Várpalotai Homokbánya, Várpalota

 • Várpalotai homokbánya TT
 • Várpalotai homokbánya TT
 • Várpalotai homokbánya TT
 • Várpalotai homokbánya TT

Csak szakvezetéssel látogatható! Ismerje meg egy ősi szubtrópusi tengerpart homokban megőrződött életközösségeit!

Kedves Látogatóink!

A 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében kérjük vegyék figyelembe látogatásuk tervezésekor:

1. § (1) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles

fa) muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén, orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(4) Azt a személyt, aki a maszkot az 1. § (1) bekezdés b)-i) pontja, valamint az 1. § (2) és (4) bekezdése esetében az üzemeltető felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

(6) Az (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettség betartását az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) is ellenőrizheti.

(7) Ha a rendőrség az ellenőrzés során az (1), (3) vagy (4) bekezdés szerinti kötelezettség megsértését észleli, az üzemeltető figyelmét erre felhívja, és az esetről az (5) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti hatáskörrel rendelkező szervet értesíti.

Részletek a letöltéseknél található tájékoztatóban.

Maszk viselése és 1-1,5 méteres távolságtartás kötelező.

Igazgatóságunk a higiéniai előírások betartásával fogadja a látogatókat.

Köszönjük megértésüket!


Elérhetőség, megközelítés:

Cím: 8100 Várpalota, Gagarin utca 3.
GPS: 47.191127, 18.132983
Google térkép
Telefon:
+36202105683
E-mail: bfnp kukac bfnp pont hu
Fax: +3688555261
Postacím: BfNPI 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Nyitvatartás:

Előzetes bejelentkezéssel, Telefon: +36202105683


Jegyárak:

Felnőtt jegy: 500 Ft/fő
Kedvezményes* jegy: 400 Ft/fő
Gyermek jegy (3-14 éves): 300 Ft/fő
Várpalota város közoktatási intézményei tanulóinak csoportos, legalább 20 fő együttes jelentkezése esetén: 200 Ft/fő

*Kedvezmények


A látogatás során a belépőjegy árát akkor is meg kell fizetni, ha a látogató/csoport bármely okból (pl. felsőoktatási intézmények földtudományi tanszékeinek terepgyakorlata) nem igényel szakvezetést.


A belépődíj befizetése:
A látogatás díját a látogatás előtt szükséges banki vagy postai átutalással befizetni. A beérkezett megrendelő alapján kiállított számlát a jelentkezés visszaigazolásával együtt e-mailen és igény esetén postán is megküldjük a megrendelőnek.

Amennyiben a homokbánya látogatása mellé geotúrát rendelnek a helyszínen, készpénzes számla vagy nyugta ellenében is van lehetőség mindkét program díjának együttes befizetésére a szakvezetőnél.

A belépődíj az ÁFA-t és a látogatókra vonatkozó baleset biztosítás díját is tartalmazza.


Rendelje meg Várpalota térségében vezetett geotúráink bármelyikét!

Gyalogos geotúrák Várpalotán:

1. Geotúra az inotai vizek nyomában: Fedezzük fel a malmok és források világát! (homokbánya látogatáshoz kapcsolható)
Útvonal: Várpalotai homokbánya–Kálvária–inotai víztározó–Inotai malmok–inotai forrásvidék–Várpalotai homokbánya
11 km 6 óra
részletes leírás

2. Geotúra a Péti-hegyre a tányérfenyők földjére (homokbánya látogatáshoz kapcsolható)
Útvonal:Várpalotai-homokbánya–Doktor-szikla–Várpalotai-homokbánya
5 km 3 óra
részletes leírás

3. Geotúra a várpalotai Várvölgyben
Útvonal: Autóbusz-állomás – Várvölgy: zsidó-temető – Kálista – Gazsilik – Bátorkő – Fajdas-hegy – Várvögy
11 km 6 óra
részletes leírás

