KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 Földtani örökségünk védelme és bemutatása a Bakony–Balaton Geoparkban

Projekt címe: „Földtani örökségünk védelme és bemutatása a Bakony–Balaton Geoparkban”
Projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0.-15-2016-00038
Kedvezményezett: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Támogatás teljes összege: 246.001.210 Ft
Forrása: Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetés előirányzat.
A projekt támogatásának intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.
A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2023.12.15.

A projekt célja:
A projekt célja a BfNPI által irányított Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark területén fellelhető különböző földtudományi természeti értékek megőrzésének hosszú távú biztosítása. Az egyszeri, projektszerű beavatkozások elsősorban az élettelen természeti értékeket érintették, de pozitív hatással vannak az ahhoz bármilyen módon kötődő élőlények közösségeire, élőhelyeire is. A projekt ezzel a tevékenységgel hozzájárult a természetvédelmi és közösségi szempontból kiemelkedő értéket képviselő barlangok, víznyelők, források, földtudományi értékekkel bíró természetvédelmi területek, a földtani alapszelvények, fajok és élőhelyek megőrzéséhez.

Átfogó célok:
• A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó védett természeti területek, Natura 2000 területek és élőhelyek, a védett élettelen természeti értékek kedvező természeti állapotának megóvása, javítása, illetve láthatóvá tétele, valamint a hazai védett és közösségi jelentőségű fajok védelme és élőhelyük biztosítása.
• A védett állat- és növényfajok, életközösségek, élőhelyek megőrzésének, az élőhelyek természetközeli állapotba történő visszaalakításához és újak létrehozásához szükséges tevékenységek biztosítása.

Részcélok:
• A BfNPI által irányított Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark területén fellelhető különböző földtudományi természeti értékek megőrzésének hosszú távú biztosítása.
• A pályázat megvalósulása hozzájárult a természetvédelmi és közösségi szempontból kiemelkedő értéket képviselő barlangok, víznyelők, földtudományi értékekkel bíró természetvédelmi területek, a földtani alapszelvények, fajok és élőhelyek megőrzéséhez.

Konkrét célok:
A projektben érintett helyszínek esetében az alábbi jellegű beavatkozásokat valósítottuk meg:

Barlangok (ezen belül részben víznyelők is):

- Sor került a bejáratok természetvédelmi szempontok szerint kivitelezett, műszakilag helyesen méretezett és megvalósított, biztonságos lezárására a földtudományi értékek és denevér-élőhelyek védelme és a balesetveszély elhárítása érdekében.

- Kiépítésre kerültek egyes járatok és bejárati szakaszok (terméskő falazattal, betongyűrűkkel, cementesztrittel) az omlásveszély elhárítása érdekében.

- Rozsdamentes létrák kerültek beépítésre, valamint a korábban beszerelt korrodált műtárgyak cseréje is megtörtént, így biztosított a barlangi képződmények megóvása és a barlangkutatók biztonságos mozgása.

- Ahol szükséges volt, ott az üledéket eltávolítottuk, ezzel a barlangjáratok szabaddá váltak, potenciális denevér-élőhelyet létrehozva.

- Egyes víznyelőbarlangok bejáratánál szűrőgát került kialakításra, így a bejárati szakasz már nem tud eltömődni.

Földtudományi jellegű természetvédelmi területek (részben földtani alapszelvények):

- Földtani alapszelvényeken és az arra érdemes kőzetfelszíneken a növényzet és törmelék eltávolítását, szükséges mértékű tisztítását végeztük el a láthatóság és a vizsgálhatóság megteremtése érdekében.

- A védőtetők rekonstrukciója, újraépítése fő feladata volt a pályázatnak, ezáltal biztosított a sérülékenyebb képződmények hosszabb távú védelme.

- A védőkorlátok létesítése, korábbiak javítása a balesetveszély elhárítása, az omlásveszélyes kőzetfelszínek stabilizálása pedig a képződmények védelme érdekében valósultak meg.

A kijelölt projekthelyszínek és a beavatkozások megnevezései:

Földtani természetvédelmi területeken, alapszelvényeken elvégzett fontosabb munkák:

Sümegi Mogyorós-domb TT:
- A tanösvény nyomvonalán padok kerültek kihelyezésre.
- Megtörtént a területet körbe vevő kerítés felújítása és kapuk kiépítése.
- A kutatóárok fölé új védőtető került kiépítésre.
- A kutatóárok oldalát stabilizáltuk, valamint 300 m hosszan, a szálkőzet mélységéig az alapszelvény letisztításra került. A vegetáció újbóli megtelepedését további szegélyfal építésével akadályoztuk meg.
- Kialakításra került egy füvesített parkoló.
- A kőfejtő pereménél rönk lépcső került kialakításra és a peremen végigfutó korlát teljes hosszában felújításra került.
- A beruházás helyszínén nagy mennyiségű bozótirtást végeztünk, valamint a tanösvény szakaszán lévő kommunális hulladék is elszállításra került.

Felsőörsi földtani rétegtani szelvény TT:
- Megvalósítottuk a védett feltárás fölötti védőtető teljes felújítását.
- Megtörtént a leromlott állapotú terelőkorlát faszerkezetének teljes cseréje és megtisztítottuk a terméskő lépcsőt.
- A láthatóság és kutathatóság érdekében a tanösvény mentén található dolomit- és mészkő kibúvások tisztítását is elvégeztük.

Úrkúti-őskarszt TT:
- Megvalósult a TT bejárati kapujának és fakerítésének felújítása.
- A töbörsor eddig nem megközelíthető területén kiépítésre került egy új, fémszerkezetű, többtagú lépcsősor.
- A meglévő védőkorlátokat lecseréltük, valamint új védőkorlátokat is építettünk.
- Cserére kerültek a területet körbevevő dróthálós kerítés egyes szakaszai.
- A láthatóság érdekében megtisztítottuk a sziklafelületeket és a töbörsor alját a növényzettől.

Várpalotai homokbánya TT:
- A homokfalat védő tető teljes szerkezete felújításra került, valamint az azt tartó korhadó oszlopok teljes felújítását is elvégeztük.
- A tanösvény nyomvonalán 100%-os cserjeirtás történt és 30 fő leülését lehetővé tevő pad-asztal garnitúrák kerültek kihelyezésre.
- A kiállított megkövesedett fatörzsek és a felépítmény mohás felületeinek megtisztítását elvégeztük.

Természetvédelmi bemutatási infrastruktúra fejlesztése, célzott szemléletformálási tevékenység:
• Minden egyes barlangi helyszínen, valamint a tanösvények mentén tájékoztató táblák kerültek kihelyezésre, továbbá megjelentettünk egy 32 oldalas kiadványt is az ismeretterjesztés, a földtudományi természeti értékek jelentőségének kommunikálása (szemléletformálás) céljából.


Ugrás a tetejére