból szintén projektterületként kezelt Kis-Balatonra, valamint a természetvédelem aktuális, általános és lokális kihívásait is fókusz alá vesszük.

Ugrás a tetejére