Eco Bridge

Projekt címe: Eco Bridge

Projekt azonosító száma: HUHR/1901/2.2.1/0117

Partnerek:

Vezető partner: Csáktornya város (Cakovec - HR)

Projekt partnerek:

Muraköz (Međimurje) megye - HR

Međimurje Nature (természetvédelmi civil szervezet – HR)

Letenye város

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Projekt célja:

A projekt ötlete azon a tényen alapult, hogy Magyarország és Horvátország megosztja a természeti erőforrásokat, amelyek országaik határai mentén vannak, és összekapcsolódnak a Mura és a Dráva folyóval. Projektünkben a helyi ökoszisztémák és táji értékek stabilitásával, az őshonos fajok - különösen a madarak - élőhelyeivel és az inváziós fajok által okozott károkkal foglalkozunk. Mivel ezek az élőhelyek Magyarország és Horvátország határa mentén helyezkednek el a Mura-Dráva-völgy mentén, Letenye (Zala megye) és Čakovec (Međimurje megye) közös erőfeszítésével kell értékelni és megvédeni ezeket a területeket, és - mivel vadon élő állatok a városok területén is előfordulnak - azt is kutassa, hogyan tudunk ezeknek az állatoknak jobb életkörülményeket biztosítani városi környezetben. Stratégiánkkal úgy gondoljuk, hogy képesek vagyunk segíteni az ökológiai sokféleség helyreállítását a határ menti térségben. Célunk a jelenlegi helyzet felmérése egy átfogó tanulmány segítségével, amelyet támogató intézményeink - például hivatásos természetvédők, madárszakértők mindkét oldalról. Az összesített eredmények alapján közösen kidolgozunk egy cselekvési tervet, amelynek középpontjában a különleges madárvédelmi területek kialakítása és a nemzeti parkokban vagy a lakott területeken található élőhelyeik megőrzésének módjai állnak. Ezért a projekt átfogó célja a természetes élőhelyek ökológiai állapotának javítása Međimurje és Zala megye területén. A projekt konkrét célkitűzései a következők: kutatás és monitoring rendszer felállítása annak biztosítása érdekében, hogy az „A: kiváló védettséggel rendelkező” élőhelyek száma növekedjen; a biológiai sokféleség javítása és a természetes élőhelyek minőségének javítása Čakovec és Letenye kísérleti helyszínein; felhívni a figyelmet a természetvédelemre és elősegíteni a természeti területek felelős kezelését. Kijelölt projektterületeink a Mura-Dráva-völgy és a két város (Čakovec és Letenye) környezete, illetve Zala megye egyéb jelentős madárélőhelyei. A projekt tervezett időtartama 24 hónap, 2020-2022 között. A projekt célcsoportjai a lakosság, az óvodás és általános iskolás gyermekek, egyetemi hallgatók, kutatók és a kutatóintézetek, civil szervezetek tagjai, a projektpartner szervezeteinek szakértői, a helyi politikai döntéshozók és tervezők. A projekt megvalósításán 5 partner dolgozik: Čakovec városa (LB); Međimurje megye (B1); Međimurje Nature (B2); Letenye város (B3); Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (B4). A projekt 5 tevékenységcsoportot tartalmaz: 1. Projekt adminisztráció és menedzsment; 2.Tájékoztatás és nyilvánosság; 3. Biodiverzitás-hatáskutatás Međimurje és Zala határvidékén, valamint Zala megyei Natura 2000 területeken; 4. A határmenti parkok revitalizálásának kísérleti projektjei; 5. Az ökológiai tudatosság növelése Međimurje és Zala megye határvidékén. Minden partner bekerül az összes fent említett tevékenységi csoportba, és tevékenységeikért felelősek tevékenységeikért. A projekt várható eredményei: 1. Kidolgozott cselekvési terv a madár-élőhelyek megőrzésének feltételeit megalapozó tanulmányokkal, kutatásokkal kiegészítve; 2. A biológiai sokféleség javítása és a természetes élőhelyek minőségének javítása kis léptékű beruházások megvalósításával kísérleti helyszínként Čakovecben és Letenyén; 3. Pozitív szemlélet és fokozott tudatosság kialakítása a természetvédelem és a biológiai sokféleség fontosságának hangsúlyozásával.

A projekt teljes költségvetése: 1 372 557,10 EUR

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság költségvetése: 188 600 EUR

Finanszírozás: 100%, ebből 85% EU hozzájárulás, 15% Magyar kormányzati társfinanszírozás

Projekt időtartama: 24 hónap, 2020. szeptember 01 – 2022. augusztus 31.

Projektmenedzser:

Papp Ágnes

Mobil: +36 70 469 2286

E-mail: pappagnes kukac bfnp pont hu

Scroll to top