KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 Földtani örökségünk védelme és bemutatása a Bakony–Balaton Geoparkban

Projekt címe: „Földtani örökségünk védelme és bemutatása a Bakony–Balaton Geoparkban”
Projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0.-15-2016-00038
Kedvezményezett: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

A projekt célja:
A projekt célja a BfNPI által irányított Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark területén fellelhető különböző földtudományi természeti értékek megőrzésének hosszú távú biztosítása. Az egyszeri, projektszerű beavatkozások elsősorban az élettelen természeti értékeket érintik, de szándékunk szerint pozitív hatással lesznek az ahhoz bármilyen módon kötődő élőlények közösségeire, élőhelyeire is. A projekt ezzel a tevékenységgel hozzájárul a természetvédelmi és közösségi szempontból kiemelkedő értéket képviselő barlangok, víznyelők, források, földtudományi értékekkel bíró természetvédelmi területek, a földtani alapszelvények, fajok és élőhelyek megőrzéséhez.

Átfogó célok:
• A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozó védett természeti területek, Natura 2000 területek és élőhelyek, a védett élettelen természeti értékek kedvező természeti állapotának megóvása, javítása, illetve láthatóvá tétele, valamint a hazai védett és közösségi jelentőségű fajok védelme és élőhelyük biztosítása.
• A védett állat- és növényfajok, életközösségek, élőhelyek megőrzésének, az élőhelyek természetközeli állapotba történő visszaalakításához és újak létrehozásához szükséges tevékenységek biztosítása.

Részcélok:
• A BfNPI által irányított Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark területén fellelhető különböző földtudományi természeti értékek megőrzésének hosszú távú biztosítása.
• A pályázat megvalósulása hozzájárul a természetvédelmi és közösségi szempontból kiemelkedő értéket képviselő barlangok, víznyelők, földtudományi értékekkel bíró természetvédelmi területek, a földtani alapszelvények, fajok és élőhelyek megőrzéséhez.

Konkrét célok:
A projektben érintett helyszínek esetében az alábbi jellegű beavatkozásokat tervezzük, egyben röviden megfogalmazzuk az elérni kívánt eredményeket is:

Barlangok (ezen belül részben víznyelők is):
- bejáratok természetvédelmi szempontok szerint kivitelezett, műszakilag helyesen méretezett és kivitelezett, biztonságos lezárása: földtudományi értékek és denevérélőhelyek védelme (akár utóbbiak létrehozása is), balesetveszély elhárítása;
- járatok és bejárati szakaszok biztosítása (terméskő falazattal, betongyűrűkkel, cementesztrittel): omlásveszély elhárítása;
- rozsdamentes létrák beépítése, a korábban beszerelt korrodált műtárgyak cseréje: barlangi képződmények megóvása, barlangkutatók biztonságos mozgása;
- üledék eltávolítása: a barlangjáratok szabaddá tétele (potenciális denevérélőhely létrehozása stb.);
- szűrőgát beépítése víznyelőbarlang bejáratához: a bejárati szakasz nem tömődik el

Földtudományi jellegű természetvédelmi területek (részben földtani alapszelvények):
- földtani alapszelvények, arra érdemes kőzetfelszínek szükséges mértékű tisztítása (növényzet és törmelék eltávolítása): láthatóság/vizsgálhatóság megteremtése;
- védőtetők rekonstrukciója, újraépítése: a sérülékenyebb képződmények hosszabb távú védelme;
- védőkorlátok létesítése, korábbiak javítása: balesetveszély elhárítása;
- omlásveszélyes kőzetfelszínek stabilizálása: a képződmény védelme, balesetveszély elhárítása;
- omlásveszélyes, meredek rézsű stabilizálása: földtani képződmény megóvása, szomszédos lakóépület védelme

Természetvédelmi bemutatási infrastruktúra fejlesztése, célzott szemléletformálási tevékenység:
• tájékoztató táblák kihelyezése pontszerű beavatkozási helyszíneken, tanösvények kialakítása, kiadvány megjelentetése: ismeretterjesztés, a földtudományi természeti értékek jelentőségének kommunikálása (szemléletformálás)

A kijelölt projekthelyszínek és a tervezett beavatkozások megnevezése:
• Földtani természetvédelmi területek, alapszelvények: Sümegi Mogyorós-domb TT, Felsőörsi földtani rétegtani szelvény TT, Úrkúti-őskarszt TT, Várpalotai homokbánya TT.

A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 246.001.210,- forint
Forrása: Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetés előirányzat.
A projekt támogatásának intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.
A projekt tervezett időtartama: 2016.10.01. – 2023.11.30.

.

Ugrás a tetejére