Partneri összefogással a folyóvízi ökoszisztémák és ártéri erdők természeti állapotának helyreállításáért a Mura-Dráva-Duna mentén

  • Bende Zsolt BfNPI igazgató (j2), Kovács Hajnalka projektmenedzser, Magyari Máté és Lelkes András, a projekt szakmai vezetői
  • A szerbiai Zomborban zajlott „A Mura–Dráva–Duna menti ártéri erdei élőhelyek megőrzése és helyreállítása” című, EU által társfinanszírozott projekt első konzorciumi partnertalálkozója
  • A résztvevők áttekintették a pályázat munkacsomagjait, valamint részletesen bemutatták egymásnak vállalt feladataikat
  • A projekt keretében számos munkacsoport állt fel
  • A munkamegbeszélések és a terepbejárások során lehetőség nyílt a partnerek más LIFE pályázatai közötti együttműködések kezdeményezésére is.
  • A résztvevők bemutatták egymásnak vállalt feladataikat, amelyek elsősorban természetvédelmi célú rehabilitációs, helyreállítási beavatkozások a három folyó árterületén.
  • A résztvevők bemutatták egymásnak vállalt feladataikat, amelyek elsősorban természetvédelmi célú rehabilitációs, helyreállítási beavatkozások a három folyó árterületén.
  • A szakemberek a műhelymegbeszéléseket követően, az esemény zárónapján ellátogattak a Felső-Dunamellék Természetvédelmi Rezervátumba is.
  • A résztvevők ellátogattak a Felső-Dunamellék Természetvédelmi Rezervátumba is.

Konzorciumi partnertalálkozón jártunk. 2023.11.20–23. között a szerbiai Zomborban rendezték „A Mura–Dráva–Duna menti ártéri erdei élőhelyek megőrzése és helyreállítása” című, EU által társfinanszírozott projekt (LIFE RESTORE for MDD) első konzorciumi partnertalálkozóját. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot Bende Zsolt igazgató, Kovács Hajnalka projektmenedzser, Magyari Máté és Lelkes András, a projekt szakmai vezetői képviselték.

Öt országban 17 intézmény, köztük a természetvédelmi, vízügyi és erdészeti kezelő szervezetek, regionális közigazgatási szervek, valamint kutatóintézetek és civil szervezetek a WWF Ausztria vezetésével közösen dolgoznak a folyóvízi ökoszisztémák és ártéri erdők természeti állapotának helyreállításán a három folyó mentén. Magyarország részéről a projektben a Balaton-felvidéki és a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a WWF Magyarország vesz részt.

A partnertalálkozón az 5 ország (Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Szerbia és Magyarország) 17 szervezetének a projekt megvalósításában résztvevő munkatársai – a pályázat 2022. évi benyújtását megelőző személyes egyeztetés óta – először találkoztak. Áttekintették a pályázat munkacsomagjait, valamint részletesen bemutatták egymásnak vállalt feladataikat, amelyek elsősorban természetvédelmi célú rehabilitációs, helyreállítási beavatkozások a három folyó árterületén. Igazgatóságunk a 2028 őszéig tartó megvalósítási időszakban három, a Mura folyóról mára már leszakadt holtág vízpótlásának biztosítását vállalta, amelynek következtében nem csupán a holtágak mint vizes élőhelyek állapota fog jelentősen megváltozni, hanem az azokat körülölelő folyómenti puhafaligetek és ligeterdők természetessége is javulni fog.

A projekt keretében számos munkacsoport állt fel: többek között a folyóhelyreállítási, erdőhelyreállítási, monitoring és kommunikációs munkacsoport tartotta meg első üléseit. A szakemberek a műhelymegbeszéléseket követően, az esemény zárónapján ellátogattak a Felső-Dunamellék Természetvédelmi Rezervátumba is, ahol szerb projektpartnerünk, a Vojvodinašume (Vajdasági Erdőgazdaság) által kezelt nagy kiterjedésű árterületen tervezett vízpótlási beavatkozások helyszíneit mutatták be.

A munkamegbeszélések és a terepbejárások során lehetőség nyílt a partnerek – közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó – más LIFE pályázatai közötti együttműködések kezdeményezésére is. Az Igazgatóságunknál futó, „A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával” című, LIFE IP GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU/000018) projekt iránt érdeklődő szlovén és horvát partnerek a jövőben szeretnének ellátogatni területeinkre, a gyeprekonstrukciók kapcsán folytatandó tapasztalatcserére.

A találkozó alkalmából a LIFE RESTORE for MDD projekt konzorciumvezetője együttműködési megállapodást írt alá egy másik nagyszabású folyórehabilitációs és élőhely-helyreállítási program, a LIFE WILDisland vezetőivel.

A projekttalálkozó keretében tartotta meg ülését az UNESCO Mura–Dráva–Duna Bioszféra-rezervátum Irányító Bizottsága is, melyben az öt érintett ország szakminisztériumainak, közigazgatási vezetőinek és természetvédelmi kezelőinek képviselői vitatták meg a bioszféra-rezervátummal kapcsolatos aktualitásokat, az elmúlt évben történt eseményeket és a következő év kihívásait. Az Irányító Bizottság a LIFE projekt tanácsadó testülete is egyben, így a projektmenedzsment közvetlen kapcsolatban lehet a felügyeleti szervekkel és a döntéshozókkal.

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Az Európai Unió társfinanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy a CINEA hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem a CINEA nem vonható felelősségre miattuk.


A Balatoni Futár is írt az eseményről, cikkük elérhető IDE kattintva.

Ugrás a tetejére