GINOP-7.1.5-16-2016-00002 Kis-Balaton Látogatóközpont kialakítása és a Diás-szigeti Fekete István-emlékhely fejlesztése

Projekt címe: „Kis-Balaton Látogatóközpont kialakítása és a Diás-szigeti Fekete István Emlékhely fejlesztése”

Projekt azonosító száma: GINOP-7.1.5-16-2016-00002 (Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése)

Elnyert támogatás: 1 194 785 348 Ft

Projekt költségvetés: 1 203 235 737 Ft

Önerő: 8 450 389 Ft

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.03.01-2020.06.30

Kedvezményezett, a projektet megvalósító szervezet: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Puskás Zoltán igazgató, bfnp.hu


Bevezetés

Környezetünk állapota miatt a természetvédelem ügye ma már nem csak a „zöld emberek” szűk csoportjáé, hanem mindenkié kell, hogy legyen. A természetvédelmi célok megértéséhez, azokkal való azonosuláshoz legjobban természeti értékeink megismerésén át vezet az út. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI), közel 20 éve nagy hangsúlyt fektet természeti értékeinek élményszerű bemutatására, amivel hozzájárul a természetvédelmi szemlélet megerősítéséhez. A sokszínű értékeket és védelmük fontosságát 14 látogatóhely, több mint évi 150 rendezvény, túrák, erdei iskolák, tanösvények, képzések, táborok, foglalkozások, kiállítások, vetélkedők, pályázatok, előadások révén közvetíti a nagyközönség felé.

A Kis-Balaton – mely Európai viszonylatban is kiemelkedően értékes vizes élőhelyünk – sokféleképpen él a köztudatban: madárrezervátum, nemzeti park, Ramsari terület, az első természetvédelmi őr – az egykori „kócsagőr” – személyében az intézményesült hazai természetvédelem szülőföldje, Fekete István regényeinek romantikus helyszíne, a Balaton halbölcsője, vízvédelmi rendszer, ökoturisztikai célpont…

„Teljesen ártatlan nincs a földön semmi, a vízzel is lehet jót, vagy rosszat tenni.” Vajda János ezen gondolatát igazolva a Kis-Balaton is kapott „hideget” és „meleget” egyaránt az elmúlt két évszázadban. Az elmúlt évek rekonstrukciós munkáinak köszönhetően az élővilág számára reményeink szerint sokáig adottak lesznek a változatos, zavartalan otthont adó vizes élőhelyek.

A BfNPI közelmúltban létrehozott látogatóhelyeinek hálózatába (2011. évben a tihanyi Levendula Ház, 2012. évben a bakonybéli Pannon Csillagda, 2015. évben a Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont) illeszkedik a BfNPI legújabb Kis-balatoni fejlesztése is, mivel jelenleg nem biztosítottak az ideális feltételek ezen egyedülálló védett terület megismertetéséhez.

A projekt közvetett, hosszú távú célja: „A Kis-Balaton térsége turizmusának fellendítése széleskörű együttműködésen alapuló, versenyképes és magas minőségű ökoturisztikai attrakció- és szolgáltatásfejlesztés által.”

Cél: egy látogatóközpont kialakítása ezen kiemelkedő jelentőségű, fokozottan védett nemzeti parki tájegység (Kis-Balaton) értékeinek közvetítésére. A tájba illeszkedő, mai kor igényeit szem előtt tartó, több funkciós épület kiinduló pontja lesz a terület élővilágát bemutató szárazföldi és vízi túráinak. A kiállítás, a mozi, a tanösvény és a kapcsolódó programok megvilágítják az élővilág változatosságát és az ökológiai összefüggéseket. A kiszolgáló funkciók (étterem, bolt, játszótér, tanösvény) hozzájárulnak a látogatók kellemes itt tartózkodásához.

A projekt konkrét céljai:

