Integritás

/Frissítve: 2021.12.21./

Mit jelent az integritás és miért fontos?

A közérdeknek megfelelő működés jegyében az államigazgatási szervek kötelessége a társadalom számára is példát mutatva olyan átlátható és elszámoltatható működést kialakítaniuk, szervezetük és személyi állományuk integritását fejleszteniük, ami elősegíti a korrupció visszaszorítását, illetve megelőzését.

Az integritás (mely a korrupciómentességnél tágabb értelmű fogalom): a külső és belső szabályoknak, valamint a szervezet vezetője és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működés. (A latin „in tangere” kifejezésből ered, jelentése: érintetlen, egységes, tiszta).

Másképp fogalmazva az integritás rendeltetésszerű, átlátható, tisztességes, elszámoltatható, etikus működést jelent.

Jogszabályi háttér
Az 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Integritás Rendelet) alapján az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszer kiépítésére kötelesek.

Az Integritás Rendelet értelmében szükséges minden önálló állami szervnél egy személy kijelölése, aki – az adott szervezet nagyságának és korrupciós kockázati szintjének megfelelően – teljes vagy rész munkakörben felel az integritásirányítási rendszer működtetéséért. Az integritás tanácsadónak közvetlenül a szerv vezetőjének, meghatározott esetekben a felügyeleti szervnek kell beszámolnia e tevékenységében, s nem tartozhat a belső ellenőrzési egységhez (mert a két pozíció összeférhetetlen). Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll.

Integritás tanácsadó

Integritás jelentések

Integritási bejelentések

Integritással, korrupciómegelőzéssel kapcsolatos további információk
http://korrupciomegelozes.kormany.hu/

Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexe
https://mkk.org.hu/node/485

Esettanulmányok elérhetősége
http://korrupciomegelozes.kormany.hu/szakmai-anyagok-es-osszefoglalok2

A Közérdekű adatok menüpont oldalának megtekintése

Ugrás a tetejére