GINOP-7.1.9-17-2017-00002 REJTETT KINCSEK A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARKBAN

GINOP-7.1.9-17-2017-00002 REJTETT KINCSEK A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARKBAN

Projekt címe: „Rejtett kincsek a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban”

Projekt azonosító száma: GINOP-7.1.9-17-2017-00002 (Turisztikailag frekventált térségek integrált termék-és szolgáltatás fejlesztése)

Elnyert támogatás: 402 295 255 Ft

Projekt költségvetés: 402 295 255 Ft

Önerő: 0 Ft

A projekt tervezett megkezdése: 2018. március 01.

A projekt befejezése: 2021. május 29.

Kedvezményezett, a projektet megvalósító szervezet: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Puskás Zoltán igazgató, bfnp.hu

Konzorciumi partner: Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT.


Bevezetés

A projekt közvetett, hosszú távú célja: „A Balaton-felvidék turizmusának fellendítése széleskörű hálózatosodáson alapuló, versenyképes és magas minőségű integrált ökoturisztikai termék- és szolgáltatásfejlesztés által.”

A projekt konkrét céljai:

 • látogatók számának növelése a BfNPI turisztikai kínálatához kapcsolódó látogatóhelyek vonzerőfejlesztésével, összeségében 6700 fő látogatószám növekedés elérése;
 • a szervezeten belüli hálózatosodás érdekében a Lóczy-barlang Látogatóközpont kialakítása, illetve a Hegyestű Geológiai Bemutatóhely, a Salföld Major és a Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont infrastrukturális- és kínálatfejlesztése, illetve több látogatóhelyet felölelő csomagajánlatok (pl. „Barlang csomag”) kidolgozása és bevezetése;
 • hatékony és széles körű együttműködések kialakítása a hálózatosodás érdekében szállásadókkal, turisztikai szolgáltatókkal és egyéb szervezetekkel;
 • a Balaton-felvidék természeti értékeinek élményközpontú bemutatása – az ifjúsági korosztály sajátos igényeinek szem előtt tartásával -, a terület teherbíró képességét is figyelembe véve;
 • a BfNPI látogatóhelyei család- és gyermekbarát kínálatának fejlesztésével, valamint a turisták komfortérzetét javító fejlesztések megvalósításával a látogatók elégedettségének növelése és a versenyképesség megőrzése a turisztikai piacon;
 • a fejlesztéssel érintett terület jövedelemtermelő képességének növelése, egyrészt a turizmusban aktív, helyi kkv-k bevonása, másrészt munkahelyek teremtése által;
 • a szezonon kívüli és rossz időjárási viszonyok között is garantáltan igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése által a szezonalitás kedvezőtlen hatásainak mérséklése;
 • innovatív, újszerű technológiai megoldások hasznosításával magas minőségű, a térségben unikális ökoturisztikai kínálat biztosítása, amely egyaránt hozzájárul a látogatottság, a turisták átlagos tartózkodási idejének, illetve költési hajlandóságának növekedéséhez;
 • a természetvédelmi szemlélet megerősítése minden korosztály számára;
 • a Balaton-felvidék turisztikai potenciáljának bővítése, hatékony együttműködések gyakorlatba való átültetésével és integrált megközelítéssel.

A projekt keretében tervezett fejlesztés:

A megvalósítási javaslat keretében ellátandó, kiegészítő szakértői tevékenységek (projektfejlesztés, projektmenedzsment, közbeszerzés, műszaki ellenőri tevékenység, nyilvánosság biztosítása) mellett az alábbi projektelemek megvalósítására kerül sor:

 • Lóczy-barlang Látogatóközpont kialakítása Balatonfüreden, amely magába foglalja:
  • a turistafogadás feltételeinek létrehozását vendégfogadó, információs terek kialakításával;
  • az élményszerű látogatás feltételeit biztosító beltéri és szabadtéri interaktív kiállítás létrehozását,
  • geológiai bemutató tanösvény kialakítását;
  • a desztináció kínálatához és az attrakció arculatához illeszkedő ajándéktárgyak, illetve nemzeti parki termékek kereskedelméhez szükséges infrastruktúra (bolthelyiség), illetve vendéglátó egység (büfé) kialakítását (amely funkciók az épület hasznos alapterületének 11,3%-át teszik ki);
  • a Látogatóközpont komplex akadálymentesítését, beleértve az infókommunikációs akadálymentesítést;
  • az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése részeként parkolók létesítését; településen belüli közúti irányító táblák kihelyezését;
  • környezetbarát, megújuló energiát hasznosító épületenergetikai rendszer (zöld tető, napelem rendszer) kialakítását, amely 100%-ban fedezi az épületegyüttes energiaigényét (beleértve a fűtési, és a világítási energia egészét);
  • család és gyermekbarát projektelemek megvalósítását a Látogatóközponthoz kapcsolódóan (gyermekgondozási helyiség kialakítása pelenkázóval, szélesített családos parkolóhely létesítése, célirányosan gyermekeknek szánt kínálat a büfében).
 • Hegyestű Geológiai Bemutatóhely fejlesztése Monoszlón (amely a Balaton-felvidéki kultúrtáj Magyar Világörökség Várományos Helyszín részét képezi), amely magában foglalja:
  • a fogadó- és bemutató-épület projektarányos akadálymentesítését (az épületek megközelítésének és a mosdó akadálymentesítése), beleértve az infókommunikációs akadálymentesítést;
  • a turisták komfortérzetét javító fejlesztések megvalósítását a bányagödörnél, a teraszon (1. szint) és a felső kilátónál (pihenőhelyek, asztalok, padok és egyedi pihenőágyak létesítése), pihenőpadok kialakítása a tereplépcső mentén az idősebb látogatók igényeinek figyelembevételével;
  • a látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések megvalósítását (teljes táblarendszer, beleértve az irányító- és tájékoztató táblák cseréjét és többnyelvűsítését magyar, angol és német nyelven, illetve egy darab tájékoztató tábla kihelyezése, amely az angol és német nyelvek mellett cseh, szlovák és lengyel nyelven is tartalmaz információkat a Bemutatóhellyel kapcsolatban, sorompó telepítése a beengedő kapuhoz, településen belüli közúti irányító táblák kihelyezése);
  • az attrakció közvetlen környezetének fejlesztését (ennek részeként a lépcsők rendezése, fokok átrakása, a lépcsők mellett fémkorlátok elhelyezése, a felső kilátónál további korlát elhelyezése, kerékpártámaszok és hulladéktároló edények elhelyezése, környezet rendezése, terasz bazalt burkolatának felújítása, támfalak felújítása);
  • család és gyermekbarát projektelemek megvalósítását (játszótér kialakítása és árnyékolása, a fogadóépület női mosdójában lenyitható pelenkázó létesítése).