 • látogatók számának növelése új ökoturisztikai attrakció kialakításával
 • a szezonon kívüli, és rossz időben is garantáltan igénybe vehető szolgáltatások (pl.: interaktív kiállítás) fejlesztése által a szezonalitás kedvezőtlen hatásainak megszüntetése;
 • unikális ökoturisztikai kínálat biztosítása
 • a természetvédelmi szemlélet megerősítése minden korosztály számára;
 • a régió turisztikai kínálatában egy markáns élménykínálati elem kialakítása, Keszthely és térsége turisztikai potenciáljának bővítése, attraktivitásának növelése;
 • hatékony és széles körű együttműködések kialakítása vagy továbbfejlesztése szállásadókkal, turisztikai szolgáltatókkal és egyéb szervezetekkel, különösen a kommunikáció és marketing területén. Projektelemek:
 • Kis-Balaton látogatóközpont kialakítása Keszthely-Fenékpusztán a Kis-Balaton Kutatóház melletti területen, amely magában foglalja:
  • a turistafogadás feltételeinek létrehozását
  • az élményszerű látogatás feltételeit biztosító interaktív kiállítás létrehozását;
  • természeti értékeiről szóló filmek vetítésére alkalmas moziterem kialakítását;
  • többfunkciós előadó terem és foglalkoztató helyiség kialakítását
  • tanösvény, valamint madár volierek kialakítását, vízi tanösvény kialakítását
  • az attrakció közvetlen környezetének fejlesztését
  • környezetbarát, megújuló energiát hasznosító épületenergetikai rendszer kialakítását
  • kenuk számára kialakított beszállóhely létesítését;
  • szabadtéri játszótér kialakítását
  • a Diás-szigeti Fekete István Emlékhely épület felújítását
  • a Matula kunyhó felújítását
 • az attrakciók bemutathatóságát közvetlenül szolgáló közlekedési eszközök beszerzése, amely magában foglalja:
  • elektromos meghajtású gépjármű beszerzését (1 db NRG S14 típusú 14 férőhelyes golfautó biztonsági övvel, töltővel);
  • kenuk beszerzését (9 db)
 • az élményszerű bemutatást szolgáló eszközök beszerzése, amely magában foglalja:
  • monokulárok, spektív beszerzését;
 • kapcsolódó marketing tevékenység (bevezető marketing tevékenység megvalósítása). Építészeti koncepció A telken jelenleg az elismert ornitológusról, Vönöczky Schenk Jakabról elnevezett kutatóház áll, mely kutatóknak, a nemzeti parki igazgatóság dolgozóinak biztosít a működéshez szükséges hátteret. A telek fennmaradó része kihasználatlan, ám jelenleg is fontos kiindulópontja a Kis-Balaton iránt érdeklődőknek, szakvezetések, különböző programok kezdőpontjaként funkcionál évek óta sikeresen: közel évi 5.000 - 10.000 látogató fordul meg itt annak ellenére, hogy jelenleg a területen csupán egy pavilonszerű vizesblokk áll rendelkezésére. Erre a jelentős látogatói érdeklődésre épül a „Kis-Balaton Turisztikai Látogatóközpont”, nevében világosan utalva a főfunkcióra, azaz a Balaton-felvidéki Nemzeti Park látogatóinak, illetve a környék nevezetességei, látnivalói iránt érdeklődőknek méltó infrastruktúrát, tájékozódási és információs lehetőséget nyújtó együttesre. A kiszolgáló és az üzemeléshez szükséges háttérfunkciók mellett valamennyi, az épületben és az épületen kívül tervezett attrakció kínálati elemekre épített koncepción alapul. Az épület alapfunkcióin túl megjelenő kiállítási installáció tematikai egységei, továbbá a kapcsolódó, különböző csomagokban igénybe vehető látogatói funkciók tematikailag összekapcsolódnak, komplex, turisztikailag értékelhető egységet alkotnak. Kiállítási koncepció A cél egy modern formavilágú, a kortárs funkciót kortárs módon megjelenítő enteriőr kialakítása. Megújuló energiaforrások, környezettudatos megoldások Az épület tervezésekor a kezdetektől fogva fontos szerepet játszott a megújuló energiaforrások használata, mivel nemzeti parki létesítményként az előírásokon túl az épületnek környezettudatos üzenetet is hordoznia kell. Szembetűnő az épület földdel, jobban mondva zölddel való betakarása. A zöldtető vastagsága és rétegrendi felépítése okán jelentős hőtehetetlenséget ad, továbbá lassítja az esővíz elvezetést, csillapító közegként is viselkedik. A két hosszhomlokzat tornácos kialakításánál vizsgáltuk a benapozási lehetőségeket, a visszahúzott homlokzati sík a közvetlen benapozástól megóvja a belső tereket. Az épület téli fűtési és nyári hűtési igényét talajszondás hőszivattyús rendszer látja el, kihasználva a talaj közel állandó hőmérsékletéből nyerhető megújuló energiákat. A tervezési területen a jelenleg meglévő épület szennyvízelvezetése nem bővíthető, így a tervezett épület szennyvízkezelésének megoldására egy új, telken belül elhelyezett biológiai szennyvíztisztító berendezés kerül kialakításra. Az épületnek és környezetének elektromos energia igénye alapvetően az áramszolgáltató energiaellátó hálózatából biztosított, azonban az energia fogyasztása csökkenthető megújuló energiarendszer által termelt elektromos energia felhasználásával. Erre a belső udvaron elhelyezett, napcellákból álló háztartási méretű kiserőmű szolgál, melynek teljesítménye 49kWp Az épület közönségforgalmi mosdóiban a világítás jelenlétérzékelős, a csapok és egyéb szaniterek infrás kivitelűek. A teljes létesítmény területén, tehát kültéren és az épület belsejében is szelektív hulladékgyűjtők kerülnek elhelyezésre.

Közbeszerzés

Ugrás a tetejére