Kedvezmények - Várpalotai Homokbánya

4.2. A Bemutatóhelyet az alábbi szervek, valamint a magyar állampolgárok és az EU-tagállamok állampolgárai közül kedvezményes belépőjeggyel látogathatja:

a) nappali tagozatos diák,

b) pedagógus,

c) nyugdíjas,

d) Magyar Madártani Egyesület tagja, Magyar Csillagászati Egyesület tagja és a Magyar Turista Egyesület tagja, a Magyar Természetjáró Szövetség rendes tagja,

e) szerződéses turisztikai partnerek által közvetített vendég,

f) Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja,

g) nemzetközi diákigazolvánnyal rendelkező diák,

h) az Igazgatóság lepecsételt minileporellójával rendelkező vendégek.

4.3. A fogyatékkal élők (vak, gyengénlátó, hallássérült, értelmi fogyatékos és a mozgásszervi fogyatékos személy) gyermekjegy (3-14 év) váltására jogosultak.

4.4. A 4.2. és a 4.3. bekezdésben meghatározott kedvezményezettek által bemutatandó igazolások:

Kedvezményezettek

Bemutatandó igazolás

Nappali tagozatos diák

az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet alapján kiadott érvényes nappali diákigazolvány

Pedagógus

az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet alapján kiadott érvényes pedagógusigazolvány

Magyar nyugdíjas állampolgár

Személyi igazolvány, vagy névre szóló nyugdíjasok utazási utalványa, vagy bármely más, a személyi azonosításra alkalmas fényképes okmány,

62 évnél idősebb, EU tagállam nyugdíjas állampolgára

Személyi igazolvány, vagy bármely más, a személyi azonosításra alkalmas fényképes okmány

A Magyar Madártani Egyesület tagja, Magyar Csillagászati Egyesület, a Magyar Turista Egyesület tagja, A Magyar Természetjáró Szövetség rendes tagja (az MTSZ alapszabályából: 6. § (1) A Szövetség tagja egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet; a Szövetség tagja természetes személy nem lehet). 6. § (2) A Szövetség tagja olyan az (1) bekezdésben szereplő szervezet, mely az alapszabály 2. §-ban felsorolt tevékenységek valamelyikét folytatja (gyalogos turista és azzal rokon tevékenységet folytató szervezetek munkáját elősegítő, természetjáró érdekeket képviselő civil szervezetek).TEKA kártyával rendelkező

A tagságot igazoló érvényes igazolvány/tagsági kártya és személyi azonosításra alkalmas fényképes okmány, Természetjáró Kedvezménykártya (TEKA)

Szerződéses turisztikai partnerek által közvetített vendég

Az Igazgatóság által elfogadott utalvány, belépőjegy, menetjegy, Bakony-Balaton kedvezmény kártya, Balaton Best kártya, Megyekártya

Az Igazgatóság lepecsételt minileporellójával rendelkező vendégek

Partner vagy saját bemutatóhely által lepecsételt minileporelló

Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja

A tagságot igazoló érvényes igazolvány/tagsági kártya és személyi azonosításra alkalmas fényképes okmány

Nemzetközi diákigazolvánnyal rendelkező diák

érvényes ISIC nemzetközi diákigazolvány

Vak, vagy gyengénlátó személy

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványa (MVGYOSZ) vagy Siketvakok Országos Egyesületének érvényes fényképes igazolványa

Hallássérült személy

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének (SINOSZ) érvényes arcképes igazolványa

Értelmi fogyatékos személy

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének érvényes igazolványa (ÉFOESZ) vagy Autisták Országos szövetségének érvényes igazolványa (AOSZ)

Mozgásszervi fogyatékos személyt

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének érvényes igazolványa

4.5. A MÁK kártya sem kedvezményes sem ingyenes belépésre nem jogosít!

4.6. A Bemutatóhelyet az alábbi szervek, a magyar állampolgárok és az EU-tagállamok állampolgárai közül ingyenesen látogathatják:

a) a magyarországi nemzeti park igazgatóságok dolgozói és közvetlen családtagjaik,

b) a 3 év alatti gyermekek,

c) a fogyatékkal élő látogató 1 fő kísérője,

d) minden 15 fő után 1 fő kísérő (pedagógus, idegenvezető, szülő)

e) a sajtó képviselője

4.7. A 4.6 bekezdés a) pontjának alkalmazása szempontjából közvetlen családtagnak kizárólag a kedvezményezett személy házastársát, élettársát, szülőjét, testvérét, nevelőszülőjét és gyermekét, nevelt gyermekét kell érteni.

4.8. A 4.6. pontban meghatározott ingyenességre jogosultak által bemutatandó igazolások:

Ingyenességre jogosultak

Bemutatandó igazolás

A magyarországi nemzeti park igazgatóságok dolgozói és jelen utasítás szerinti hozzátartozói

munkáltatói igazolás, személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél, belépési engedély stb.

Sajtó képviselője

Érvényes fényképes igazolvány

a fogyatékkal élő látogató 1 fő kísérője

a fogyatékkal élő látogató érvényes igazolványa

4.9. A kedvezményre, illetve ingyenességre való jogosultságot az Igazgatóság ügyintézőjénél kell a jelentkezéskor előzetesen jelezni, és az erre jogosult személyeket megjelölni.

4.10. A kedvezményre, illetve az ingyenességre jogosító visszaigazolás, és a kedvezmény, illetve az ingyenesség érvényesítésére kizárólag a kedvezményre/ingyenességre jogosító, érvényes okmánynak vagy igazolásnak az indulási ponton a szakvezetőnek történő felmutatásával kerülhet sor.

Ennek hiányában a szakvezető a szakvezetést megelőzően jogosult és köteles a kedvezményes/ingyenes belépőjegy kiállítását megtagadni november 1. – március 6. között, illetve egész évben a szakvezetést megelőzően a résztvevőket tájékoztatni, hogy a szakvezető csak abban az esetben biztosítja a szakvezetést, amennyiben a szakvezetés teljes díja (tehát a kedvezményes és teljes ár különbözete is) a szakvezetést megelőzően befizetésre kerül (kizárólag sárga csekkel a szakvezetőnél). Amennyiben ez nem valósul meg, a szakvezetésre nem kerülhet sor. Ebben az esetben az Igazgatóság 15 napon belül visszautalja megrendelőnek a korábban befizetett kedvezményes szakvezetési díjat.

4.11. Az igazgató egyedi kérelem és egyedi elbírálás, mérlegelés alapján további kedvezményt adhat.

4.12. A fogyatékkal élő látogatóknak a látogatóhelyre 10 fő (kísérőkkel együtt) együttes érkezése esetén előzetes bejelentkezés szükséges.

Ugrás a tetejére