INTERREG V-A Ausztria-Magyarország PaNaNet+

Projekt címe: Entwicklung und Optimierung von nachhaltigen naturtouristischen Angeboten im Netzwerk der westpannonischen Schutzgebiete / Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában

Rövid cím: PaNaNet+

Projekt azonosító: ATHU003

Projekt időtartama: 2016.05.01- 2020.04.30

Partnerek (összesen 6):
vezető partner (1): Regionalmanagement Burgenland GmbH (Ausztria)
projektpartnerek: magyar részről (3): FHNPI, ŐNPI, BfNPI
osztrák részről (2): NPNSSW, Burgenland Tourismus

BfNPI projekt-költségvetésének főösszege: 484.300 EUR
Finanszírozás: 100% - ebből 85% ERFA támogatás, 15% magyar kormányzati társfinanszírozás

Projektösszefoglaló
Ausztria és Magyarország közös természeti örökségét Nyugat-Pannónia térségében Európa-szerte egyedülálló sokféleség jellemzi, amely a topográfiai és éghajlati tényezőknek köszönhetően egész évben átélhető, a lehetőségek olyan tárháza, amelynek hasznosítása idáig csak részben történt meg. A projekt legfőbb céljai ezért egyrészt ennek a természeti örökségnek a koordinált hasznosítása védett természeti területeket képviselő szervezetek - 2008 óta működő - hálózatának alapjain, akik kiváló kapcsolatot ápolnak a regionális fejlesztés kulcsszereplőivel, másrészt a fenntartható, határon átnyúló, akadálymentes és innovatív természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása. Mindemellett a fontosabb projektcélok a védett területek látogatóprogramjainak minőségi és mennyiségi közös továbbfejlesztése, a természet-turizmus közös értelmezésének kialakítása, kiegészítő környezeti nevelési, szemléletformálási tevékenységek, a fogyatékkal élők számára a programok és infrastruktúrák fejlesztése, valamint a turisztikai szervezetek szorosabb bevonásával a természetturisztikai szezon meghosszabbítása. A projektpartnerek a határ mindkét oldalán rögzítik a természetturisztikai kínálatfejlesztés konkrét szükségleteit azért, hogy azok alapján közös megközelítési módot határozzanak meg és közös marketing tevékenységet folytassanak a kínálatok jövőbeni pozícionálására és kialakítására. Mindkét ország, illetve a régiók turizmusstratégiája szerint nem férhet kétség az érintetlen természet jelentőségéhez marketing szempontokból – magas tehát a hajlandóság az új természeti élmény kínálatok célcsoportok irányába történő kommunikációjára. Ezzel nemcsak határon átnyúló, hanem ágazatokon átívelő (természetvédelem – turizmus – képzés) együttműködés jön létre, amelyből a határtérség minden szakterülete hasonlóképpen profitálhat.

További információ: www.interreg-athu.eu

 


Dokumentumok