KEHOP-4.1.0-15-2016-00026 Élőhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon

Projekt címe: „Élőhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon”

Projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0.-15-2016-00026

Kedvezményezett: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

A projekt célja:
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság jelenlegi és tervezett vagyonkezelésébe kerülő területeinek élőhelyvédelme és – helyreállítása. A projekt olyan területek természetvédelmi helyzetét kívánja javítani, amelyek nagy biodiverzitású értékes élőhelyek, vagy azzá válhatnak egy-egy olyan térségben, ahol a természeti értékek pusztulásának folyamata az elmúlt időszakban ijesztően felgyorsult, előrevetítve a fajok veszélyeztetettségének folyamatos növekedését.

Átfogó célok:

 • A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó védett természeti területek, Natura 2000 területek és élőhelyek, a védett élettelen természeti értékek kedvező természeti állapotának megóvása, illetve javítása, valamint a hazai védett és közösségi jelentőségű fajok védelme és élőhelyük biztosítása.
 • A védett állat- és növényfajok, életközösségek, élőhelyek megőrzésének, az élőhelyek természetközeli állapotba történő visszaalakításához és újak létrehozásához szükséges tevékenységek biztosítása.

Részcélok:

 • Élőhely-védelem és helyreállítás: a területek további degradálódásának megállítása, az eredeti életközösségek fenntartása, a biodiverzitás fokozódása feltételeinek javítása, inváziós fajok visszaszorítása, tájképi érték megtartása
 • Alapvető cél, hogy a beavatkozási területeken/cél területeken található növény, és állatfajok, illetve társulások állapotát megőrizzük, kiterjedésüket növeljük az élőhely helyreállítással és a megfelelő kezelési mód alkalmazásával.

Konkrét célok:

A / Kis-Balaton-medence érintett élőhelyei és B/ Nyugat-Külső-Somogy Látrányi Puszta esetében

A fejlesztés eredményeképpen az értékes élőhelyek megőrzése, fenntartásuk feltételeinek biztosítása, ezen belül a védett növény és állatfajok védelme:

 • Mintegy 146,6528 ha kiterjedésű területen a területek további degradálódásának, cserjésedésének megállítása, az inváziós fásszárú fajok terjedésének visszaszorítása. A gyepterületeken a fásszárú vegetáció borítási értékeinek legalább 90%-al történő csökkentése. A jelenleg érvényesülő, természetvédelmi szempontból nem kívánatos szukcessziós folyamatokat megállítása.
 • A jó ökológia állapotban lévő gyepek területi kiterjedésének 23,1381 ha kiterjedésű területtel történő növelése a beruházási helyszíneken azáltal, hogy ezeken a területeken a többször ismételt rekonstrukciós (tisztító) kaszálásokkal és kézi kaszálással 10% alá csökkentjük az inváziós lágyszárú gyomfajok (aranyvesszőfajok és a süntök) borítási értékeit. A gyom propagulum források kialakulásának és fennmaradásának megakadályozása.
 • Az eredeti életközösségek fenntartásának és a biodiverzitás fokozódása feltételeinek javítása 359,1408 ha kiterjedésű területen, azáltal, hogy az inváziós lágyszárú és fásszárú gyomfajokkal erőteljesen fertőzött területeken az inváziós fajok borítási értékeit 50% alá csökkentjük, a különböző szárzúzózásokkal és az azokat követő rekonstrukciós (tisztító) kaszálásokkal.
 • A területek ökológiai értékének növelése agrotechnikai módszerekkel az összes beruházási helyszín területén (415,0934 ha)

C/ Nyugat-Külső-Somogy Ordacsehi berek esetében
A fejlesztés eredményeképpen az értékes vizesélőhelyek megőrzése területük növelése, fenntartásuk feltételeinek biztosítása, ezen belül a védett növény és állatfajok védelme:

 • Az Ordacsehi berek leválasztása a balatonboglári városi belvíz elvezető rendszerről a Zardavári-nyugati belvíz csatorna medrébe telepített vízszintszabályozó műtárgy segítségével, mely által a terület vízháztartása pozitívan változik.
 • A Zardavári-nyugati belvíz csatornán érkező külvizek (beleérteve az évente cca 250.000 m3 mennyiségű, a halastavak leürítéséből származó vizeket is) ideiglenes tározóterekben történő elhelyezésével a célterület vízháztartási viszonyainak javítása.
 • A Zardavári-nyugati belvíz csatorna medrének vízvezető képességének javításával a terület déli és dél-nyugati részein található, értékes lápi életközösségeknek és fajoknak élőhelyéül szolgáló tavak védelme a halastavakból időszakosan leeresztett, magas szerves anyag tartalmú vizekkel történő elárasztástól.

A kijelölt projekthelyszínek és a tervezett beavatkozások megnevezése:

 • Kis-Balaton medence élőhelyeinek rehabilitációja (Búzásréti kaszáló, Kápolnapusztai gyep, Szőkedencsi fás legelő)
 • Nyugat-Külső-Somogy Látrányi Puszta gyeprekonstrukció
 • Nyugat-Külső-Somogy Ordacsehi berek rekonstrukció

A projekt célja továbbá, hogy a helyreállított élőhelyeket a látogatók számára bemutathatóvá tegye.

A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 425.000.000,- Forint

Forrása: Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetés előirányzat

A projekt támogatásának intenzitása: a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a

A projekt tervezett időtartama: 2016.10.05. – 2021.09.30.

Ugrás a tetejére