4. Geotúra a várpalotai Hideg-völgyben
Útvonal: Inota, Készenléti lakótelep - dolomitbánya - Síkvargya - Baglyas-hegy - Inota, Készenléti lakótelep
7 km 5 óra
részletes leírás

Buszos geotúrák Várpalota környékén: (saját busszal)

5. Geotúra Jásdról Bakonynánára a Gaja-szurdok mentén

Buszos szakasz:
Várpalotáról - Jásdra (oda-vissza gyalogos túra esetén)
Várpalotáról (jásdi megállással) Bakonynánára (csak oda gyalogos túra esetén)
Gyalogos szakasz:
Útvonal: Jásd, autóbusz-állomás - Jásdi Szentkút - földvár sáncai - Gaja-szurdok - Vadalmás-forrás - Római-fürdő - Zsidó-hegyi geológiai-feltárás - Bakonynána tájház (Innen gyalog vissza Jásdra, vagy ide jön a csoportért a busz.)
oda-vissza túra esetén: 12 km 6 óra
egyirányú túra esetén: 6 km 4 óra
részletes leírás

6. Geotúra Olaszfaluból az Eperjes-hegyi tanösvényen:
Buszos szakasz:
Várpalotáról Olaszfaluba
Gyalogos szakasz: Eperjes-hegyi tanösvény
4 km 4 óra
részletes leírás


A látogatás és a jelentkezés rendje:

a) a bemutatóhely kizárólag előzetes bejelentkezéssel, – és kivéve a c) pontban foglalt esetet - szakvezetéssel látogatható; A szakvezetés indulási pontja a találkozóhelytől (Várpalota, Gagarin u. 3.), vagy a résztvevőkkel előre megbeszélt egyéb találkozási helyszíntől értendő.

b) az Igazgatóság azon szakvezetések lebonyolítását garantálja, amelyek igénylése legkésőbb a tervezett látogatást megelőző 6. nap 10:00 óráig megtörténik. Ennél későbbi jelentkezési igények elfogadását az Igazgatóság nem garantálja, ezen igények elfogadása kizárólag méltányossági alapon történik;

c) látogatás során a belépőjegy árát akkor is meg kell fizetni, ha a látogató/csoport indokolt okból (pl. felsőoktatási intézmények földtudományi tanszékeinek terepgyakorlata) nem igényel szakvezetést, Ebben az esetben az a) pont annyiban módosul, hogy a szakvezető csupán lehetővé teszi a belépést a lezárt területre és kíséri a csoportot;

d) szakvezetésre jelentkezés rendje: e-mail-en (viktorzsuzsanna kukac bfnp pont hu), vagy telefonon az Igazgatóság illetékes ügyintézőjénél munkanapokon 8–16 óra között: +3687555292; +3687555307, a +3687555261 faxszámra, vagy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság székhelyére: 8229 Csopak, Kossuth u. 16. címre elküldött levélben;

e) A megrendeléshez és jelentkezéshez az alábbi adatok megadása szükséges:

 1. a megrendelő (képviselőjének) neve,
 2. a megrendelő postacíme,
 3. számlázási név és cím (amennyiben nem azonos a megrendelővel, és ha nem magánszemély, adószám is),
 4. a megrendelő elérhetősége (tel, mob., e-mail),
 5. a kért szakvezetés tervezett dátuma és időpontja,
 6. a csoport létszáma,
 7. a csoport/a jelentkezők korösszetétele,
 8. a kedvezményre vagy ingyenességre jogosult személyek megjelölése,
 9. nyilatkozat a díjfizetés módjáról (átutalás, vagy az igazgatóság postai feladóvevénye [sárga csekk]). Postai úton csak akkor lehet a díjat befizetni, ha a feladóvevény elpostázásához és a postai befizetéshez szükséges idő a túráig még rendelkezésre áll),
 10. a megrendelő bankszámlaszámnak vagy postai címnek a megadása, ahová lemondás esetén az Igazgatóság a befizetett összeget, vagy annak egy részét (lásd a visszafizetés feltételeit a 2.7. pontban) visszautalhatja.