● Salföld Major fejlesztése, amely magában foglalja:

 • a fogadóépület bővítését és projektarányos akadálymentesítését (a Major akadálymentes megközelíthetőségének kialakítása), beleértve az infókommunikációs akadálymentesítést;
 • az élményszerű látogatás feltételeit biztosító fejlesztések megvalósítását (interaktív hangos táblák kialakítása árnyékolóval és padokkal, állatsimogató felújítása és az állatkennelek átalakítása és bővítése);
 • a turisták komfortérzetét javító fejlesztések megvalósítását (pihenőhelyek létesítése, a nemzeti park élővilágát bemutató egyedi pihenőpadokkal);
 • a látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések megvalósítását (teljes táblarendszer, beleértve az irányító- és tájékoztató táblák cseréjét és többnyelvűsítését magyar, angol és német nyelven, illetve egy darab tájékoztató tábla kihelyezése, amely az angol és német nyelvek mellett cseh, szlovák és lengyel nyelven is tartalmaz információkat a Bemutatóhellyel kapcsolatban, településen belüli közúti irányító táblák kihelyezése);
 • az attrakció közvetlen környezetének fejlesztését (ennek részeként tereprendezés, kerékpártámaszok és hulladéktároló edények elhelyezése, fásítás);
 • család és gyermekbarát projektelemek megvalósítását (a meglévő játszótér fejlesztése új játékelemekkel és árnyékolással, illetve új játszótér létesítése a kisgyermekek részére a fogadóépület mellett).
 • Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont fejlesztése, amely magában foglalja
  • az élményszerű látogatás feltételeit biztosító fejlesztések megvalósítását (a meglévő audio guide rendszer további három nyelvvel (cseh, szlovák, lengyel) történő bővítése, valamint az auido guide kiegészítése a 3D-s film tartalmaival angol és német nyelven);
  • család és gyermekbarát projektelemek megvalósítását (a belső udvaron található, meglévő játszótér árnyékolása).

minőségmenedzsment tevékenység a fejlesztéssel érintett látogatóhelyek kínálati színvonalának, és az élményszerű minőségi szolgáltatás feltételrendszerének gyakorlatban történő megvalósítása céljából, valamint csomagajánlatok kidolgozása és bevezetése a térségi termék-összekapcsolások és a hálózatosodás, valamint a BfNPI látogató hálózata egységes arculatának megjelenítése érdekében;

● az együttműködő partnerek közötti marketing kooperációkra irányuló bevezető marketing tevékenység megvalósítása, amely többek között magában foglalja:

- 10 db TV kihelyezését az együttműködő partnereknél a kölcsönös promóció elősegítése

céljából;

- nyomtatott kiadványok készítését, online marketing eszközök és PR eszközök alkalmazását;

- pengefalak elhelyezését a Lóczy-barlang Látógatóközpontnál, a Salföldi Majorban, és a Hegyestű Geológiai Bemutatóhelyen az együttműködő partnere népszerűsítése céljából;

- egységes arculati tábla ("Üdvözli Önt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park) kihelyezését

a BfNPI valamennyi látogatóhelyén.

Fenntarthatóság és üzemeltetés

A projekt megvalósításának, fenntartásának, továbbá üzemeltetésének szervezeti, technikai és pénzügyi feltételei a támogatást igénylőnél már most is adottak, illetve az előkészítés során körültekintő módon kidolgozásra kerültek. A fejlesztéssel érintett látogatóhelyek üzemeltetését az Igazgatóság részben saját állományával, részben KKV-k bevonásával oldja meg, így a projekt fenntarthatósága és üzemeltetése biztosított.

Ugrás a tetejére