Natura 2000 fenntartási tervek

Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 hálózat egy olyan összefüggő európai ökológiai rendszer, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához.

A Natura 2000 hálózat az Európai Unió két természetvédelmi irányelve alapján kijelölendő területeket - az 1979-ben megalkotott madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) végrehajtásaként kijelölendő különleges madárvédelmi területeket és az 1992-ben elfogadott élőhelyvédelmi irányelv (43/92/EGK) alapján kijelölendő különleges természetmegőrzési területeket - foglalja magába.

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet, Natura 2000 helyrajziszámos lista

A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban be kell jelenteni a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnál levélben – 8229 Csopak, Kossuth utca 16., vagy faxon: 06/87/555-261.

További információ:

https://termeszetvedelem.hu/category/natura-2000-h...

http://natura.2000.hu/hu


Fenntartási tervek

Magyarország vállalta, hogy Natura 2000 területeire természetvédelmi fenntartási tervet készít. Ezen fenntartási tervek foglalják össze azokat a teendőket, amelyek segítségével a Natura 2000 területek természetességi állapota hosszú távon megőrizhető. A Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítését jogszabály írja elő (43/2012. (V. 3.) VM rendelet).

A fenntartási tervek kialakításánál cél, hogy a gazdálkodókkal és az illetékes hatóságokkal történő részletes egyeztetés végeredményeként az érintettek számára is betartható egyezményes dokumentum szülessen. Magyarországnak ugyanakkor szavatolnia kell, hogy a fenntartási tervekben foglalt előírások nem csak, hogy teljesíthetőek, hanem a Natura 2000 területek állapotát természetességi szempontból megőrzik, vagy tovább növelik.

Elfogadott NATURA 2000 fenntartási tervek

Elfogadásra váró NATURA 2000 fenntartási tervek

Készülő NATURA 2000 fenntartási tervek


Gyakori kérdések:

Miért vannak Natura 2000 területek?
A Natura 2000 hálózat az Európai Unió teljes területén meglévő természetvédelmi rendszer. Olyan területeket foglal magába, amelyek vagy madártani, vagy élőhelyi szempontból kiemelt jelentőségűek, és ahol a természeti sokszínűséget a gazdálkodás mellett kell megőrizni. Ezen területek megóvása európai érdek, de nemzeti felelősség.

Részese-e az emberi tevékenység a Natura 2000 területeknek?
A Natura 2000 területekről nincs száműzve az emberi tevékenység. Ellenkezőleg: sok esetben az értékes élőhelyek kialakulásában és fennmaradásában szerepet játszik a gazdálkodás. Emiatt a Natura 2000 területeken a természetkímélő gazdálkodási formák fenntartása a természetvédelem fontos célkitűzése.

Kell-e féljünk a Natura 2000 fenntartási tervtől?
A Natura 2000 fenntartási tervek elsődleges célja nem újabb korlátozások bevezetése, hanem a jó gyakorlat rögzítése! Mivel a Natura 2000 területek léte döntően a föld kíméletes, de folyamatos emberi használatától függ, ezért a természetvédelem törekvése, hogy a mindenkori gazdálkodókkal jó kapcsolatban, együttműködésben biztosítsa a területek természetességi állapotának fennmaradását.

Milyen tevékenységek befolyásolják különösen a felsorolt Natura 2000 területek természetességét?
Legeltetés, kaszálás, erdőművelés, vízrendezés és a természetes vizek védelme, építés.

Hogyan valósul meg a lakossági tájékoztatás és egyeztetés?
Önkormányzati kifüggesztés, a sajtó és nyilvános gazdafórumok útján. A Natura 2000 területekkel érintett települések önkormányzatai a fenntartási tervek készítésének egyeztető szakaszában értesítést kapnak. Részletes szabályozást ld. 43/2012. (V. 3.) VM rendelet.

Honnan tudhatom, hogy a földem Natura 2000 területen fekszik-e?
A helyrajzi szám és a település ismeretében rákereshet saját területére az alábbi rendeletben: Miniszteri rendelet a Natura 2000-rel érintett földrészletekről [14/2010. (V. 11.)] .

Honnan értesülhetek a fejleményekről?
Az önkormányzatok, falugazdászok és földügyekben illetékes szervezetek folyamatos tájékoztatást kapnak. Az írott és elektronikus sajtó útján közzé tesszük a tervezés legfontosabb eseményeit. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, mint a Natura 2000 területek természetvédelmi kezelője a Natura 2000 területekkel kapcsolatos kérdésekben kereshető.

Hogyan szólhatok bele a tervezési folyamatba?
A fenntartási tervek előkészítési időszakában a területhasználók és -kezelők folyamatosan jelezhetik a Natura 2000 területekkel kapcsolatos észrevételeiket. Elsősorban a saját művelésben/kezelésben lévő területtel kapcsolatos konkrét problémákat és azokra adott JAVASLATOKAT várjuk (pl. javaslat egy védett növény miatt bevezetett kaszálási korlátozás módosítására). A tervezés során lehetőséget biztosítunk egyéni terepbejárásra, egy-egy kiemelt probléma bemutatására is. A gazdafórumok során Natura 2000 területenként minden jelenlevő szóban is javaslatokat tehet. A fenntartási terv lezárása előtt a dokumentum elérhető lakossági véleményezésre.

Honnan tudhatok meg többet a rám vonatkozó Natura 2000 szabályozásokról?
A Natura 2000 területekről mindenre kiterjedő teljes képet kaphat a https://natura.2000.hu/hu oldalról. A jogszabályokról és azok értelmezéséről itt olvashat.

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. által elkészített tervekről további információ: http://natura2000.balatonregion.hu/

Biztatunk minden érintettet, hogy éljenek a lehetőséggel, és fejtsék ki véleményüket!

Ugrás a tetejére