Az Igazgatóság ügyintézője legkésőbb a jelentkezés beérkezésétől számított legkésőbb 3. munkanapon a megrendelő e-mail címére, (igény esetén a megrendelő postacímére is elsőbbségi küldeményként) visszaigazoló levelet küld, melyben megadja a szakvezetés részleteit és a szakvezető elérhetőségét;

a belépőjegy befizetése az Igazgatóság szakvezetőjénél a szakvezetés előtt a bemutatóhelyen (a helyszínen), készpénzzel, számla vagy nyugta ellenében történik.

A megrendelt és befizetett túra előtti napokban történő lemondás esetén március 7–október 31. között amennyiben a túrán részt vevők létszáma kisebb lenne, mint a megrendelésben közölt létszám (váratlan betegség stb. miatt), a különbözetet a 2.7. pontban leírtak szerint – a kezelési költségek levonásával – 15 banki munkanapon belül vissza kell utalnia az Igazgatóságnak a megrendelőnek.

Vis major esetén (rendkívül csapadékos időjárás, a bemutatóhely bármilyen okból nem bejárható volta stb.) a megrendelő kérheti a túra időpontjának megváltoztatását, vagy a befizetett összeg visszatérítését.

A megrendelés lemondását közölheti, az alábbi módokon: az Igazgatóság címére (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) küldött ajánlott levélben, vagy az Igazgatóság ügyintézőjének küldött e-mailben (viktorzsuzsanna kukac bfnp pont hu).

A megrendelt, majd lemondott látogatások részvételi díjának

a) A megrendelt túra napja előtti 5. munkanapon beérkezett lemondás esetén az Igazgatóság a befizetett részvételi díj 100%-át fizeti vissza a megrendelőnek.
b) A megrendelt túra napja előtti 4. munkanapon beérkezett lemondás esetén az Igazgatóság a befizetett részvételi díj 60%-át fizeti vissza a megrendelőnek.
c) A megrendelt túra napja előtti 3. munkanapon beérkezett lemondás esetén az Igazgatóság a befizetett részvételi díj 40%-át fizeti vissza a megrendelőnek.
d) A megrendelt túra napja előtti 2. naptól kezdődően közölt lemondás esetén a megrendelő a befizetett összeg egészétől elesik.
Az a-d) pontban meghatározottakon túl lemondott szolgáltatás esetén az Igazgatóság a részvételi díjat nem téríti vissza.

Amennyiben a megrendelés adatai hiányosak, úgy az Igazgatóság a jelentkezést visszautasíthatja, vagy a jelentkezőt hiánypótlásra hívhatja fel.

A foglalás, a visszaigazolás és a részvételi díj befizetésének rendje egyéni és csoportos jelentkezés esetén:

március 7-től – október 31. között:

jelentkezéskor az Igazgatóság ügyintézője kitölti a megrendelő adataival a számlázási alapbizonylatot, melyet aláír és továbbít az Igazgatóság Pénzügyi és Számviteli Osztálya részére;

az Igazgatóság Pénzügyi és Számviteli Osztálya kiállítja a számlát az Igazgatóság ügyintézője által kitöltött számlázási alapbizonylat alapján;

az Igazgatóság ügyintézője a számla átvételének napján vagy legkésőbb a következő munkanapon megküldi a számlamásolatot a megrendelő e-mail címére, illetve a szakvezető e-mail címére (másolatban), és igény esetén az eredetit megrendelő postacímére is (elsőbbségi küldeményként), illetve igény esetén a készpénzutalási megbízást (sárga postai csekk) is küld a megrendelő postacímére;

