INTERREG Duna Transznacionális Együttműködési Program – Dunai GeoTúra

  • INTERREG Danube Transnational Programme – Danube GeoTour - ajánlások
  • Danube Geoparks Film ShootingProjekt címe: Valorisation of geo-heritage for sustainable and innovative tourism development of Danube Geoparks/ A földtani örökség hasznosítása dunai geoparkok fenntartható és innovatív turisztikai fejlesztésében

Rövid cím: Danube GeoTour/Dunai GeoTúra

Projekt azonosító: DTP1-1-226-2.2

Projekt időtartama: 30 hónap, 2017. 01. 01–2019.12.31.

Partnerek (összesen 14):
vezető partner (1): Center za idrijsko dediščino, Idrija (Szlovénia)
projektpartnerek (10): Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság: Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark, Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. (Magyarország), Steirische Eisenwurzen UNESCO Globális Geopark (Ausztria), ARGE UNESCO Globális Geopark Karawanken-Karavanke (Ausztria–Szlovénia), Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (Szlovénia), Javna ustanova 'Park prirode Papuk': Papuk UNESCO Globális Geopark (Horvátország), UNESCO Globális Geopark Český ráj, o. p. s. (Csehország), Universitatea din Bucuresti (Románia), Prešovská univerzita v Prešove (Szlovákia), Nacionalni park Djerdap (Szerbia).
társult stratégiai partnerek: (3) Humanpolis Ltd.: Rokua UNESCO Globális Geopark, (Finnország), Naturtejo UNESCO Globális Geopark (Portugália), Európai és Globális Geopark Hálózat Szövetség (Franciaország)

BfNPI projekt-költségvetésének főösszege: 257.008,5 EUR
Finanszírozás: 100% - ebből 85% ERFA támogatás, 15% magyar kormányzati társfinanszírozás

Projektösszefoglaló:

A Magyarországról koordinált Interreg Duna Transznacionális Együttműködési Program a térség okos, fenntartható fejlődését kívánja elősegíteni, nagy hangsúlyt fektetve a társadalmilag is hasznos innovációs tevékenységekre és a környezetért és kultúráért felelős Duna-régió kialakítására.

A nyolc résztvevő geopark természeti örökségét kiemelkedően gazdag földtani értékek jellemzik, és mindegyik geopark unikális terület a Duna-régióban. Azonban a fenntartható turisztikai fejlesztések az Európai Unióban működő legfejlettebb geoparkokhoz viszonyítva még elmaradottak. Ez a projekt az összes partner által érzékelt kihívást céloz meg: a geoparkok kivételesen gazdag természeti erőforrásait és örökségét fenntartható turisztikai fejlesztéseken keresztül felhasználni, a negatív környezeti hatások elkerülésével.

A projekt során a partner szervezetek közös stratégiát dolgoznak ki a turizmusból fakadó környezeti terhek kezelésére, amely alapján együttműködnek gazdag földtani örökségük újszerű bemutatásában, innovatív geoturisztikai termékek kialakításában és közös marketingstratéga kidolgozásában. A projekt fő eredménye egy összekapcsolt „Dunai GeoTúra” (Danube GeoTour), amelynek kialakítása a térség geoparkjainak együttműködését erősíti, innovatív turisztikai termékként előmozdítja a geoparkok láthatóságát és növeli a geoparkokba érkező látogatók számát. A projekt további célja a helyi vállalkozások, lakosság bevonása, a geoparkok szervezeti hátterének megerősödése és a minőségbeli különbség csökkenése a dunai és más, az Európai Unióban működő geoparkok között.

A projekt vezető partnere a szlovén Idrija UNESCO Globális Geopark. A Duna vízgyűjtő területén fekvő országokból számos további UNESCO Globális geopark részt vesz, köztük a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, mint a Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark alapító és fenntartó szervezete. Projektpartnerek még az UNESCO Geopark elismerésre pályázó szerb Djerdap Nemzeti Park, a Bakony és Balaton Térségi TDM szervezet, a szlovákiai Eperjesi Egyetem és egy szlovén állami természetvédelmi szervezet. A projektet szakértelmével támogatja a portugál Naturtejo és a finn Rokua UNESCO Globális Geopark, valamint az Európai és a Globális Geopark Hálózat.

A projekt fontos magyarországi eleme a monoszlói Hegyestű látogatóhely belső kiállításának megújítása, tanösvények felújítása, illetve kiépítése is. A BfNPI 257.000 EUR értékű projektrészét 85%-ban az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja, 15%-ot pedig az állam biztosít nemzeti társfinanszírozás keretei között.

A BBTDM szorosan együttműködik a BfNPI-vel a Dunai GeoTúra útvonalainak tervezésében és a projekt marketingtevékenységének megvalósításában. A BBTDM feladata lesz a marketingterv, az imázs kiadvány és az imázs film elkészítése, valamint a kezdeti promóciós kampány koordinálása. Ezenkívül a Bukaresti Egyetemmel történő együttműködés során a szervezet még egy korábbi periódusban részt vesz gamification eszközök kialakításában, mely támogatja az innovatív geotermékek kifejlesztését.

Projekt koordinátor:

Pataky Bálint
Tel.: 87/555-281
e-mail: patakyba kukac bfnp pont hu

A geopark weboldala: http://www.geopark.hu/aktualis/dunai-geotura-projekt

A projekt Facebook oldala: https://www.facebook.com/danubegeotour/

További részletek a projektről: http://www.bfnp.hu/hu/tovabbi-reszletek-a-projektrol

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.

www.interreg-danube.eu/danube-geotour


A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 'Interreg Dunai GeoTúra' c. pályázatának keretében elkészült az 'AJÁNLÁSOK A BAKONY–BALATON UNESCO GLOBÁLIS GEOPARK TERÜLETÉN ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOKRA A HELYI LAKOSOK, A LÁTOGATÓK ÉS A BERUHÁZÓK SZÁMÁRA, A GEODIVERZITÁS FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA TERÉN' c. dokumentum. Az UNESCO Globális Geoparkok közösségében kiemelten fontos téma és szempont a fenntarthatóság. Úgy gondoljuk, hogy a mellékelt ajánlásokat feltétlenül érdemes átolvasni.

http://www.geopark.hu/doc/Danube_GeoTour_ajanlasok.pdf

Ugrás a tetejére