az Igazgatóság ügyintézője legkésőbb a jelentkezés beérkezésétől számított legkésőbb a 3. munkanapon a megrendelő e-mail címére, valamint a szakvezető e-mail címére (másolatban), igény esetén a megrendelő postacímére is (elsőbbségi küldeményként) a számlamásolattal együtt visszaigazoló levelet küld, melyben megadja a szakvezetés részleteit és a szakvezető elérhetőségét;

a megrendelő banki átutalással vagy a fenti levélhez mellékelt postai csekkel, vagy indokolt esetben a látogatás előtt Várpalotán, a Thury vár portáján és a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban rendelkezésre álló sárga postai csekken feladja

a befizetésről szóló banki igazolást vagy a postai befizetést igazoló szelvényt vagy másolatát a megrendelő postai úton feladja az Igazgatóság címére, vagy beszkennelve e-mailen megküldi az Igazgatóságe-mail címére (viktorzsuzsanna kukac bfnp pont hu), vagy indokolt esetben közvetlenül a szakvezetés indulása előtt bemutatja a szakvezetőnek;

az Igazgatóság ügyintézője értesíti a szakvezetőt a részvételi díj beérkezéséről. A szakvezetés csak a pénzügyi feltételek teljesülése esetén valósulhat meg, tehát a szakvezető csak abban az esetben biztosítja a szakvezetést, amennyiben a szakvezetés teljes díja a szakvezetést megelőzően befizetésre került.


Kutyát bevinni csak pórázon lehetséges!


Egykori homokbánya, Várpalota:

Ez a felhagyott homokbánya valójában igazi aranybánya – az is igaz azonban, hogy csak az érdeklődő emberek számára mutatja meg ezt a rejtett arcát (és nem árt ehhez egy jó nagyítólencsét is magunkkal vinni).

A területen több rétegben egymásra ülepedve miocén kori (mintegy 16 millió éves) édes- és sósvízi homoküledék található, amelyeket már sárga és szürkésebb árnyalataik is szépen elkülönítenek egymástól. A homokos részt több méter vastag kavicsos hordalék fedi, amelynek fő összetevője a földtörténet középkorából származó dolomit, valamint pleisztocén mészkő.

A bánya nemzetközileg is jegyzett igazi szenzációja a középső, mintegy négy-öt méter vastagságú homoküledék, amelyben párját ritkító gazdagságban maradtak fenn a 16 millió éve itt hullámzó tenger egykori csiga- és kagylófaunájának meszes vázai. Ezek, az általában kis méretű és vékony maradványok az esetek többségében összetörnek, és elporladnak, itt azonban a kis szemcséjű homokréteg megvédte őket. Eddig több mint háromszáz csiga és száz kagylófaj vázát sikerült azonosítani, amelyek között még fejlődéstörténeti sorokat is sikerült kimutatni. A dolog érdekessége, hogy hasonló fajok csak dél-franciaországi lelőhelyekről kerültek elő, ami azt jelenti, hogy abban az időben a két terület tengerei összeköttetésben voltak.

A kerítéssel körbevett védett bánya udvarát ízlésesen parkosították. A bejáratánál pedig a közeli lignitbányából ideszállított, elszenesedett, de kovasav által tartósított magnóliafa-leleteket tekinthet meg az ideérkező.


A Balaton-felvidéki Nemzeti Park facebook oldala | megtekintés

Ez a kiállítóhely és környéke a Bakony-Balaton Geopark területén fekszik.„Földtani örökségünk védelme és bemutatása a Bakony–Balaton Geoparkban” KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 projektünk keretében (várhatóan 2021-re) megújul a Várpalotai homokbánya természetvédelmi terület is. Futó János geológussal annak apropóján beszélgetett Kollégánk a helyszínen, hogy megérkeztek „új otthonukba” a leendő regionális kőtár sziklatömbjei.

***

Kedves Látogatóink!

A bemutatóhelyre vonatkozóan a weboldal szövegében szereplő információk a mérvadók, a változtatás jogát fenntartjuk.

Köszönjük megértésüket.


Ugrás a tetejére